Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

MİLLİ MÜCADELE’DE NAZİLLİ VE ÇEVRESİNDEKİ ZEYBEKLERİN HİZMETLERİ

15 Mayıs 1919 Perşembe günü İtilaf Devletleri desteği ile Yunan askerlerinin İzmir’i işgal etmeleri, kuşkusuz tarihimiz için önemli dönüm noktalarından birisidir. Selçuklu, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerinden beri varlığını sürdüren ve 19. Yüzyılın sonlarına doğru kimliğini neredeyse kaybetme durumuna gelen zeybeklik geleneği de bu süreçte başka bir hale gelir. 1919 yılında Aydın 57. Tümen Kumandanı olan Miralay Mehmet Şefik (Aker) Bey bu konu hakkında şöyle diyor: “Zeybek denildiği zaman her zeybeği alelitlak (Genel olarak) hırsız, uğursuz, vahşi bir mahlûk nev’inden telakki etmek doğru değildi… Türklüğün ve dindarlığın bazı havassı makbulesini ve şeriati mahsusasını muhafaza edenler ekseriyeti teşkil ederdi… Zeybekler arasında yüksek ruhlu, kahraman, vatanperver adamlara tesadüf ettim.”[1] 57. Tümen Kumandanı Miralay Şefik Bey, kanaatime göre durumu çok iyi ifade etmiştir. İzmir’in işgal edilmesi ile birlikte zeybeklerin büyük bir çoğunluğu işgalcilere karşı savaşmaya başlamışlardır. Ve vatansever askerler de zeybekler ile birleşmişlerdir. Aslında başka çareleri de kalmamıştır. Çünkü Mondros Mütarekesi (Ateşkes Antlaşması) gereği ordu silah bırakmış, hudutların korunması ve iç asayiş temini dışındaki askerler terhis edilmiş, Halife ve İstanbul Hükümeti İtilaf Devletlerine karşı gelinmeyecek demiş ve böyle bir ortamda Türk milleti korumasız kalmıştır.

Devamı…