Ersin DEDEKOCA

HAKKINDA

UZMANLIK ALANLARI Bankacılık mevzuat- işlem uyumu ve verimlilik denetimi, mali tahlil, kredi değerlemesi ve izlenmesi, erken uyarı işaretlerinin saptanması; SWOT analizi; aktif &pasif yönetimi; risk tahlili (piyasa,faiz, para birimi, zaman) ve gereken önlemler veya fırsatların saptanması; para para piyasası ile ilgili asal ve türev hazine ürünleri, bunların seçimi ve uygulaması; ekonomik ve fizibilite raporu çalışmaları; makro ekonomi ve piyasa raporu hazırlanması ve güncellenmesi; performans ölçümü ve değerlendirilmesi; uygulamaya ve/veya yeniden yapılanmaya yönelik olarak “iş süreçlerinin” güncellenmesi; yönetim raporlamaları; güncel uluslararası ilişkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi; oluşmakta olan “yeni dünya düzeni”; özellikle ekonomi-politik ve jeopolitik yönden, ABD, Çin, Orta ve Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri. *Pertevniyal Lisesi 1967 *İstanbul Universitesi, İktisat Fakültesi, (“İyi” derece) 1971 *Kadir Has Universitesi, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, *Yüksek Lisans (GPA: 3.80/4.00) 2011

YAZARIN MAKALELERİ

08/01

2017

2017: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN “BELİRSİZ” YIL

2017: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN “BELİRSİZ” YIL Dünyanın önde gelen “politik risk” danışmanlığı firması olan Eurasia Group’a göre 2017 yılı, “politik riskler” bağlamında, İkinci Dünya Savaşı (II:DS) sonrasındaki en “dalgalı/belirsiz/volatile” yıl olacak.[1]Grup tarafından yayınlanan raporda 2017, jeopolitik olarak “durgunluk/gerileme” yılı olarak nitelendirilmektedir. Anılan rapora göre, söz konusu çıkarımın başat izleri ise, uluslararası güvenlik ve ekonomik yapıdaki zayıflama ve ...

28/11

2016

ULUSLARARASI POLİTİKANIN ALTIN REZERVLERİNE YANSIMASININ SON ÖRNEĞİ: RUSYA

[pdf-embedder url=”http://ankaenstitusu.com/wp-content/uploads/2016/11/Altın.pdf”]

02/08

2016

ABD-VİETNAM : EKOPOLİTİK GERÇEKLER ve DENGELEME POLİTİKASININ GETİRDİĞİ İŞBİRLİĞİ

GİRİŞ Bilindiği gibi ABD, Pasifik Asya bölgesine yönelik dış politikasını oluşturan unsurlarını yeniden düzenleyen, önceleyen ve bu konuda bölge dışı müttefiklerini de cesaretlendiren bir değişim içindedir. “Stratejik eksen” veya “yeniden dengeleme” olarak adlandırılan anılan değişim, 2009 yılından bu yana uygulanmaktadır. Değişimin temelinde yatan temel argüman ise, 21.yüzyıl tarihinin Asya-Pasifik bölgesinde yazılacağı görüşüdür. Bunun sonucu olarak ABD, global jeopolitikteki yeni değişimden ...

21/07

2016

ABD-SUUDİ ARABİSTAN: EKONOMİ-POLİTİK TEMELLİ BİR İŞBİRLİĞİ

 GİRİŞ Anlaşma yapmalarından bu yana geçen 71 yılda,  ABD ve Suudi Arabistan Krallığı çok sıkı müttefikti. İşbirliğinin başat boyutları da, Washington’un Suudi petrolüne, Riyad’ın ise Amerikan silahlarına olan bağımlılığı olmuştu. 11 Eylûl 2011 saldırılarından bu yana iki ülke ilişkilerinde soğukluk ve şüphenin hakim olduğu izlenmektedir. Bu sürecin oluşmasındaki sonraki destekleri de iki başlıkta toplayabiliriz. Bunların ilki, Riyad tarafının, ABD’nin İran ...

01/04

2016

GEVŞEK PARA POLİTİKASININ İKİZİ: NEGATİF FAİZ

Giriş Dünya ekonomi merkezlerinin önemli bir bölümünde bir süredir “genişlemeci para politikaları” ve beraberinde “düşük faiz oranları” uygulaması gözlenmektedir. Öyle ki BM’ce hazırlanan son raporda, 2015 yılının ekonomik başat gelişmesi, gelişmiş ekonomilerde (ağırlıklı olarak Euro Bölgesi ve Japonya’da) yaşanan, varlık satın alımına dayalı  “genişletici/rahatlatıcı para politikalarının ağırlığı ile, sıfıra yakın faiz uygulaması olarak vurgulanmaktadır.[1] Anılan sürecin bir yansıması da, bazı ...

789
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu