MİLLİ MÜCADELENİN ÖRGÜTLENİŞİ

“Sivas Kongre’sinin gündeminde, Erzurum Kongre’si tüzük ve bildirisinin, bir de bizden önce Sivas’a gelen yirmibeş kadar üyece düzenlenmiş bir önerinin görüşülmesi vardı.

Erzurum Kongresi Tüzüğünü görüşerek hemen sonuca bağladık. Çünkü bu tüzükte yapılacak değişiklikleri önceden görüşmüş ve üyelerden gerekli olanları aydınlatmıştık.

8  Eylül günü  de  az  önce  sözünü  ettiğim  öneri  üzerinde  konuşuldu.  Bu öneride başlıca Amerikan güdümü söz konusu ediliyordu.

Efendiler, Sivas Kongresinde yabancı güdümü üzerine birçok kişi söz aldı. Vasıf Bey, “Bir kez ilke olarak güdümü kabul edelim de, koşulları üzerinde sonra görüşürüz.” diyordu.

Ben  Başkanlık  yerinden  şunları  söyledim:  “Sanırım  bu  raporda  iki  görüş  var.  Birincisi, devletin iç ve dış bağımsızlığından vazgeçmeyeceği; ikincisi ise devlet ve ulusun dış baskılar karşısında bir yardım ve desteğe gereksinimi olup olmadığı. Herhalde iç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek istemiyoruz.”

Refet Bey ise, bir yandan “Söz olarak güdüm ile bağımsızlık birbirine engel şeyler değildir” derken, öbür yandan şunları ekliyordu: “Diyelim ki biz içerde ve dışarda tam bir bağımsızlık isteriz. Ama acaba kendi başımıza  yapabilecek  miyiz? Ondan da önce, acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı? Her halde bir Amerika kefilliğini kabul etmek zorundayız.”

9 Eylül Salı günkü Kongre toplantısında da Rauf Bey söz aldı ve aynen şunları söyledi: ‘Yüce kurulunuz  dış  yardım  ilkesini  kabul  buyurduysa  da,  bu  yardımı  kimden  isteyeceğimiz belirtilmedi. Amerika olduğu üstü örtülü olarak anlatılıyorsa da, bence doğrudan doğruya adının söylenmesinde bir sakınca olamaz.’

Efendiler, pek uzun ve tartışmalı geçen bu yabancı güdümü görüşmeleri, güdüm isteyenleri susturacak ortalama bir çözüm yolu bulunarak bitirildi. Hem de bu yolu öneren, yine Rauf Bey oldu: “Amerika’da bize karşı yapılmakta olan kötüleyici propagandaların yol açtığı düşünce akımlarını düzeltmek için, her şeyden önce Amerikan Kongresinden ülkemizi

inceleyecek ve gerçeği görecek bir kurulu çağırmak.” Bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Kongre Başkanlık Kurulunun imzalarıyla bu yolda bir mektup taslağı yazıldığını anımsıyorsam da, mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi anımsamıyorum. Doğrusu bu mektuba özel bir önem vermiş de değildim. Efendiler, Sivas Kongresinin hemen tüm süresi boyunca, sinir gerici haberler almaktan geri kalmıyordum. Ancak, aldığım bütün bilgileri olduğu gibi Kongre üyelerine sunmakta yarardan çok sakınca görüyordum. İstanbul hükümetinin Kongreyi basıp dağıtmak üzere Sivas’a vali atadığı Ali Galip’i etkisiz kıldık ve kaçmak zorunda bıraktık. Kısa süre sonra da, ulusal direnişi boğmak amacıyla bu hainlikleri yapan İstanbul’daki Damat Ferit hükümetini istifaya mecbur ettik.”

 

ata

Öğretiler ve Jeopolitik Tezler

öğretiler tezler

Politikalar ve Stratejiler

küresel-politikalar

Savunma Bütçeleri

savunmabütçeleri

Harp Silah ve Araçları

harp silah araçları

Yeni Silah Sistemleri

yeni teknolojiler

İç Güvenlik ve GNH

ic-guvenlik-
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://ankaenstitusu.com/
YouTube
YouTube