Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

“…Bordo Bereliler, karada bileklerini bükemeyen Azrail’e gökyüzünde yakalandı” bu ifade 16 Mayıs 2001 yılında Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düşen ve içinde kardeşimin de bulunduğu CASA uçağının düşmesi sonucu 34 kahraman için atılan bir manşetti. Çok doğruydu, öyle ki PKK gibi terör örgütleri karşılaşmaya bile cesaret edemiyordu.

Ülkemizde yaşanan acılar ile birlikte bir yandan da gündemin önemli bir manşeti, bünyesine dışarıdan personel alınacağı haberine tepki olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği Özel Kuvvetlerden bazı istifaların gelebileceği haberleri. Yurtdışında yıllarca yabancı devlet özel kuvvetlerinin katıldığı yarışmalarda birinci gelen, her önemli ve başarılı operasyonun arkasında yer alan, terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Özel Kuvvetler, namı diğer Bordo Bereliler kimdir?

ozel-harp-2 Geçmişten günümüze kadar yapılan savaşlarda yaşamları pahasına önemli roller üstlenen Özel Kuvvetler tarihi, Hun Türklerine kadar uzanmaktadır. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde kendisinden daha güçlü birliklere karşı özel harekat tekniklerini uygulayan birlikler oluşturmuştur. Bunlardan bir tanesi de Özel Kuvvetlerdir. Osmanlı döneminde, ordunun ön saflarında bulunan Akıncıların Özel Kuvvetlerin temelini oluşturduğu söylenebilir. Milli Mücadele döneminde ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli görevler üstlenmiştir.

Bugünkü anlamıyla Özel Kuvvetlerinin temeli, II.Dünya Savaşı sonrasında dünyanın kutuplaşmaya doğru gittiği ve devletlerin güvenlikleri açısından yeniden örgütlenme ihtiyacı duydukları dönem içerisinde atılmıştır. 1952 yılında Yüksek Savunma Kurulu kararıyla Milli Avcı Birlikleri Şubesi altında bir birim olarak Seferberlik Tetkik Kurulu kurulmuştur. 1965 yılında Özel Harp Dairesi adını almış, çağın gereklerine uygun olarak gelişimini tamamlayarak 1991 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır*. Özel Kuvvetler Komutanlığı, özel birlikler, destek birlikleri ve okuldan oluşmakla birlikte her biri kendi alanında uzman timlerden oluşmaktadır.

En belirgin ayırt edici özellikleri bordo bereleri olan kahramanlar, TSK’nın değişik sınıf ve rütbelerinden gelen subay, astsubay ve uzmanlardan oluşan, iç ve dış tehditlere karşı her türlü arazi şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutulan özel askerlerdir. Yurt içinde 72 haftalık temel nitelik kursu gören personel, ihtisas alanına göre 10-52 hafta arasında değişen yurt içi ve yurt dışı ihtisas eğitimi alır.

Özel Kuvvetler personeli, sıcak çatışma, asimetrik tehditlere karşı koyma, düşman hatlarının ötesinde istihbarat toplama, düşman derinliklerinde özel harekât, arama-kurtarma gibi görevlerin yanı sıra seferberlik ve savaş hallerinde halkın örgütlenmesi, silahlandırılması ve kontrolü gibi görevler üstlenir.

Herkes Özel Kuvvetlere kabul edilir mi, edilmeli mi?

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın personel ihtiyacı gönüllülük esasına göre kıtalardan ve sınıf okullarından karşılanır. Subay ve astsubaylardan oluşan personelin seçiminde ağır görev şartlarına uyum sağlayabilecek bedeni ve fikri yeteneğe sahip kişilerin aranması esas alınır. Özel Kuvvetlere seçilen her personel 42 ay sürecek zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamladığı takdirde bu komutanlık bünyesindeki özel birliklerde görev almaya hak kazanır.

Üstün yeteneğe sahip Bordo Bereliler, şartlar ne olursa olsun verilen görevi yerine getirme konusunda uzman, politik ve ekonomik konuları çok yakından takip eden gerektiğinde diplomatlık görevi üstlenebilecek kadar ülke ve dünya siyasetini bilen, farklı kültürlere çok kolay adapte olabilen bunun yanında komando, paraşüt, hayatı idame, su altı savunma-taaruz ve istihbarat konularında uzmanlaşmış özel askerlerdir.

Özel Kuvvetlere dışarıdan personel temini ile ilgili olarak     “KPSSP3 Lisans Puanı” türünde asgari 50 almak şartı getirilmiştir**. Deniz ve Hava Kuvvetlerine Subay, Astsubay alım şartlarını incelediğimizde, KPSSP3 Lisans puan türünde asgari 60 olduğunu görmekteyiz. 15 Temmuz 2016 tarihinden önce, Özel Kuvvetler Komutanlığına alınan subay ve astsubaylar sadece Kara Kuvvetlerinden değil, Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Subay ve Astsubaylarının en iyilerinden gönüllüler arasından seçilmekteydi. Devlet memuru olmak için KPSS’den 70 puan almak şartı getirilirken, TSK’nin bu nadide birliği için aynı puan türünde 50 puan barajını uygulamak, söz konusu puanın Deniz ve Hava kuvvetleri alım şartlarının altında kalması imaj açısından olumsuzdur. Kıtalarda kendisini ispat etmemiş, hiçbir askeri eğitim almamış sivillere Özel Kuvvet eğitimi verip “Özel Kuvvetçi”  yapmak  son derece yanlıştır. Özel Kuvvet subay ve astsubayları, dünyanın değişik ülkelerinde eğitimler ve ortak operasyonlar da icra etmektedirler. Özel Kuvvet subayları sadece üstün nitelikli savaşçılar değil, bunun ötesinde zeki, bilgili, gerektiğinde iyi bir diplomat, eğitici ve teşkilatçı niteliklere sahip olmak zorundadır.

Özel Kuvvetleri bu kadar özel yapan şartlar, bir anda oluşmamış, yılların deneyimi ve eğitimi ile yetişen personel sayesinde oluşmuştur. Bazı dizilerin etkisinde kalarak hayalci bir yaklaşım ile ne iç ve ne de dış tehditler karşısında başarı sağlanamaz. Hiçbir askeri eğitim almamış, Kıt’a görmemiş, KPSS’den asgari puan almış sivilleri bu  güzide birliğe dahil ederek oluşturulan yapının adı “Özel Kuvvetler” olmaz. Bu büyük yanlıştan en kısa zamanda dönülmeli, “ülke savunması” ehil ellere teslim edilmelidir.
* TBMM Araştırma Merkezi, Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, Ocak, 2010
** https://pertem.kkk.tsk.tr/Form/ozksb.pdf
https://pertem.kkk.tsk.tr/Form/ozkasb.pdf