Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Bu makalemde ırkçılığın ne olduğuna değişik sorulardan ve örnekler ile cevap aramaya çalışacağım. Bu sorular ve örnekler:

-Irkçılık nedir ve neden olur?

-Irkçılığın insan hayatına etkileri nelerdir?

-Irkçılığın insan hayatına getirdiği engeller nelerdir?

-Irkçılığa bir örnek olarak Amerika’daki polis şiddeti.

-Gençlerin isteği: daha stabil bir dünya.

1. Irkçılık nedir ve neden olur?

Bazı sözlüklere göre ırkçılığın iki tane anlamı var: bir ırkın başka bir ırktan daha üstün olma inancı ve insanları ırk dolayısıyla dışlamak[1]. Bana göre de ırkçılık hayatı mahveden, insan öldüren ve bir ülkenin dengesini sarsan iğrenç bir faktör. Ferguson, Baltimore, San Bernardino ve Charlottesville olayları bir örnek olarak gösterilebilir. Sanatçılar da bundan bıkmış olacak ki gençler ve yaşlılar Yeniden Siyahî Amerika[2] vaat ediyorlar. CNN’in 2015 yılındaki bir araştırmasına göre Amerikalıların %49’u ırkçılığın büyük bir problem olduğuna inanıyor[3]. NBC News’un 2016 yılındaki bir araştırmasına göre de Amerikalıların %52’si ırkçılığın büyük bir problem olduğuna inanıyor. Bu araştırmaya 7.869 insan katkıda bulundu[4].

Aslında ırkçılığın neden olduğunun cevabını en net Dr. Priscilla Dass-Brailford[5] verecektir.

“Eğer ki beyazların siyahîlerden daha üstün olarak düşündüğü bir çevrede büyüdüyseniz, buna bir anda inanmaya başlarsınız. Etrafınızdaki sistem eğer o inançlara destek olmaya kurulu ise, siz kendi ırkınızın onlardan daha üstün olduğuna inanırsınız.”[6]

Irkçılığın etkilerine gelirsek bunları şöyle sıralayabiliriz: korku, anksiyete, depresyon, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları.

2. Irkçılığın insan hayatına getirdiği engeller nelerdir?

En önemli engel ırk üzerinden oluşan mevcut baskılardır. Bu böyle açıklanır, çünkü ırkçılık üzerine çalışma yapanların çoğu insan Amerika’daki sistemin ırka dayalı bir sistem olduğunu söyler. Genellikle de insanlar “ırkçılık geçmişteydi, şimdi ise bu probleme pek rastlanmıyor” diye ırkçılığın insan hayatına getirdiği problemleri unutmayı tercih etmiştir. Bill Cosby’nin karısı Camille Cosby 1998 yılında bu konular hakkında bir makale[7] el aldı. Yazdığı makaleye değişik yorumlar geldi. Bir kesim empati duydu, ama öbür kesim de Camille’in bu problemi unutması gerektiğini söylemiştir. Camille’e göre oğlunun katili kendi ülkesi olan Ukranya’da ırkçılığı yaşamadığı için medyadaki ırkçılıktan etkilenmiştir.

Şimdiki jenerasyon bu önemli problemi gün yüzüne çıkarmakta endişelidir. Bu endişe ırka dayalı bir endişedir, çünkü diğerlerini düzeltmek gibi bir durumun içinde olmak istemiyorlar.

3. Irkçılığa bir örnek: Amerika’daki polis şiddeti

Washington Post’un bir çalışmasına göre, 1502 kişi, Amerikalı polisler tarafından öldürüldü. Ölenlerin 732’si beyaz, 381’i de siyahî idi. Şahsen bu istatistiklere pek inanmıyorum, çünkü bu istatistiklerin tarafsızlık payı pek yok. Birleşmiş Milletler’in 2016 yılında sunduğu bir rapora göre, Amerikan hükümeti ırkçılık problemini çözmeye çalışmıyor. Aynı rapor, Amerikan adalet sisteminin tarafsızlıktan uzak olduğunu söylüyor (Ek olarak: ülkedeki 18,000 polis istasyonu polis elinden olan ölümleri rapor etmek zorunda değildir.)[8].

4. Gençlerin isteği: daha istikrarlı bir dünya.

Gençler değişim ve daha istikrarlı bir dünya istiyor. Gençlerin %60’ı Amerika’nın yanlış bir yola saptığını düşünüyor, %59’u da pop kültürünün insanları günlük olaylardan uzaklaştırdığını düşünüyor[9]. 1966’da gençler bunları düşünmek zorunda değildi, çünkü Martin Luther King ve Malcolm X gibi akıllar gençlere ne yapılması gerektiğini zaten söylüyorlardı. 1966’da gençlerin %33’ü ayrımcılığın olacağını söylemişti. 2017’de ise trajik bir şekilde %81’e yükseldi.

Kısacası her şey gençlerin elinde.

 

 


[1] Merriam Webster.

[2] Yeniden Siyahi Amerika, Common adlı Şikago’lu bir rap sanatçısının 2016 Kasım’ında çıkardığı albümün adıdır.

[3] Catherine E. Sharchet, “Is Racism on the Rise? More in U.S. say it’s a ‘big problem’”, CNN, 25 Kasım 2015, erişim 7 Ekim 2017.

[4] Hannah Hartig, “Majority of Americans Think Racial Discrimination is a Serious Problem: Poll”, NBC News, 26 Temmuz 2016, erişim 7 Ekim 2017.

[5] Kendisi Georgetown University ve Chicago School of Professional Psychology’de psikologtur. Alanı çoğunlukla etno-kültürel şiddet üzerinedir.

[6] Carolyn Gregoire, “ A Psychologist’s Explanation of Why Racism Persists in America”, Huffington Post, 14 Haziran 2015, erişim 7 Ekim 2017.

[7] ”Imgrained American Racism Killed My Son”-Amerikan Irkçılığı Benim Oğlumu Öldürdü.

[8] Ben Norton, “Scathing UN report: “Structural racism” endures in U.S., and the government has failed to protect African Americans’ rights”, Salon, 8 Ekim 2016, erişim 7 Ekim 2017.

[9] Abigail Jones, “What Do American Teens Want? Less Racism”, Newsweek, 12 Mayıs 2016, erişim 7 Ekim 2017.