Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

ANKAra Düşün-seli 16 ŞubatJEOPOLİTİK VE KÜRESEL HAKİMİYET TEORİLERİ

Panel Yöneticisi: Rafet ASLANTAŞ

Konuşmacılar:  Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

                   Prof. Dr. Sencer İMER

   E. Tuğg. Dr. Haldun SOLMAZTÜRK

Süre                     : Soru-Yanıt bölümü dahil 180 Dak.

Konular:

 • Klasik Hakimiyet Teorileri
 • Kara Hâkimiyet Teorisi (Halford John Mackinder)
 • Kenar Kuşak Hâkimiyet Teorisi (Profesör Nicholas J. Spykman)
 • Deniz Hâkimiyet Teorisi (Amiral Alfred Mahan)
 • Hava Hâkimiyet Teorisi (ABD Hava Albay Hausy Scitaklian)

Güncel Teori ve Akımlar

 • Kuşatma Teorisi (1990’lı yılların başında günümüz jeopolitikçilerinin bazıları tarafından ortaya atılmıştır.)
 • Yeni Domino Taşları Teorisi (Kuşatma teorisi gibi, günümüz jeopolitikçileri tarafından geliştirilmiştir)
 • Tarihin Sonu Teorisi (Francis Fukuyama)
 • Medeniyetler Çatışması Teorisi (ABD Harward Üniversitesinde Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Samuel Huntington, 1993 yılında bir teori ortaya attı.)
 • Medeniyetler Bütünleşmesi Teorisi (İngiliz araştırmacıları Barry Buzan ve Gerald Segal tarafından ortaya atıldı.)
 • Büyük Satranç Tahtası (Brzezinski; 1977-1981 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’na Ulusal Güvenlik Danışmanı)
 • Eksen Ülkeler Hâkimiyet Teorisi (1997 tarihli bir teori olması sebebiyle bugünü en iyi şekilde özetleyen (tutturan) teorilerden biridir.)
 • Orta (Ara) Bölge Teorisi (Prof.Dr. Dimitri KTSİKİS)
 • Entrika Çemberi Hâkimiyet Teorisi (Texe Marrs)
 • İşleyen Merkez Ve Boşluk Teorisi (ABD’nin siyasi, askerî ve savaş analistlerinden olan Prof. Dr. Thomas P.M. Barnett tarafından, 2004 yılında)
 • Uzay Hâkimiyet Teorisi (Hava Albay Hausy Scitaklian)
 • Avrasyacılık Teorisi (A. Dugin’in “Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım”)
 • Merkezi Türk Hâkimiyet Teorisi (Bu hâkimiyet teorisi, Prof. Dr. Ramazan ÖZEY, 1994 yılında, tarafından ortaya atılmıştır.)
 • konularında değerlendirmeler alınacaktır.

İşleyiş:

 • Panel yöneticisinin “Coğrafya, Jeopolitik; Jeostrateji vb kavramları ve Küresel Hakimiyet Teorileri” hakkında genel bir başlangıç sunumu yapması (15 Dakika)
 • Konuşmacıların Klasik ve Güncel Küresel Hakimiyet Teorileri ve Akımlarını Değerlendirmesi, Tarihsel Uygulama Örnekleri, Günümüzde Geçerlilikleri Hakkında Görüşlerini Sunmaları (İki Oturumda 20X2: 40’ar Dakikalık Konuşmalar)
 • Tartışmalı Soru-Yanıt Bölümü (30 Dakika)