Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Atatürk’ü Anlarken…

Şüphesiz ki, Mustafa Kemal Atatürk dünyanın gördüğü en akıllı, zeki ve karizmatik liderlerden biridir. Yok’tan resmen bir var yarattı ve bunu Cumhuriyet ile yaptı. Yalnız acı bir tablo ile karşı karşıyayız: Bugün Ulu Önder’e resmen hunharca bir şekilde saldıranlar var. Saldırırken tarihi inkar ediyorlar, tarihi inkar ederken de kendilerini unutuyorlar. Atatürk’ü anlarken dünyanın da onu sevdiğini hiç bir zaman için unutmayalım.

Sizin için Ulu Önder hakkında söylenen bazı sözleri derledim.

1-Franklin Delano Roosevelt: ”Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.”

2-Franklin Delano Roosevelt: ”Beyaz Saray’daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın bu dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.”

3- John F. Kennedy: ”Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”

4-Winston Churchill: ”Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.”

5-David Ben Gurion: ”Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20.yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiç bir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.”

6- Ma Shao Cheng: ”Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisi ile herkesi kendine inandırmıştır.”

7-Dwight Eisenhower: ”Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerini arz ile gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.”

8- Chiang Kai Shek: ”Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümümün 25.yıldönümü münasebetiyle ülkem ve milletim adına, ülkesini özgürlük ve demokrasiye kavuşturmak uğrunda mücadele ederek başarı kazanan büyük Türk önderi hakkındaki engin duygularımı ve hayranlığımı iletmek isterim. Atatürk’ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün özgür milletleri için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir.”

9-Edouard Herriot: ”Paşa, ben size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa’da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümet Papa’nın Paris’teki temsilcisinin yardımıyla papazlar devirdi. Siz ise bir halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.”

10-Muhammed Ali Cinnah: ”Kemal Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir Önder önlerine bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind müslümanları bugünkü durumlarına hala razı olacaklar mı?”

11- Nikita Khruschev: ”Yakın ve Ortadoğu’da ilk cumhuriyet, doğuşunu ona borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslarası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.”

12-Claude Farrer: ”Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranmazdı.”

Mustafa Kemal Atatürk karakterin, maharetin, liderliğin ta kendisi!