DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU

Necip HABLEMİTOĞLU

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÜNİTER VE LAİK YAPISINA GÖZ DİKEN TÜM UNSURLARA KARŞI BUNCA ZAHMETE VE MİHNETE DEĞER Mİ, DİYORSANIZ, ATATÜRK'ÜN MANEVİ MİRASÇISI OLARAK 'EVET, DEĞER' DİYORUM. ÇÜNKÜ TÜRKÜM VE BAŞKA TÜRKİYE YOK!"

Necip Hablemitoğlu, (d. 28 Kasım 1954, Ankara – ö. 18 Aralık 2002, Ankara). Türk tarihçi, yazar.

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde master ve doktora yaptı.

Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler’in bir projesinde (UNDP) görev alarak Moldova’da Gagauz Türkleri’nin Latin alfabesine geçişi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında, Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek, bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerinin anılarını derledi ve bir kısmını Kemal’in Öğretmenleri başlığı ile yayınladı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi’nde doktor öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

İlk kitabı, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türkleri’nin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayımlanan “Yüzbinlerin Sürgünü” dür.

Diğer kitapları, “Çarlık Rusyası’nda Türk Kongreleri (1905-1917)”, “Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920)”, “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” ve “Kırım’da Türk Soykırımı” isimli çalışmalardır. Hablemitoğlu’nun özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda yayınlanmış tarihi belgelere dayalı çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ailesi Bulgaristan Büyük Oranköy’den (Golyamo Vranovo) Türkiye’ye göç etmiş Kırım Türkleri’nden olan Dr. Necip Hablemitoğlu, Kırım Türkleri’nin Türkçü lideri İsmail Gaspıralı’ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipti.

Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye’de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı.

Özellikle “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” kitabından dolayı eleştiriler ve Fethullah Gülen hakkında tamamlayamadığı “Köstebek” isimli kitabından dolayı tehditler alan Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayata gözlerini kapadı. [1] Köstebek isimli kitabı ölümünden sonra basılmıştır.

Cinayet sonrasında Hablemitoğlu’nun elektronik postasına ve telefonuna gelen tehdit telefonları emniyet mensuplarınca incelenmek üzere alınmıştı. Ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nde açtığı dava neticesinde, İçişleri Bakanlığı 40 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. İçişleri Bakanlığı, savunmasında Hablemitoğlu’nun cinayetini “adi bir cinayet vak’ası” olarak değerlendirdiğini bildirmişti. Ayrıca cinayetin üzerinden 5 sene geçmesine rağmen İçişleri Bakanlığı hâlâ hazırlık soruşturmasının sürmekte olduğunu bildirmektedir. [2][3]

Kendisi gibi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije (Osmanlı’nın en batıdaki kalesi) ve Uyvar (Osmanlı’nın en kuzeydeki kalesi) adında iki kız çocuk babası idi.

Akademik Geçmişi ve Eserleri

Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” adlı aylık bir dergi yayımladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Türk Azınlıkları

Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlar’da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler’in UNDP projesinde görev alarak Moldova’da Gagauz Türkleri’nin Latin alfabesine geçişi ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında, Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek, bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerinin anılarını derledi ve bir kısmını “Kemal’in Öğretmenleri” başlığı ile yayınladı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak yirmi yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi.

Kırım Türkleri

İlk kitabı, II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türkleri’nin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayımlanan “Yüzbinlerin Sürgünü”‘dür.

Hablemitoğlu’nun özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda yayınlanmış tarihi belgelere dayalı çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ailesi Bulgaristan Büyük Oranköy’den (Golyamo Vranovo) Türkiye’ye göç etmiş Kırım Türkleri’nden olan Dr. Necip Hablemitoğlu, Kırım Türkleri’nin Türkçü lideri İsmail Gaspıralı’ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipti.

Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası

Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye’de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi, çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı ve bu çalışmalarını Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında topladı.

Köstebek Kitabı

Öldürüldüğü için tamamlayamadığı Köstebek isimli araştırma kitabında Gülen hareketinin örgütlenmesini yazdı. Kitap, vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı. Bu kitabında hareket mensuplarının yabancı devletler adına gönüllü casusluk yaptıklarını iddia etmiştir.

Bibliyografya

  • Gaspıralı İsmail, 2006, Birharf Yayınları,
  • Milli Mücadele’de Yesil Ordu Cemiyeti, 2006, Birharf Yayınları,
  • Çarlık Rusyası’nda Türk Kongreleri (1905-1917) 2005, Toplumsal Dönüşüm Yayınları,
  • Sovyet Rusya’da Devlet Terörü, 2004, Toplumsal Dönüşüm Yayınları,
  • Terör’ün ve Batının Kıskacındaki Ülke: Türkiye, 2003,
  • Köstebek, 2003, Birharf Yayınları,
  • Kırım’da Türk Soykırımı, 2002, Iq Kültür Sanat Yayıncılık,
  • Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, 2001, Pozitif Yayıncılık,
  • Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920), Toplumsal Dönüşüm Yayınları,
  • Yüzbinlerin Sürgünü, 1997, Toplumsal Dönüşüm Yayınları,

·        Şefika Gaspıralı ve Rusya”da Türk Kadın Hareketi

Ankara, 1998, Yeni Zamanlar Sahaf.

 

·        Kırım’da Türk Soykırımı

İstanbul, 2003, IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

 

·        Çarlık Rusyasında Türk Kongreleri (1905-1917)

Ankara, 1997, Kırım Dergisi Yayınları.

 

·        Milli Mücadele’de Yeşil Ordu Cemiyeti

İstanbul, 2006, Bir Harf Yayınları.

 

·        Kırım’da Türk Soykırımı

İstanbul, 2002, IQ Kültür-Sanat.

 

·        Çarlık Rusya’sında Türk Kongreleri (1905-1917)

Ankara, 2005, Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

 

·        Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920)

Ankara, 2004, Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

 

·        Gaspıralı İsmail

İstanbul, 2014, Pozitif Yayıncılık.

 

·        Kemal’in Öğretmenleri

Kırım. Makale Türkçe Tarih

 

·        Çarlık Rusya’sında Müslüman Kongreleri (1905-1917)

Ankara, 1988, DOKTORA. Tez Türkçe

 

·        Milli Mücadelede Yeşil Ordu Cemiyeti

BirHarf.

CUMHURİYET’E AYDIN İHANETİNİN BELGESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Rüşvetin belgesi olur da Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet belgesi olmaz mı? Elbette olur. İşte böyle tipik bir belgeden rastgele seçilmiş alıntılar: - Araştırmanız sırasında insan haklarının bozulması konusunda bilgi toplarken, askeri ...

ETKİ AJANLARI, NÜFUZ CASUSLARI VE FETULLAHÇILAR RAPORU

Küreselleşme sürecine uyum sağlamak isteyen ulusal-uluslararası düzeydeki kurumların pekçoğu kabuk değiştiriyor. Hiç şüphesiz değişen bu kurumların başında da istihbarat örgütleri geliyor. Değişen tanımlar ve kavramlara koşut olarak, istihbarat ve karşı ...

TÜRK ULUSÇULUĞU VE ALTI OK

Türkiye sınırları içinde yaşayan Türkiye halkını Türk Ulusu olarak kabul eder. Ulus-Devlet yapılanması içinde "Türkiye Halkları" kavramına asla yer vermez. Türkiye'deki sağ kesim, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. Yıldönümünü, Cumhuriyete alternatif ...

KEMAL’İN ÖĞRETMENLERİ

Ukrayna'nın Moldova sınırındaki Bolgrad kasabasının ortodoks mezarlığında bir Türk'ün yattığını hiç biliyor muydunuz?!. Bu bakımsız, unutulmuş, üzerini otlar bürümüş kabirde, bir dönemin bilinmeyen tarihinin, koşulsuz vatanseverliğin gömülü olduğunu yaşlı bir ...

FETULLAHÇILAR VE HİZBULLAHÇILAR

Fethullahçıların son iki yıl zarfında başlarına gelen tüm olumsuzluklardan sorumlu tuttukları -biri TSK kökenli- beş "can düşmanı" için taşeron peşinde olduklarını hiç bileniniz var mıydı?!. Dahası, önce Ülkü Ocakları vasıtasıyla ...
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu