Anka Enstitüsü

YAZARIN MAKALELERİ

24/01

2024

TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ GENÇLİĞE TAMAMEN MAL OLMUŞTUR

TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ GENÇLİĞE TAMAMEN MAL OLMUŞTUR Muammer Aksoy Bu konu üzerinde özellikle durmamızın nedenlerinden biri de, -yukarıda da değindiğimiz gibi – onun bugün gençliğimizin çoğunluğu tarafından büyük bir heyecanla benimsenmiş ve mücadele sloganı haline getirilmiş olmasıdır. Bu ilkeyi durmadan tekrarlayarak “Türkiye’nin her alanda tam bağımsızlığa kavuşması için şart ise, ikinci bir kurtuluş savaşı bile vermek gerekir” diye haykıran geçler, ...

24/01

2024

İSLAMİYET VE KADIN HAKLARI

İslamiyet ve Kadın Hakları BAHRİYE ÜÇOK Radyo, televizyon ve basın gibi modern imkânlara rağmen, Batılılardan birçok kimse bugün hâlâ Türkiye’deki kadınların çarşaf ve peçe ile örtülü olup olmadıklarını, erkeklerin birden çok kadınla evlenip evlenmediklerini, zenginlerin birer hareme sahip olup olmadıklarını merak eder sorarlar. Türkiye’de yaşayan Müslümanlar ise XX. yüzyılda Müslüman Türk kadınlarının özgürlüklerine sahip olup erkekler gibi millet ve memleket ...

24/01

2024

YAZI DEVRİMİ – KUR’AN HARFLERİ VE ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI ÇIKIŞLAR

Doküman açılmadığı takdirde sayfayı yenileyiniz.

24/01

2024

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR ANLAYIŞI

Atatürk’ün Kültür Anlayışı, Bahriye Üçok Bakıp büyütmek, elde etmek anlamlarına gelen latince Colere kökünden türetilmiş olan KÜLTÜR bir yandan bir şeyi güzelleştirmek veya belli bir amaç için kullanılabilir bir hâle getirmek için sarf edilen çabaya, bir yandan da bu çabanın sonunda elde edilen başarıya denilmektedir. Bundan ötürüdür ki, KÜLTÜR hem tarlanın ekilebilir hale getirilmesi, hem de o tarlaya bir şey ...

24/01

2024

İSTANBUL’UN İKİNCİ FATİHİ

‘İstanbul’un İkinci Fatihi’, Bahriye Üçok Bizans İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul ilk kez dördüncü Haçlı orduları tarafından 1204’te işgal edilmişti. O zaman İmparator III. Aleksi, İznik kentini Bizans’a başkent yapmıştı. Bir sel gibi önüne gelen her türlü uygarlığı yıkıp geçen ve Kudüs’ü de ele geçirmeyi amaçlayan Haçlılar akıl almaz barbarlıklar, vahşetler işledikten sonra Doğu’nun zenginliklerini ülkelerine taşıdılar. Bizans imparatorluğu ise çeşitli ...

24/01

2024

ATATÜRKLE GELEN KADIN HAKLARI

Atatürk’le Gelen Kadın Hakları, Bahriye Üçok Kadın hakları açısından tarihe baktığımız zaman, İslamiyetin bu yolda kadınlar yararına getirmiş olduğu yenilikleri dünyanın başka hiç bir yerinde ve çağındaki devrimlerle kıyaslanamayacak kadar büyük bir hamle olduğu açıkça görülecektir. Şöyle ki: İslamiyetten önceki kadın haklarıyla sonrakiler arasında saptanan büyük farklar bu gerçeği açıkça gözler önüne sermeye yeterlidir. 6’ıncı yüzyılın Arap kadını genellikle hak ...

13/01

2024

KÜRESEL KUŞATMA ALTINDAKİ “ULUS DEVLET”

… KÜRESEL KUŞATMA ALTINDAKİ “ULUS DEVLET” Yazar: Dr. Ali Rıza KUĞU “Ulus devlet” kavramı siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler literatüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Ulus devlet, sınırları belirlenmiş bir coğrafya üzerinde, ortak bir dil, kültür ve değerler sistemini paylaşan yurttaşların oluşturduğu devlettir. Düşünsel temellerini Fransız ihtilalinin eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkelerinden alan ve 19. Yüzyıl’da Hegel diyalektiği ile daha da somutlaşmış ...

15/10

2023

ORTADOĞU’DA ÇİRKİN PLANLAR

… ORTADOĞU’DA ÇİRKİN PLANLAR HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASININ EKONOMİ POLİTİĞİ   Yazar: Dr. Ali Rıza KUĞU Başta belirtmeliyim ki, Ortadoğu’da 7 Ekim günü başlayıp halen sürmekte olan kanlı çatışmaya bilerek Hamas-İsrail çatışması başlığını atıyorum. Çünkü bu bir Arap-İsrail, Filistin-İsrail veya Müslüman-Yahudi çatışması değildir. Çok açıktır ki, bu olay Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan büyük ve çirkin bir oyunun ilk safhasıdır. NİHAİ AMAÇ ORTADOĞU’DA ...

07/05

2023

EXAMINATION OF THE PROCESS OF THE IRAN ISLAMIC REVOLUTION AS A POLITICAL ISLAMIC SOCIAL MOVEMENT

… EXAMINATION OF THE PROCESS OF THE IRAN ISLAMIC REVOLUTION AS A POLITICAL ISLAMIC SOCIAL MOVEMENT  Author: Ayşe Betül FERİK The Islamic Revolution in Iran coincides with periods when politics and diplomacy witnessed highly turbulent and complex events. The Revolution can be briefly defined as the destruction of the Pahlavi Dynasty and the establishment of a theocratic Republic based on ...

23/03

2023

UKRAYNA SAVAŞI’NIN GÖLGESİNDE NÜKLEER RESTLEŞME

… UKRAYNA SAVAŞI’NIN GÖLGESİNDE NÜKLEER RESTLEŞME Yazar: Dr. Ali Rıza KUĞU Şubat 2022’de patlak veren Ukrayna Savaşı, iki komşu arasındaki konvansiyonel bir çatışmanın ötesinde, Rusya ve Batı’nın nükleer kılıçları çektiği karşılıklı bir meydan okumaya dönüştü. Dünya kamuoyu olayı Rusya’nın blöfüne Batı’nın aynı lakaytlıkla karşılık vermesi olarak gördüğünden olsa gerek, bu nükleer restleşme pek ciddiye alınmadı. Oysa bırakın bizzat kullanılmasını, nükleer silahların ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu