Osman N. ARARAT

HAKKINDA

25 Mart 1956 tarihinde Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1978 yılında Kara Harp Okulu’ndan ‘Topçu Subayı’ olarak mezun oldu. YÖK’ün 04.02.2015 tarihli kararıyla, aynı zamanda Ekonomi/İktisat Fakültesi mezunudur. 1979 yılında Topçu ve Füze Okulundan, 1992 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli Kıt’a Karargâh ve Kurumlarında 31 yıl süreyle hizmet yaptıktan sonra, 30 Ağustos 2009 tarihinde kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı. Nisan 2015 ayında ‘’PKK TERÖRÜ VE TÜRKİYE’’ isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün internet sayfasında ve Enstitü tarafından çıkarılan 21.Yüzyıl Dergisinde bugüne kadar terör, terörizm ve istihbarat üzerine çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

YAZARIN MAKALELERİ

11/01

2019

HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL

Giriş Mustafa Kemal (Atatürk)’in, her yeni araştırılmasında yeni değerlerle karşılaşılan üstün özelliklere sahip bir lider olduğu ve bu özelliğinin yıllar geçse de korunduğu / korunacağı ortaya çıkıyor. Atatürk’ün lider olma özelliği ile birlikte önderlik vasıflarına sahip yönü, yetiştiği siyasi, sosyal, askeri ve politik ortamla doğrudan alâkalıdır. Gördüğü Eğitim Mustafa Kemal (Atatürk)’in askeri yönünü oluşturan en önemli etkenlerden biri de şüphesiz ...

20/12

2018

SURİYE MESELESİ VE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Ülke gündemi adeta bugünlerde Suriye’nin kuzeyinde ve Fırat’ın doğusunda yaşanan sıcak konu ve olaylar üzerine odaklanmış durumda. Türkiye bölgede operasyon yapacak mı? Yapacaksa bu operasyonu hangi hâl ve şartlarda, nasıl icra edecek? Sorun sadece Suriye ile ilgili değil elbette. Büyük resime bakmak lâzım. Suriye kuzeyinin Türkiye’nin bekasına ve toprak bütünlüğüne tehdit olmaya başlaması üzerinden yedi yıldan daha fazla bir süre ...

12/11

2018

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

Arzın merkezi konumundaki Anadolu’nun, çağlar boyunca çeşitli ırk ve soya mensup insan topluluklarına ve uygarlıklara ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Anadolu’da kurulan son Türk Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyada yaşadığı dönemdeki hem batılı, hem de doğulu ülkelerin ilgi odağı olduğu aşikârdır. Bu yazıda, 20. yüzyılın başlarından itibaren Atatürk’ün, ülkesi ve milletiyle topyekûn olarak Anadolu topraklarında verdiği “Ulusal Kurtuluş Savaşı” ve ...

05/09

2018

PSİKOLOJİK SAVAŞ VE PROPAGANDANIN ÖNEMİ -ETNİK-DİNİ SORUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-

“Türkiye’de anarşi, terör ve şiddet ortamının hiç bitmemesi, ülkenin derin, çok yönlü ve köklü bir psikolojik harekâta maruz kalması sonucu mağlup olduğuna delalet eder.” Giriş … Dünyanın en eski savaş metotlarından biri olan “Psikolojik Savaş”ın bizi doğrudan etkilemeye başlama süreci tarihsel olarak son yüzyıla dayanır. Hatta biraz geçer. Psikolojik Savaş; klasik anlamda hasım taraf üzerinde her bakımdan sağlanan üstünlüğün devam ...

26/08

2018

KURTULUŞTAN KURULUŞA YOLUMUZ -Bir Ulusun Doğuşu-

Gazi M.Kemal Atataürk tarafından bizzat yazılan eserlerden en büyüğü ve en önemlisi  NUTUK’tur. NUTUK, millî mücadele ve kurtuluş savaşının başlangıç noktası kabul edilen Samsun Vilayetinde, (o zaman Samsun Sancağında) Gazinin, ”Samsun’a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş” başlığıyla başlar ve memleketin askeri ve siyasi bakımdan genel tasviriyle devam eder. Memleket harap ve bitap düşmüştür.  Millet fakir ve yorgun durumdadır.  İstanbul ...

20/08

2018

MİLLİ VE EVRENSEL KÜLTÜR DEĞERLERİMİZ NELERDİR?

  Bir milletin bütünlüğünü sağlayan ve onu diğer milletlerden ayıran yegâne unsur ‘‘kültür ölçüsü’’dür. Geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa taşıdığımız değerlerin tümü millî kültürümüzün yapı taşlarıdır. Mimari ve sanat eserlerimiz, şarkılar, türküler, hikâyeler, yiyecek ve içecekler, geleneksel kıyafetler, halk oyunları, edebi eserler ve inançlar, millî kültürümüze verilebilecek örneklerdir. Örneğin, sözleri ve bestesiyle her daim en önemli millî değerlerimizden biri de bilindiği ...

11/08

2018

SOĞUK SAVAŞTAN EKONOMİK SAVAŞA

Dünya tarihi güç odaklı savaşlarla doludur. 20. yüzyılın sonlarında soğuk savaş sona erdi. Ardından dünyada, psikolojik savaş ve propaganda destekli ”ekonomik savaş” başladı. Sovyetler yıkılıp komünizm çökünce, yeni dünya düzeni, ”küreselleşme” adı altında bir belirsizlik ve  güvensizlik dönemine girdi. Küreselleşme küresel rekabeti doğurdu. Bu rekabet yeni tehdit ve riskleri beraberinde getirdi. Bu durum ekonomik yönden uluslararası ekonomik çatışmayı ve rekabeti ...

05/07

2018

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren önce kültürel, sonra siyasi ve etnik bir sorun olarak ortaya çıkan Kürt / Kürtçülük meselesine etnik sorunlar açısından bakıldığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan Kürt vatandaşlarımızın nereden ve nasıl geldikleri, şecere ve menşelerinin ne olduğu önem arz etmektedir. Şu hususu peşinen belirtmek ve kabul etmek gerekir ki, yapılan araştırmalar ve incelemeler ışığında, Kürtlerin de diğer ...

18/06

2018

ASIL HEDEF KANDİL Mİ OLMALI?

Ülke gündemi adeta bugünlerde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan sıcak konu ve olaylar üzerine odaklanmış durumda. Suriye ile ilgili yapılan emperyalist plânlamalar ve Menbiç üzerindeki tartışmalar yoğun olarak sürerken birden karşımıza Kandil operasyonu çıktı. Önce özet olarak Kandil’den bahsedelim. Kandil’in gündemde olması, önemli ve kritik bir arazi kesimi haline gelmesi 1. Körfez Savaşı sayesinde oldu. Anılan savaşın en önemli sonucu, ...

07/06

2018

MENBİÇ GÖRÜŞMELERİNDEN ÇIKAN SONUÇ

 Türkiye’nin geçtiğimiz Ocak ayında Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtının başarıyla sonuçlanıp Afrin’in kontrol altına alınması sonrasında, Şubat-2018 ayında Türk ve ABD Dışişleri Bakanlarının Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle durduğu Menbiç konusunun, müteakiben yapılacak görüşmelerde ele alınacağı ve çözüme kavuşturulacağı yönünde mutabakat sağlanmıştı. İşte bahse konu o görüşmeler 4 Haziran günü yapıldı ve  Menbiç konusunda tarafların üç aşamalı plan konusunda anlaştıkları açıklandı. ...

123

Bu yazıyı paylaşın

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://ankaenstitusu.com/author/osman
YouTube
YouTube
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu