21/11

2017

DEVLET NEDİR?

Bu kavramın, bu soruyla birleşmesi herkes tarafından bilinen ancak tam anlamıyla açıklayamadığı Devlet tanımını açıklamamıza yardımcı olacaktır. Devlet içerisinde bulundurduğu kendi milleti, toplulukları ve diğer milletlerin devletlerini bağlar ve karşılıklı bağlam içerisindedirler. Devlet bir arada yaşama arzusu ve ihtiyacı duyan bireylerin denkleme benzetebileceğimiz karmaşık ilişkilerinin formüle edilmesiyle hayat bulur. Antik Yunan’dan hatta daha eskilerden bu yana ‘’Devlet’’ farklı gereksinimleri karşılamış ...