Bayrağımız ile ilgili olarak çeşitli kaynaklarda özetle şu bilgiler verilir:

“Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda İlk defa 1793’te devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeli idi. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan I. Abdülmecit zamanında 1842’de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti. Bu devirde padişaha ait tuğralı sancaktan başka hükümdarın gemilerinin ziyaretinde kullanılan, ortasında güneş ve dört köşesinde de şualar bulunan bir sancak daha vardı. Kaptan Paşaya mahsus sancakta; bir hilal ile sekiz köşeli yıldız mevcuttu.

1922’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılması üzerine, halifeye mahsus olarak, yeşil zemin ortasında sekiz suali beyaz bir güneş içindeki saltanata mahsus bayrak kaldırıldı ve kırmızı zeminde beyaz ay yıldızı ihtiva eden sancak kabul edildi.’’[1]

Adsız1

Bayrağımızın tarihsel süreç içerisindeki özeti ise bu haberde gayet güzel bir şekilde ifade edilmiş.[2]

Bu bilgilerden sonra benim ifade etmek istediğim konu şu ki; bayrağımızın kullanım şekli hakkında kafama takılan bir konu var!

‘’Bayrağımızdaki Ayyıldız neden yere baktırılıyor gibi kullanılıyor? Acaba üretimden kaynaklanan ya da kullanımdan kaynaklanan ve gözden kaçan bir durum mu var?’’

Adsız2

Bayrağımızın kanunla belirlenen yönde asılabilmesi için sol sırt bölümüne sopa ya da iple kullanılıp, asılabilmesi için dikilmiş beyaz bir zemin var. Dolayısı ile bu zemin kullanılarak bayrağımız bir direğe, sopaya ya da ip yardımı ile herhangi bir yere asılabilmektedir. Direğe asılması ve sopa ile kullanılması esnasında bayrağın yönü kanunla belirlenmiş usule uygun oluyor. Fakat herhangi bir yerde kullanım için iple asılması icap ettiğinde ise Ayyıldız’ın yönü yere bakıyor! Çünkü bayrağın asılabilmesi ya da elle tutulabilmesi için dikilen beyaz zemin, bayrağın sol sırt kısmında. Hal böyle olunca da ip ile asılması icap ettiğinde bayrağın yönü kanunla belirlenmiş esastan çıkıyor ve hilal yere bakıyor!

Adsız3

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki fotoğrafları inceliyorum. Günümüzde bayrak ile çekilmiş resmi ve özel fotoğrafları inceliyorum. Politikacıların fotoğraflarını gözlemliyorum. Kafama takılıyor bu konu! Çünkü eskiden beri bu uygulama devam ediyor. Peki bunda bir sorun var mı? Bence var! Çünkü bayrağın yönü belli. Bayrak, bayraktaki Ayyıldız yere bakacak şekilde kullanılır ise kanunla belirlenmiş kullanım şeklinin dışına çıkılmış olmuyor mu?

Dünya bayraklarının kullanımlarını da inceliyorum. Hiçbir yerde böyle bir uygulama gözüme çarpmadı. Asım şekli hep nizami! Anlaşılan o ki bayrak imalatında, bayrağın direklere asılabilmesi ve sopalara takılarak kullanılabilmesi için sol sırt kısmına beyaz bir zemin dikilerek bu işlem gerçekleştiriliyor. Peki ama ipe asılacağı zamanki kullanımı için neden ayrıca bir formül düşünülmemiş?

“Bayrak, kullanım için asılırken, sol sırt kısmında bir beyaz zemin dikilir ve bu beyaz zemine bayrak asılır’’ diye bir kanun var mı bilmiyorum!

Bayrağımız için kanununda resmi olarak deniliyor ki:

‘’Madde 7-Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.’’ [3]

Bayrağımızı Ayyıldız yere bakacak şekilde kullandığımızda, kanunla belirlenen; ‘’ layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz’’ İfadesini çiğnemiş olmuyor muyuz?

Şöyle düşünelim: yabancı bir ülkeye gittik ve gittiğimiz ülkede, o ülkenin bayrağı usule uygun bir şekilde asılmış. Bizim bayrağımız ise Ayyıldız yere bakacak şekilde asılmış. Bundan rahatsızlık duymaz mıyız? Elbette duyarız. Peki ama öyle ise bunu biz kendimiz niye yapıyoruz? Dünyadaki diğer ülkelerde de bayrak imalatı ve kullanım şekli böyle mi bilmiyorum. Ancak Ayyıldız’ın yere bakması beni rahatsız ediyor. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer tüm dünyada bayrak üretimi ve kullanım şekli böyle ise yine de Ayyıldız’ın yere bakacak şekilde bayrağımızın asılmasının doğru olmadığını düşünüyorum…

Bayrağımız bir ülkede aşağıdaki gibi asılsa rahatsız olmaz mıyız?

Adsız4

Doğru asılma şekli bu değil mi?

Adsız5

Eğer bayrağın üst kısmında da beyaz ince bir zemin hazırlanmış olsa ya da iple asımda, Ayyıldız’ın yönünün yere bakmasını engelleyecek şekilde asılması için arka kısma tablo asarmış gibi düşünülerek imal edilmiş, iki ayrı küçük düğme deliği ebadında ince bir düzenek eklense, o zaman ip ile asılması gereken yerlerde kullanılırken, bayrağımız kanunla belirlenmiş esasa uygun olarak doğru biçimde kullanılacak. Ve böylece de hilal yere bakmayacak! O şekilde kullanılması daha doğru değil mi?

Hilal yere bakıyormuş gibi bayrak kullanılsa ne olur? Bir şey olmaz. Fakat bu memleketteki garip uygulamaları, olayları ve özel psikolojik operasyonları düşününce, ‘’acaba bu uygulamada bir hata mı yapılıyor, bu konuya dikkat etmiyor muyuz ya da bu bize özellikle mi yaptırılıyor!’’ diye geliyor… Öyle ya kanunla bayrağın şekli, yönü belli. Neden bayrak asılınca üzerindeki Ayyıldız yere baksın?

“Yere baksa ne olur?’’ Sorusuna cevaben: ‘’Madem Ayyıldız yere bakacaktı, o zaman niye bayrağın şekli, biçimi ve yönü kanunla sabitlendi?’’ Diye sormak gerekir.

“Bayrak direklerinde kullanım, sopa ile kullanım, ipe asılması için kullanım’’ gibi ayrı üretim yapılsa, bu durum kontrol altına alınsa, asım şekli doğru uygulansa ya da bir yere asarken buna dikkat edilse, Ayyıldız yere bakmaz… Bence bayrağımızı evimize, iş yerimize ve resmî kurumlara asarken üzerindeki Ayyıldız yere bakacak şekilde asılmamasına özen göstermemiz gerek…

[1]  http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-969-turk-bayragi-hakkinda-bilgi-turk-bayraginin-tarihcesi-.html

[2] https://www.cnnturk.com/video/hazir-cevap/biliyor-musunuz/turk-bayraginin-tarihi-nereye-dayaniyor

[3] https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-simgeler/bayrak/

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc066/kanundmc066/kanundmc06602893.pdf

http://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/turk-bayragi-kanunu/