Yayın Politikamız

ANKA örün (web) sayfasında yer alacak her türlü yazının taşıması gereken asgari yeterlilikler şunlar olmalıdır:

1. ANKA Enstitüsü’nün örün sitesinde Hakkımızda/Temel Değerler sekmesinde yer alan ve aşağıda belirtilen değerlere uygun olmalıdır:   

 • Doğruluk
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Millilik
 • Güvenilirlik
 • Bilimsellik

2. Atatürk Cumhuriyeti’nin gençliği olmanın duyarlılığı belirgin olmalıdır. Bu, yukarıdaki ilkelere sıkı sarılarak ve önyargılardan bağımsız kalınarak gerçekleştirilebilecektir. Ülkemizin genel değerleri (millî ve dini), her bir bireyin duyarlılığı, devletimizin saygınlığı ve itibarı kurumsal olarak enstitümüzün olmazsa olmazlarıdır.

arma

3. Milletimizin dilini, milletimize yakışır şekilde kullanarak Türkçe’nin güzellikleri ön plana çıkarılmalı,  yabancı dilden alınan Türkçe’ye mal olmamış sözcükler zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiğinde, önce Türkçe karşılığı sonra parantez içinde aslı yazılarak kullanılmalıdır. Yazının şekli ve imla kuralları da dili ile bütünlük teşkil etmelidir. 

4. Gündemde yer alan bir konu hakkında bir değerlendirme yapılacaksa bununla ilgili bir kaynak veya bir belgeye atıf yapmak uygun olacaktır.

5. Makale içeriklerinde yer alan görüşler yazarlarımıza aittir. Anka Enstitüsünün kurumsal düşüncelerini yansıtmayabilir.

6. Her yazı editör tarafından yazım ve dilbilgisi yönünden kontrol edilmektedir. İçerik tamamen yazarın sorumluluğundadır. İstenmeden de olsa yanlış yorumlanabilecek ifadelerin kullanılması durumundan kaçınmak için, her yazarın yazısını yayın için göndermeden önce değerlendirmesi önemlidir.

7. Etnik ve inançsal ayrımcılık ile bölücü, gayri insani, ötekileştiren tavır ve içerikler kesinlikle örün sitemizde yer almayacaktır. Yazıların yayınlanmasında Ulusal çıkarlarımızın korunması önceliklidir. Çalışma ve makale konu alanları şunlardır:

 • Jeopolitik
 • Uluslararası İlişkiler
 • İstihbarat, Güvenlik ve Terörizm
 • Savunma Politikaları ve Teknolojileri
 • Bilim ve Teknoloji
 • Ekonomi
 • Hukuk
 • Tarih ve Mitoloji
 • Medya ve İletişim
 • Çevre ve Kentleşme
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Kültür ve Sanat
 • Toplumsal ve Bireysel Yaşam
 • Savaş Sanatları

8. Örün sayfamızda yer almasını istediğiniz yazı, makale ve belgelerinizi site editörümüz Buse DEMİRDELEN’in elektronik posta (buse.demirdelen777@gmail.com) adresine göndermeniz durumunda yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirmeye alınarak yayımlanacaktır.

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu