Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

POLİTİKA KÜLTÜRÜ 

Politika, insan birlikteliklerinin doğasını temellendirmek, bütünleştirmek ve devamlılığını sağlamak adına işlevsellik gösterir. Kültür insanı tanıma, kazanma, ileri düzeye taşıma ve yaşatma gayretinin ortak adıdır. Politika kültürü denildiği zaman ise kendimizi var etme, gereksinimlerimizi giderme, güvenlik, hayatın gelişimi adına olan faaliyetlerin ana ve esas başlığıdır. Ülkeden ülkeye politika kültürü farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde yer alan politika kültürü birçok konuda kendisini tamamlasa da eksikliklerinin de gündeme alınması gerekmektedir. Bu konuda ancak karar yetkinleri, bürokratlar ve politikayı icra edenler çalışma içerisine girebilir ve faaliyet gösterebilirler. Ülkemizdeki politika kültürü gelişmeye muhtaçtır. Politika ve kültürü aynı kefeye koyarak bir söylem oluşturmak ve politik alanı kültür alanıyla birlikte var etmek doğrultusunda insanı resmetmek arzusu bu tabiri doğurmuştur. Burada “Politika kültürü nedir ve politika kültüründen ne beklenir?” sorularını yanıtlamak doğru olacaktır. Politika kültürü insanın beşerî anlamda en yüksek mertebesi olan, kesin ve net olarak kendisini yansıttığı aynı zamanda temsil ettiği alandır. Politikayı ve kültürü birleştirmek aynı zamanda kendimize politika kültürü denilen alanı oluşturmak, adına az sayıda devletin çalışmalar icra ettiği bir konudur. Politika insanın varlığını, yaşantısını ve geleceğini kapsar. Buradaki kültür de bu yönde rehber görevi görür. Rehberliğin buradaki anlamı politika ve kültürün politik davranışa dönüşmesiyle beraber oluşan gelişkinliktir. İnsan politik bağlamda yer alırken kendi politik kültürünü oluşturur. Söz konusu politik kültür genele yansır. Politik kültürden beklenti içerisine girmek ise tanım ve tabir hatası yaptığımızı gösterir. Doğru olan politik kültüre katkı sağlamaktır. Sunulan katkıların geneli birçok anlamda, bağlamda ve yapıda katkıların farkında olunsa da olunmasa da fayda olarak karşımıza çıkacaktır. Politika kültürü, insanın politik bir varlık olduğunu hatırlatmasıyla beraber politikanın en üst aşamada yaşanması arzusunu taşır. Politikanın bu şekilde yaşanması politika kültürünü yaşayan insanların da en üst aşamada yaşamlarını sürdürmesini sağlar.