Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1871 yılında Ödemiş Çamlıca köyünde doğan Çamlıcalı Yörük Hüseyin Efe, Kuvayı Milliye’nin isimsiz kahramanlarından bir zeybek reisidir. [1]

Babasının Yörük çadırında pusu ile öldürülmesinden sonra ünlü zeybek reislerinden Gökdeli Mehmet Efe’nin yanında zeybek olmuştur. Gökdeli Efe’nin vurulması sonrasında ise kendi zeybek çetesini kurarak Ödemiş, Aydın mıntıkalarında zeybeklik yapmış olan Çamlıcalı Efe, Çakıcı Mehmet Efe’nin rakiplerindendir…

Zeybek reisi olduktan sonra babasının intikamını alan Çamlıcalı Efe, Çakıcı Efe’nin vuruluşundan sonra çıkan af ile düze inmiş ve kır serdarı olarak görev yapmıştır. Daha sonra yurdun işgali üzerine yüz kızanı ile birlikte Kuvayı Milliye’ye katılmış ve Ödemiş Kuvayı Milliye cephesinde kahramanca savaşmıştır.

İşgal günlerinde diğer zeybekler gibi Çamlıcalı Hüseyin Efe de Demirci Mehmet Efe komutasında görev yapmış ve kendi kızanları ile birlikte kendisine verilen emirleri yerine getirerek işgale karşı savaşmıştır.

ç2

Kızanlarından en bilinenleri: Kara Hasan, Korgalı Ali, Çamlıcalı Molla Osmanların Tahir, Mendegümeli Saimoğlu, Molla Hüseyin’in İbrahim, Mendegümeli Kurşunun Şakir, Çamlıcalı Mehmet, Mendegümeli Mustafa Ali, Çamlıcalı Hüseyin Efe’nin Abdullah, Mehmet, Nuri, Çamlıcalı Gacaroğlu İbrahim, Mendegümeli Çolak Mustafa, Çamlıcalı Salih, Çamlıcalı Şerif Alioğlu Mestan’dır… [2]

‘‘Yunanlılar bir gün Çamlıca halkını toplamışlar. Bugün kullanılmayan eski caminin avlusuna makineli tüfeği kurmuşlar. Köylüleri makineli tüfekle tarayacaklarken saf bir çocuk, ıslık çala çala geliyormuş. Yunanlıları görünce dağa tırmanarak kaçmaya başlamış. Yunan askerli ‘Eyvah! Efelere haber verecek, efeler gelecek!’ diye köyü hemen terk ediyorlar.’’ [3 ]

Çamlıcalı Efe, Gökdeli Mehmet Efe’nin yanında yetiştiği, yaşının diğer zeybeklerden büyük olduğu ve ayrıca ünlü efelerden Çakıcı Mehmet Efe’ye rakip olacak kadar namlı ve etkili bir zeybek olduğu için işgal günlerinde zeybekler arasında sevilip, sayılan bir zeybek olmuştur. Zira efsaneleşmiş isimlerin yanında yetişmiştir ve efsaneleşmiş isimler ile rekabet etmiştir. Dolayısı ile kendisi de kimi zeybekler için bir efsanedir…

Çamlıcalı Hüseyin Efe işgal süresince Mendegüme ve Bozdağ civarlarında kurduğu karargâhı ile bölgede işgale direnmiş ve zaferden sonra Adagüme’ye yerleşerek 1924 yılında vefat etmiştir.

Milli Mücadele günlerinin en namlı zeybek reislerinden birisi olan Çamlıcalı Efe, diğer isimsiz Kuvayı Milliye kahramanları gibi unutulmuş milli bir kahramandır. Hatta bugün mezarı bile kötü bir durumdadır. Milli anma günlerinde hatırlanması dileğiyle…

[1] Efelik Ruhu-Şahin Efe Yılmaz

[2] Zeybekler-Behiç Galip Yavuz

[3] Sözlü Anlatımlarda Çamlıcalı Hüseyin Efe-Necat Çetin