Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Nazilli Sinekçiler (Yaylapınar) köyünden olan Hacı Hasan Hüseyin Efe, Demirci Mehmet Efe ile birlikte Kuvayı Milliye adına işgal kuvvetleri ile savaşmıştır. Sarıkamış Cephelerinde de bulunmuş olan Hasan Hüseyin Efe tecrübeli bir askerdir ve İlkkurşun Savaşı’nda kahramanlık göstermiş efelerden birisidir.

Hacı Hasan Hüseyin Efe, Demirci Mehmet Efe tarafından Bademiye Cephesi’nde vazifelendirilmiş, Kör Bayram Mehmet Çavuş ile birlikte işgal kuvvetlerine karşı birçok baskın gerçekleştirmiş, 2 Şubat 1920 tarihinde Seyrekli Tren İstasyonu baskınında şehit düşmüştür.

Hasan Hüseyin Efe’nin şehadeti efeler arasında büyük üzüntüye sebep olmuş ve uzun süre yası tutulmuştur.

‘’Teğmen Ragıp Bey ile birlikte Ödemiş Şimendifer hattının tahribinde düşman harekâtını sekteye uğratan ve aldığı vazifede başarı gösteren Hasan Hüseyin Efe, daha çok hizmetler etmek üzere Teğmen Ragıp Beyle ant içtikleri halde, kızanlarından Kuşaksız Mehmet namındaki kızanın, Efe’nin yerine geçmek arzusu veya eski bir kini dolayısı ile Hasan Hüseyin Efe’yi ortadan kaldırma planı hazırladıkları arkadaşı Bayram ile Hasan Hüseyin Efe’yi aldatmışlar, düşmanın arkamızı çevirmesi ihtimali var diye Hasan Hüseyin Efe siperden çıkar çıkmaz güya düşman tarafından atılan kurşunlarla şehit düşmüş gibi gösteril­mek istenmiş ise de aslında Bayram’ın kurşunu ile öldürüldüğünü anlayan Efe’nin kızanları durumu Ragıp Bey’e izah etmişlerdi… Ragıp Bey çok üzülmüştü. Çünkü öldürülen bir kahraman idi. Böyle zamanda bu efeyi kancıklıkla öldürmek ve öldürtmek memlekete hıyanetlik idi. Teğmen Ragıp kimseye bir şey sezdirmeden Nazilli’ye gönderdiği mahrem ve uzun bir raporla durumu etraflıca bildirmişti. Çete efradından yapılan tahkikat neticesi Hasan Hüseyin Efe’nin kasten öldürüldüğü kanaatine varılarak isimleri geçen iki caninin de Nazilli’de kurşuna dizildikleri duyuldu.’’  [1]

Demirci Mehmet Efe, Hasan Hüseyin Efe’nin şehit olmasından Kör Bayram Efe’nin baş kızanı Kuşaksız Mehmet Efe’den kuşku duymuş ve divan kurdurmuştur. Divandan çıkan karar neticesinde de suçları tespit edilenleri kurşuna dizdirmiştir. [2]

İsimsiz kahramanlardan Hasan Hüseyin Efe, şehadetinden önce Beydağ civarında bir Yunan karakoluna gizlice tek başına girer ve karakol nöbetçisini kaçırır. [3] Sabah uyanan askerler, nöbetçi askeri göremeyince paniğe kapılırlar. Yunan askerleri nöbetçi askeri ararlarken, Hasan Hüseyin Efe nöbetçi askeri Nazilli’ye getirmiş ve Demirci Efe’ye çoktan teslim etmiştir. Daha sonra meseleyi haber alan Yunan askerleri, Hasan Hüseyin Efe’nin bu hareketi karşısında dehşete düşmüşlerdir. ‘’Bir tek zeybek bunu yapıyorsa, bin zeybek ve efeler saldırırsa neler olabilir!’’ düşüncesi uykularını kaçırır. Ve böylelikle maneviyatları sarsılır.

Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanlarından Hasan Hüseyin Efe’nin bir fotoğrafını bulamamanın ve mezar yerini tespit edememenin üzüntüsünü yaşarım. Köyüne defalarca gitmeme rağmen herhangi bir iz bulamadım. Köyden Hasan Hüseyin Efe’yi tanıyanlarda vefat ettikleri için bilgi sahibi kalmamış. Efe’nin aile üyeleri de vefat etmişler.

Yörede anlatılan yerel söylencelerde şehit Hasan Hüseyin Efe, zeybekliğin şanını korumuş ve yalnızca vatan ve millet için savaşmış bir Kuvayı Milliye Efesi’dir. Şehadeti, Milli Mücadele günlerinde yaşanan bazı gizli kalmış olayların perde arkasını anlamak için önemlidir… Milli günlerde hatırlanması dileğiyle…

***

[1] Milli Mücadelede Aydın Nazilli Cephesi Hatıralarım-Cevat Sökmensüer-Nazilli Kuvayı Milliye Kumandanlığı İlk Sekreteri

[2] Bozmenderesten Bozdağlara Kuvayı Milliye-A. Munis Armağan

[3] Gökçen Efe Destanı -Sabahattin Burhan