Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Biliyorsunuz ki Ulu Önder’e yapılan hunharca saldırılar devam ediyor. Edilen küfürler, söylenen sözler adice. Birinci bölümde dünya liderlerinin Atatürk hakkında söyledikleri sözleri ele almıştım. Bu bölümde ise Dünya basınının Atatürk hakkında sözlerini ele alacağım.

11.11.1938 Times Gazetesi Haberi: “Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti.”

11.11.1938 Tahran Gazetesi: “Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar.”

 11.11.1938 Chicago Tribune Gazetesi: Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

11.11.1938 Daily Telegraph Gazetesi: Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

11.11.1938 Tribuna Gazetesi: Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.

11.11.1938 Messager D’Athenes Gazetesi: Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadılar.

11.11.1938 Beobahter Gazetesi: Almanya, Türk Milleti’nin bu ölçülmez derecede büyük ziyanından dolayı acısına samimi olarak katılmaktadır. Atatürk bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.

11.11.1938 Eleyyam Gazetesi, Şam: Atatürk’ün ölümü yalnız Türk Ulusu için değil, O’nun örneğine çok muhtaç olan bütün doğu ulusları için de büyük kayıptır.

11.11.1938 Massagero Gazetesi: Çökmüş bir ülkeye geçmişin tarihsel değerini geri veren Atatürk olmuştur. (bkz: http://www.bilgimanya.com/turk-ve-dunya-basininda-ataturk-ile-ilgili-cikan-sozler/)

1938 Ebabil Gazetesi, Beyrut: Sultanları kovan, orduları tarumar eden, Çanakkale kahramanı, Sakarya’nın yaratıcısı Mustafa Kemal öldü. Türkiye’yi en kuvvetli devletler düzeyine çıkartan; vatanı kölelikten özgürlüğe, horlanmaktan şerefe götüren Atatürk öldü. Zulmün en büyük düşmanı öldü. Kalplerimiz bu büyük acı karşısında titriyor.

1938 Ujmagyar Gazetesi, Bulgaristan: Modern devlet adamları arasında, yeni Türkiye’nin şefi yüksek bir yer tutmaktadır. Görevi Türk tarihinde en nazik olanlardan biri idi ve bunu şayanı hayret bir şekilde başarmaya muvaffak oldu. Bu hayret verici başarı, mücadelelerle çelikleşmiş olan karakter ve sarsılmaz iradesi sayesinde mümkün olmuştur. Ölümü, Türkiye’nin sarsılması demek olmayacak, zira bütün genç nesil, şefi tarafından çizilen yolu iman ve şevkle takip etmektedir.

Sunday Times, İngiltere: Atatürk’ün ölümüne bugün hayatın artık hatıradan başka bir şey olmadığı bir âlemde büyük bir devlet adamı, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

Berliske Tidence Gazetesi, İngiltere: Eserini O, bir savaşçı ve bir de devlet adamı olarak meydana getirmiştir. Atatürk’ün askerlik eserini iyice anlayabilmek lâzımdır: Yıkılmış bir devlet, bozguna uğramış bir ordu, bitkin ve umutsuz bir millet! Buna rağmen Atatürk, karşısına çıkarılan bütün orduları ezdikten sonra, Lozan’da 1923 Haziranı’nda yenilmişlere millî Türkiye Devleti’ni dikte etmiştir. Atatürk, hudutlarını çizmiş olduğu Türkiye’nin ona öncekinden daha büyük görevler yükleyeceğini kavramıştı. O, arkasında modern bir devlet bırakmıştır. (bkz: http://www.gozlemci.net/6200-dunya-basininda-ataturk.html)

(Bu yazının birinci bölümü için bkz: Bartu Bilgin, “Atatürk’ü Anlamak”, ANKA Enstitüsü http://ankaenstitusu.com/ataturku-anlamak/ )