Bekir KAVRUK

HAKKINDA

26 Ağustos tarihi Cuma günü Afyonkarahisar' da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Almanya Aachen Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş , İstanbul Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimi görmüştür. Felsefe eğitimi de vardır. Aachen'da bilimsel araştırma ve Endüstri projelerinde çalışmış ve Bölüm Başkan Yardımcılığına kadar yükselmiştir. Daha sonra özel sektöre geçip uluslararası üst düzey yöneticilik yapmış Türkiye’de önemli Endüstri projelerine üst düzey yönetici olarak ciddi katkılarda bulunmuş , psikolojiden ekonomiye kadar dönemin değerli hocalarının birçok eğitim ya da seminerlerine katıldığı gibi birçok ta seminer ve konferanslar vermiştir. 2005 de Türkiye’de finans sektöründe dahi yeteri kadar tanınmayan global piyasaların “kral disiplini ” sayılan Foreks piyasalarına ilişkin olarak Global FX İstanbul A.Ş şirketini kurmuş , bu alanda dünyanın en büyük Online Bankalarından birisi olan İsviçre Saxo Bank’ın ve daha sonra İsviçre Mig Bank’ın Türkiye temsilcilik ve brokerliğini yapmıştır. Bu süreç zarfında dünya ekonomisini “buzdağının görünmeyen yüzünden” tanıma ve öğrenme fırsatı bulmuştur. Sistem Teknik ve Global Ekonomi uzmanıdır. Diğer uzmanlık alanı aile şirketleri üzerine olup, halen yönetim danışmanlığı da yapmaktadır. . Eğitim ve çalışma hayatı boyunca iş , kültür ya da gezi amaçlı 40’a yakın ülkede bulunmuş olup , Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

YAZARIN MAKALELERİ

04/05

2018

ENFLASYON, DOLAR, FAİZ ÜÇLEMİNDE TÜRKİYE

Enflasyon ilk olarak fiyat devrimi adı altında 15’inci yüzyıl ikinci yarısından baslayarak 17’nci yüzyıla kadar devam eden zaman süresinde fiyatların 6 kat artmasıyla Batı Avrupa’da ortaya çıkmış bulunmaktadır. En kısa tanımıyla fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış halinde olmasıdır. Talep ve Maliyet enflasyonu olmak üzere iki türlüdür Para arzının artması, tüketimin artmasına dolayısıyla talebin artmasına, fiyatların yükselmesiyle ...

14/11

2017

TÜRK TOPLUMUNDA BAŞ SORUN

Avrupa’da 15.yüzyıldan itibaren bilinçli inancın başlangıcı olarak toplumsal yeniden doğuşu ifade eden Rönesans hareketi; yol açtığı aydınlanma çağı ile kültür, sanat, teknoloji ve bilinç hareketlerine ilham kaynağı teşkil ederek feodalizmden sanayi devrim ve toplumuna (kapitalizme) geçişe zemin hazırlamıştır. Rönesans süreci sonrası ortaya çıkan aydınlanma felsefesi tekâmülün birinci basamağı olan inanç toplumundan ikinci basamağı olan bilgi toplumuna çıkış evresi olup Batı ...

17/01

2017

2017 İZDÜŞÜMÜNDE DÜNYA VE TÜRKİYE

      Dromokrasi olarak adlandırılan popülizm ağırlıklı toplumsal yönetim sisteminin 18. yüzyıl aydınlanma çağına tepki olarak ortaya çıkıp , toplumlara yavaş yavaş hakim olduğu söylenebilir. Epiküros ve Thomas Hubbes’in kulaklarını çınlatan” bu çağ” insanın çocuksuluk çağına geri döndüğü , arzularının, egosunun ve özellikle iyice bencilleşmiş hazlarının esiri (Hedonizm ), kölesi olduğu bir çağın habercisi olarak değerlendirilebilir. 70’li yıllarda alt ...

07/10

2016

GLOBAL SİSTEMİN GERÇEKLERİ VE TÜRKİYE

[pdf-embedder url=”http://ankaenstitusu.com/wp-content/uploads/2016/10/GLOBAL-SİSTEMİN-GERÇEKLERİ-VE-TÜRKİYE.pdf”]

10/06

2016

Türkiye ile Almanya arasında Mental Farklılıklar

Tarihsel olarak  esasen Habsburg Hanedanlığı’na dayalı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğundan 1.dünya savaşına kadar Türklerin Almanlarla ilişkileri ayrı bir öneme sahiptir.  Bu gün Türkiye’nin en önemli ticari partneri olan Almanya’da 3 milyona yakın Türk yaşamakta  olup , bu nüfus  iş , sosyal  hayat ve politikada önemli roller oynamaktadır. Almanya parlamentosunda oylanan ve Türkiye’nin uzun süredir oynadığı mülteci kozuna karşı taktiksel derin ...

03/02

2016

21. Yüzyıl Gidişatı ve Türkiye

Gustave Le Bon’un yaklaşık 100 yıl önce yazmış olduğu “Kitleler Psikolojisi” kitabı Sigmund Freud dahil birçok toplum psikolog ve bilimcilerine ilham vermiştir. G.Le Bon’un analizlerine göre kitlelerin hayal gücü kitle liderinin telkin yoluyla etkileşimine açık olup, siyasetçilerin tiyatrosu en etkili araçtır. 2 tip lider söz konusudur : • Faydacı liderler ( Gandi , Atatürk , Mandela gibi..) liderliklerini toplumun olumlu ...

12
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu