Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

KİTAP: ARKA PENCEREDEN BAKIŞ: EKONOMİ / BEKİR KAVRUK

Tüm Kitap evlerinin internet ortamında satışa sunulmuştur.

Link:https://www.kitabinabak.com/kitap/arka-pencereden-bakis-ekonomi–bekir-kavruk–cinius–kbk–9786257072878

kavruk kitap

Şüphesiz ki ekonomi üzerine birçok kitap mevcuttur. Ancak bu kitabın başka bir benzeri yoktur. Kitabımızda yapılan analizlerde tarih, ekonomi, global ekonomi, Wall Street, bilim, siyaset, psikoloji, stratejiler, başkanlık doktrinleri ve ideolojileri bir bütünlük ve diyalektik sebep, sonuç ilişkileri içerisinde birbirinden soyutlanmadan, aynı resim içerisinde tanımlanmıştır.

Tüm ekonomik kavramlar, konulara ilişkin tek tek bilgi ve analizlerin tüme varım olarak Puzzle misali birleştirilmesinden okuyuculara resmin bütünlüğünün verilmesi hedeflenmiş, buna kolaylık sağlamak üzere konular sistematik ve kronolojik olarak ele alınmıştır. 

Günlük hayattan da örneklemelerin bulunduğu, harita ve rehber özelikleri taşıyan kitap başta öğrenciler olmak üzere ekonomiyle ilgilenen tüm vatandaşların anlayacağı dilde yazılmıştır. Anlamayı kolaylaştırma amacıyla bu kitaba özgü sembolik ve sadeleştirilmiş göstergeler kullanılmıştır.

Kitabın arka pencereden olmasında okuyucunun daha faklı açılardan ve küresel olayların sadece buz dağının görünen yüzünden değil görünmeyen yüzünden de ele alınıp,  bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.  

Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak basılı literatür ve özellikle internet ortamında yapılan geniş kapsamlı yapılan inceleme ve araştırmalar bu kitapta özetlenmiştir. Ayrıca yazarın basında ilgi uyandıran kendi yorum ve analizlerine de kitapta yer verilmiş, özetlemelerden elde ettiği çıkarımlarsa “Notlar ve Son Söz” kısımlarında ele alınmıştır.