Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI

HAKKINDA

1947 yılında Muğla’da doğmuştur. Isparta Nüfusuna kayıtlıdır. İlk Öğretimini Ankara’da, orta öğrenimini İzmir'de, lise öğrenimini Isparta'da, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümünde tamamlamıştır. 1970 yılında Haymana Ziraat Mühendisliğinde göreve başlamış, 1972 yılında Ziraat Mikrobiyolojisi Kürsüsüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 1972'de Yüksek Lisansını, 1977'de Doktorasını Tamamlamıştır. 1975'de Devlet Lisan Okulunu bitirmiş, 1977'de İsrail Rehovot Ziraat Fakültesinde 5 ay süre ile araştırıcı olarak bulunmuştur. 1979'da NATO Bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri Oregon Devlet Üniversitesinde, 1980'de Ohio Devlet Üniversitesinde doktora sonrası araştırıcı olarak bulunmuştur. 1982 yılında doçent olmuş, 1984 yılında TÜBİTAK Ziraat Mikrobiyolojisi Ünite Başkanlığı, 1988'de TÜBİTAK Tarım Ormancılık Grubu Sekreterliğine atanmıştır. 1988 Ağustos ayında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesine Profesör olarak atanmıştır. 1991'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne dönmüştür. 1992-1995 yılları arasında Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı yapmıştır. YÖK Genel Kurul Üyeliğine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‘in kontenjanından 1995 yılında atanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük görevine 1996'da başlamış, 2004 yılında da görev süresini tamamlamıştır. Ulusal ve Uluslararası 105 adet yayını bulunmaktadır. 145 üzerinde atıf sahibidir. 25 Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisinin danışmanlığını yapmıştır. Kazandığı Ödüller; Fair Play Ödülü, Türk Milli Olimpiyat Komitesi (2000), Fahri Doktora, Korkut Ata Üniversitesi Kazakistan (2004), Hizmet Ödülü, Süleyman Demirel Üniversitesi (2004), NATO Yurt Dışı Bursu (1979), Fulbright Araştırma Bursu-ABD (1987)

YAZARIN MAKALELERİ

24/03

2019

ÜLKEMİZDE TARIMSAL GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

ÜLKEMİZDE TARIMSAL GELİŞMELER VE BEKLENTİLER Dünyamızda (gelişmiş ülkeler hariç) tarımsal üretim; ekolojik, sosyal ve ekonomik faktörlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle arzulanan düzeye ulaşamamaktadır. Ayrıca ulus devletlerin etkisinin giderek zayıflaması, buna karşılık çok uluslu şirketlerin başat bir rol üstlenmesi[1],tarımsal üretim yapan işletmelerin büyük bir kısmının küçük işletmelerden oluşması, dağınık ve parçalanmış olmaları verimi olumsuz etkilemektedir. Buna paralel olarak tarımda makine, alet ve ...

03/05

2018

TARIMSAL KOOPERATİFLER VE KENT TARIMI TÜRKİYE İÇİN YENİ ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR Mİ?

Ülkemizde toplam tarım alanı 1990’da 27 milyon 856 bin hektardı. Bu alan 2014 de 23 milyon 811 bin hektara düşmüştür. Bunun sonucu olarak tarımsal üretim gerilemiştir. Örnek olarak, 1990-2013 döneminde baklagiller üretimi %43 azalarak 2 milyon 13 bin tondan 1 milyon 148 bin tona düşmüştür, çünkü para kazanamayan çiftçilerin önemli bir kesimi tarımdan vazgeçmiştir. Gezici Araştırma Şirketi, çiftçilerin durumunu ve ...

08/04

2018

ŞEKER FABRİKALARI TÜRK TARIMI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR

İnsanoğlu şeker içeriği yüksek meyveler, bitkiler ve balı besin kaynağı olarak kullanmıştır. Bundan sonra ağırlıklı olarak şeker ihtiyacını karşılamada şeker kamışına yönelmiş ve daha sonra şeker pancarı şeker kaynağı olmuştur. Fransa ile İngiltere arasında 1793-1815 tarihleri arasında yapılan Napolyon Savaşları’na kadar Avrupa ana şeker kaynağı olarak kamış şekerini kullanmaya devam etmiştir. Bu dönemde İngiliz Donanması, Fransa’nın başta kamış şekeri olmak ...

14/05

2017

DÜNYA‘DA VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA (3)

ÖZEL AMAÇLI KIRSAL KALKINMA PROJELERİ Ülkemizde özel amaçlı kırsal kalkınma projeleri de geliştirilmiştir Bunlara örnek verilmek gerekirse; Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi (1976-1984), Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi (1982-1989), Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi (1990-1999), Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi (1991-1998), Erzincan-Sivas Kırsal Kalkınma Projesi (2004-2010), Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi (1998-2005), Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projeleri, Doğu Anadolu Havza Geliştirme Projesi, Ortak ...

13/05

2017

DÜNYA‘DA VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA (2)

ÜLKEMİZDE KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARI Atatürk Dönemi’nde uygulanan tarım politikası verimi yüksek, nitelikli ve standart kalitede tarımsal ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak uygulanmıştır. İthalatı yapılan şeker, çay gibi işlenmiş gıdaların ülkede üretilebilmesi için de tarımsal üretim teşvik edilmiştir. Türkiye, dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde yürütme gereğini duyan ve planlı kalkınmayı daha 1930’lu yıllarda uygulamaya koyan ...

12/05

2017

DÜNYA‘DA VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA (1)

Kırsal kalkınma genel anlamda toplum içindeki bireylerin refahını artırmak ve mevcut kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamaktır. Refahın artırılmasına etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında doğal kaynaklar, mali kaynaklar, insan kaynakları ve sosyal kaynaklardır. Tarımsal gelişim, kırsalda alt yapı, tarımsal işletmeler ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Toplum kalkınması, halk katılımına önem veren, kalkınmada tarımı ön plana çıkarmayı amaçlayan eğitsel bir süreçtir. ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu