Bekir KAVRUK

HAKKINDA

26 Ağustos tarihi Cuma günü Afyonkarahisar' da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Almanya Aachen Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş , İstanbul Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimi görmüştür. Felsefe eğitimi de vardır. Aachen'da bilimsel araştırma ve Endüstri projelerinde çalışmış ve Bölüm Başkan Yardımcılığına kadar yükselmiştir. Daha sonra özel sektöre geçip uluslararası üst düzey yöneticilik yapmış Türkiye’de önemli Endüstri projelerine üst düzey yönetici olarak ciddi katkılarda bulunmuş , psikolojiden ekonomiye kadar dönemin değerli hocalarının birçok eğitim ya da seminerlerine katıldığı gibi birçok ta seminer ve konferanslar vermiştir. 2005 de Türkiye’de finans sektöründe dahi yeteri kadar tanınmayan global piyasaların “kral disiplini ” sayılan Foreks piyasalarına ilişkin olarak Global FX İstanbul A.Ş şirketini kurmuş , bu alanda dünyanın en büyük Online Bankalarından birisi olan İsviçre Saxo Bank’ın ve daha sonra İsviçre Mig Bank’ın Türkiye temsilcilik ve brokerliğini yapmıştır. Bu süreç zarfında dünya ekonomisini “buzdağının görünmeyen yüzünden” tanıma ve öğrenme fırsatı bulmuştur. Sistem Teknik ve Global Ekonomi uzmanıdır. Diğer uzmanlık alanı aile şirketleri üzerine olup, halen yönetim danışmanlığı da yapmaktadır. . Eğitim ve çalışma hayatı boyunca iş , kültür ya da gezi amaçlı 40’a yakın ülkede bulunmuş olup , Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YAZARIN MAKALELERİ

03/02

2020

2020 İZDÜŞÜMÜNDE DÜNYA VE TÜRKİYE

 … 2020 İZDÜŞÜMÜNDE DÜNYA VE TÜRKİYE                                              İnsanoğlu tarihi boyunca kendi arasında ciddi düzeylerde anlaşmazlıklar içerisine düşmüş bu durum sonu yıkımla biten savaşlarla devam etmiştir. Ancak son 150 yıl içersinde insanoğlunun Anglo-Sakson’lar öncülüğünde gerçekleşen sanayileşme biçiminin doğal bir sonucu olarak dünyamız çok ciddi bir çevre tahribatına maruz kalmış olup, gelecek nesillerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler boyutlara varmış durumdadır. ...

22/08

2019

CDS İZDÜŞÜMÜNDE TÜRKİYE’YE BAKIŞ

Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları (Rating Kuruluşları) Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings ve JCR-Japanese Credit Rating Agency kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar ülkeler ya da şirketler için iyiden kötüye doğru riskin gittikçe arttığını ifade eden kredi notları verirler. Örneğin Standard & Poor’s derecelendirme göstergeleri en iyiden en kötüye doğru; AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C (temerrüt ) ...

27/04

2019

2018 KRİZİNİN KRONOLOJİK ANALİZİ

Hem dünya hem de Türkiye tarihinde karşılaşacağımız birçok yıkıcı ekonomik kriz vardır. 2001 yılında Türkiye’de ortaya çıkan kriz etkilerinin derin olması ve 2018’den bu yana ülkemizde yaşanan ekonomik krize ışık tutması itibarıyla ayrı bir yeri vardır. 2001 krizi sonrası 20 Mart 2001’de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başlayan Kemal Derviş, “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”nı ( GEGP ) hazırlamıştır. IMF ...

18/01

2019

2019 İZDÜŞÜMÜNDE DÜNYA VE TÜRKİYE’YE BAKIŞ

Mekan ve zaman olarak toplam 4 boyuttan oluşan evrenimizde dünyamız adeta canlı bir embriyon özellikleri taşımaktadır. Son 150 yıl içerisinde dünyamız insanoğlunun özellikle Anglo-Sakson’lar öncülüğünde gerçekleştirdiği ve günümüzde de hala devam eden para – beton eksenli sanayileşme ve ahlak anlayışının doğal bir sonucu olarak ciddi bir çevre tahribatına maruz kalmıştır. Birleşmiş Milletler öncülüğünde son olarak Polonya’nın Katowice şehrinde yapılan 185 ...

12/12

2018

ÜLKE ZENGİNLİĞİNDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE

Ülkelerin (Milletlerin) zenginliği (The Wealth of Nations) kavramı ilk olarak ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith (1723-1790) tarafından ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı rapor sistematiğine göre ülkelerin zenginlikleri 3 temel sermaye birikimi çerçevesinde oluşmaktadır:  Fiziki Sermaye: Ülkenin inşa edilmiş yollar, ulaşım, baraj, havaalanı, liman, iletişim, altyapı, makina, fabrika, her türlü ulaşım araç, teçhizat, ürün, mal, mülk, menkul, gayrimenkul, ...

21/09

2018

KÜRESEL ÇÖKÜŞE YOL ALAN SÜREÇ VE TÜRKİYE

Modern psikolojinin babası olarak kabul edilen Sigmund Freud “Topografik Zihin Modelini” ortaya koymuştur. Bu modelde bilinçaltını içgüdüsel olarak şekillendiren İD (içben) adını verdiği kötülük, yalan, dolan, ayrımcılık, saldırganlık gibi şeytani eğilimli asosyal davranışların; ahlak, vicdan ve eğitim aracılığı ile bilinç olarak şekillenen Süper Ego (Melek, üstben) tarafından engellendiğini ortaya koymuştur. Ego (ben, önbilinç) ise İD ile Süper Ego arası denge ...

04/05

2018

ENFLASYON, DOLAR, FAİZ ÜÇLEMİNDE TÜRKİYE

Enflasyon ilk olarak fiyat devrimi adı altında 15’inci yüzyıl ikinci yarısından baslayarak 17’nci yüzyıla kadar devam eden zaman süresinde fiyatların 6 kat artmasıyla Batı Avrupa’da ortaya çıkmış bulunmaktadır. En kısa tanımıyla fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış halinde olmasıdır. Talep ve Maliyet enflasyonu olmak üzere iki türlüdür Para arzının artması, tüketimin artmasına dolayısıyla talebin artmasına, fiyatların yükselmesiyle ...

14/11

2017

TÜRK TOPLUMUNDA BAŞ SORUN

Avrupa’da 15.yüzyıldan itibaren bilinçli inancın başlangıcı olarak toplumsal yeniden doğuşu ifade eden Rönesans hareketi; yol açtığı aydınlanma çağı ile kültür, sanat, teknoloji ve bilinç hareketlerine ilham kaynağı teşkil ederek feodalizmden sanayi devrim ve toplumuna (kapitalizme) geçişe zemin hazırlamıştır. Rönesans süreci sonrası ortaya çıkan aydınlanma felsefesi tekâmülün birinci basamağı olan inanç toplumundan ikinci basamağı olan bilgi toplumuna çıkış evresi olup Batı ...

17/01

2017

2017 İZDÜŞÜMÜNDE DÜNYA VE TÜRKİYE

      Dromokrasi olarak adlandırılan popülizm ağırlıklı toplumsal yönetim sisteminin 18. yüzyıl aydınlanma çağına tepki olarak ortaya çıkıp , toplumlara yavaş yavaş hakim olduğu söylenebilir. Epiküros ve Thomas Hubbes’in kulaklarını çınlatan” bu çağ” insanın çocuksuluk çağına geri döndüğü , arzularının, egosunun ve özellikle iyice bencilleşmiş hazlarının esiri (Hedonizm ), kölesi olduğu bir çağın habercisi olarak değerlendirilebilir. 70’li yıllarda alt ...

07/10

2016

GLOBAL SİSTEMİN GERÇEKLERİ VE TÜRKİYE

[pdf-embedder url=”http://ankaenstitusu.com/wp-content/uploads/2016/10/GLOBAL-SİSTEMİN-GERÇEKLERİ-VE-TÜRKİYE.pdf”] Related posts:

12
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu