Prof. Dr. Barış DOSTER

HAKKINDA

Kars’ta doğdu (1973). Kars Gazi İlkokulu’nu (1983), Kadıköy Anadolu Lisesi’ni (1990), İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1994). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı tezle yüksek lisans, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda izlediği dış politikayı incelediği çalışmayla doktora yaptı. 2011’de siyasi tarih alanında doçent oldu. Üniversitede okurken gazeteciliğe başladı. Devinim ve Nokta dergilerinde, Cumhuriyet gazetesinde 15 yıl gazetecilik yaptı. Türk siyasal yaşamı, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler konularında çok sayıda haber, söyleşi, yazı dizisi hazırladı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlandı, konferans ve seminerler verdi. Üniversitelerde, askerlik görevini yaptığı Kara Harp Okulu’nda, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (SAREN) Uluslararası İlişkiler, Türk Devrim Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyaset Bilimi, Güvenlik Stratejileri, Bölgesel Bazlı Devletler Analizi, Kamuoyu Oluşturma Teknikleri, İhtisas Gazeteciliği, Diplomasi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersleri verdi. ABD’de Oklahoma Üniversitesi’nde bir yıl süreyle, Avustralya’da Macquarie Üniversitesi’nde bir eğitim dönemi boyunca misafir öğretim üyesi olarak Türk Dış Politikası seminerleri verdi. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim üyesidir.

YAZARIN MAKALELERİ

30/07

2019

ABD YAPTIRIMLARI VE BEDELLİ ASKERLİK

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına tepki olarak bir dizi yaptırımı gündeme getiren ABD, bu yönde adım atmadı henüz. Belli ki, yaptırımları Türkiye’nin tepesinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallandıracak. Yaptırım kararı alınca da sert, geniş kapsamlı değil, yumuşak, dar kapsamlı yaptırımları devreye sokacak. Türkiye’ye başka araçlarla baskı yapacak. Ekonomik açıdan yüklenecek. Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Kıbrıs’ta, Suriye’de, Irak’ta sıkıştırmaya çalışacak. NATO’nun ...

12/11

2018

CUMHURİYET’İN ANAHTAR SÖZCÜKLERİ

Giriş Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve bu savaşla iç içe geçmiş Aydınlanma Devrimi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti; ulusal, bölgesel, küresel düzlemde, tarihsel bir kırılma noktasında kurulmuştur. İç ve dış dinamiklerin kesiştiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Siyasal, toplumsal ve ekonomik düzlemde, tarihin doğal akışı içinde değil, kendine özgü bir gelişim süreci sonrasında ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Batıda ...

07/09

2018

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ   Giriş Türkiye’nin yakın çevresinde, özellikle de Ortadoğu’da yaşananlar, ABD’nin bölgeye yönelik hesaplarından, İsrail’le ilişkilerinden, bölgenin enerji zenginliğinden, İran’ı kuşatma iddiasından, Rusya ve Çin gibi bölgede nüfuzu artan rakiplerini geriletme çabalarından bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda Kıbrıs’ta, Ege’de, Akdeniz’de yaşananlar, bir bütünün parçaları olarak görülmelidir. Türkiye gibi; üç yanı denizlerle çevrili, hem Asya hem ...

14/06

2018

ATATÜRK VE ANTİEMPERYALİZM

Devletler sıradan kurumlar değildir. Kendilerine özgü kuruluş biçimleri, kurulma süreçleri, kurucu felsefeleri vardır. Stratejileri, öncelikleri, hedefleri vardır. Hele de söz konusu olan Türkiye Cumhuriyeti oldu mu, bu kurucu özelliklerin sayısı artar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti; ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte, dünya tarihinin çok önemli bir kırılma noktasında, savaş verip, devrim yaparak kurulmuş bir devlettir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında tasfiye edilen Osmanlı ...

11/03

2018

GAZİ MECLİS, MİLLİ MÜCADELE VE CUMHURİYET

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nun avuçlarının içinden, vatan topraklarının ayaklarının altından kayıp gittiğini gören, yaşayan bir kuşağın mensubudur. Askerlik eğitimi, gençlik yılları milletin ve devletin geleceğini düşünmekle geçmiştir. Kendisini bunun için hazırlamıştır. Bu amaçla yetiştirmiştir. Ancak nesnel koşullar imparatorluğun aleyhinedir. Ne Tobruk’ta, Derne’de, Bingazi’de örgütlenen direniş; ne Çanakkale’deki destansı kahramanlık; ne de Yemen’de, Sarıkamış’ta, Sina Çölü’nde verilen yüz binlerce şehit ...

15/01

2018

ÇİN’İN EKONOMİK VE POLİTİK HAMLELERİ-2

– Çin’in Avrasya’yla İlişkileri Çin; Asya Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi’ne özel önem vermektedir. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kurucularından olan Çin, Orta Asya’yla yakından ilgilidir. Bu durumun, orta ve uzun vadede Rusya’yla rekabeti beraberinde getirmesi muhtemeldir. Hem Pekin hem de Moskova, bu gerçeğin farkındadır. Çünkü her iki ülkenin de Orta Asya’ya yönelik özel ekonomik ve politik ilgisi vardır. Nitekim Rusya; Avrasya ...

15/01

2018

ÇİN’İN EKONOMİK VE POLİTİK HAMLELERİ-1

Giriş Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle son çeyrek yüzyılda yakaladığı ekonomik büyüme ve buna koşut olarak özellikle 2000 yılından itibaren artan politik, diplomatik ağırlığıyla dünya siyasetinde başat güçlerden biri haline gelmiştir. “Dünyanın fabrikası” olarak nitelenen ülke, 19 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü olan ABD’nin ardından, 12 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Dünyanın en büyük ihracatçısıdır. Dünyanın en büyük ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu