Dr. Deniz ACARAY

HAKKINDA

1976 Zonguldak doğumlu olan Deniz ACARAY, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra 1994’te üniversite eğitimi için Ankara’ya gelmiş, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini Varşova Üniversitesi Gazetecilik ve Siyasal Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde almıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Süreci ile ilgili çalıştığı bu süreçte “The Applicability of Copenhagen Political Criteria by Turkey and the Probable Issues to Be Occurred During the Negotiations” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD Başkanlığında doktora eğitimine devam eden ACARAY, Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN danışmanlığında “Siyasal Katılma Yolu İle İnsan Haklarının Korunması” başlıklı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. MEB, Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF, Bartın Üniversitesi İİBF’de öğretim görevlisi olarak çalışmasının ardından Şubat- 2016’dan beri Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde Öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları; İnsan hakları, anayasa, siyasal katılım, ulus – devlet, Kemalizm, liderlik ve sivil toplumdur. İyi derecede İngilizce, temel düzeyde Almanca ve Lehçe bilmektedir. Aktif bir sivil toplum gönüllüsü olan ACARAY, evli ve üç çocuk annesidir.

YAZARIN MAKALELERİ

22/03

2020

KORONOVİRÜS (COVİD – 19) SALGINIYLA MÜCADELENİN ANAYASAL ÇERÇEVEDE KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

… KORONOVİRÜS (COVİD – 19) SALGINIYLA MÜCADELENİN ANAYASAL ÇERÇEVEDE KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ Büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanan koronavirüslerden yeni tip olarak adlandırılan Covid- 19; Aralık ayının sonlarında ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde etkisini göstermiş, şu anda başta İtalya, İran, İspanya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yayılmış bulunmaktadır ve özellikle yaşlı insan nüfusunu ölümcül olarak tehdit eden bir salgın ...

23/07

2019

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN HUKUKİ DEĞERİ VE ATATÜRK İLE İSMET İNÖNÜ ARASINDAKİ GÖNÜL BAĞININ TELGRAFLARDAKİ İZDÜŞÜMÜ

Türk Milli Mücadelesinin başladığı 1919’dan bu yana geçen 100 yılı idrak etmeye çalıştığımız ve hala varlığımıza yönelen tehdit ve saldırılarla uğraştığımız günümüzde dünya çok kırılgan bir süreç yaşarken, Türk Milleti de bugün halkının farkındalık ve bağışıklık direnciyle sınanmaktadır. Türk varlığının ve kültürünün önce Balkanlar’dan sonra da Anadolu’dan kanlı savaşlarla yok edilmeye ve silinmeye çalışıldığı on yılların sonunda Mustafa Kemal Paşa ...

02/07

2019

YENİ ASKERLİK YASASINA DAİR HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME

YENİ ASKERLİK YASASINA DAİR HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME Milli Mücadelenin başlangıcının 100. Yıldönümünü kutladığımız ve idrak ettiğimiz bu yıl da geçtiğimiz yıllar gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle her yönden sıkıştırılıp zorda bırakıldığı bir dönemin parçasıdır. Geçti gitti sandığımız tehlikelere her geçen gün yenileri eklenirken, her zamankinden daha uyanık, daha azimli ve senkronize olmamızı zorunlu kılan günlerden geçiyoruz. Güncel tehdit ve ...

12/11

2018

ATATÜRK VE LAİKLİK

Hakikat İçin Laiklik            Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur.              Bakî olan cân güneşi          Öyle bir güneştir ki asla gurub etmez.                                                          Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Türk’ün ve Türklüğün izinin bu dünyadan silinmesinin kıyısına gelindiği bir çağda; hem, diz çöktürülerek yok olmakta olan bir milletin onurunu kurtaran hem de dünya tarihinin seyrini değiştiren bir garibin[[1]], bendenize ...

05/07

2018

TÜRK HUKUKUNDA LAİKLİK

Laiklik; batıda ortaya çıkış sebebi ve gösterdiği gelişim seyrinin tersine, çağımızda gördüğü işlev bakımından, insan haklarının korunması amacıyla devlet iktidarının sınırlandırılması için, hukuk yoluyla kabul edilmiş bir ilkedir. Diğer bir deyişle; devlet iktidarının sınırlandırılmasının hukuk yoluyla kurumsallaştırılmış hallerinden biridir. Hukuk yoluyla getirilen diğer sınırlamaların yanı sıra laiklik, özellikle siyasal katılma için, yani demokrasinin maddi boyutu için temelde ihtiyaç duyulan bir ...

22/06

2018

KÜÇÜK PRENSİN DEMOKRATİK SORULARI

Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin demokrasi olarak adlandırılan 2500 yıllık tarihi süreci insanlığa göstermektedir ki, temelinde mutluluk ihtiyacı olan bu arayışın çok basit ama bizatihi insanların kendileri tarafından ihmal edilen ya da bir diğer ifade ile göz ardı edilen bir yüzü var: Sorgulamak ya da sormak. Sormadan, sorgulamadan; doğruyu, adaletli olanı, barışçıl olanı bulamadığımız gibi, kendi değerimizi ve değerlerimizi de tanımlayamıyoruz. ...

23/05

2018

CUMHURİYET İÇİN KATILIMCI DEMOKRASİ

Demokratik Elitizm–Seçkincilik ile Katılımcı Demokrasi Tartışmaları Cehalet, esaretten beterdir. Yahya Kemal Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “seçkin” sözüne getirilen üç ayrı ama birbirine benzer tanım bulunmakta: 1-Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, 2- Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya ...

09/01

2018

İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE GÖNÜLLÜLÜK

Her insanın sırf insan olduğu için doğuştan sahip olduğu hakları ifade eden insan hakları kavramı ile demokrasi ve gönüllülük kavram ve olguları arasındaki ilişkileri ele aldığımız bu yazımız; özetle, insan haklarının gelişimi ve korunması temelinde bir olması gereken arayışı ya da çabasıdır. Çalışmanın konu başlığında “insan hakları” teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Bilindiği gibi; insan hakları terimi yerine, kimi zaman  “temel ...

01/07

2017

EGEMENLİK, OTORİTE VE MEŞRUİYET TARTIŞMALARI TEMELİNDE OHAL

İnsanlık tarihi kadar eski olan hürriyet ve eşitlik mücadelesi, 18. yüzyıldan itibaren kurumsallaşarak ulus devlet biçiminde 21. yüzyıla ulaşmıştır. Ancak küreselleşmenin etkilerinin yerelleşme olarak ortaya çıktığı günümüzde karşı karşıya kalınan sorunların; ağır güvenlik tehditleri, terör, radikalleşme ve politik istikrarsızlık olarak çeşitli boyutlara taşınarak ulus devlet yapılarının tartışılmasına ve çözülmesine zemin hazırladığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya barışı ve insan haklarının korunması ...

12/04

2017

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ANAYASAL DEVLET GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ

Rasyonel tabii hukuk doktrinin de etkisiyle İngiltere ve Fransa’da meydana gelen gelişmeler neticesinde, burjuva devrimleri yaşanmış, ilk yazılı insan hakları belgeleri, anayasal belgeler ortaya çıkmıştır. Özellikle İngiltere’de, 1215 Magna Carta Libertatum ile beraber, devamında 1628 tarihli Petition of Rights, 1679 tarihli Habeas Corpus Act,1689 tarihli Bill of Rights ve 1701 tarihli Act of Settlement ile hürriyetlerin sınırları gittikçe genişletilmiş, hükümdarın ...

12
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu