Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 15 Mayıs’ta Arap-İsrail Savaşı çıktı. Beş Arap devleti, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesinden önce manda yönetiminde bulunan Filistin bölgesine saldırdılar.14 Mayıs'ın arifesinde Araplar Tel Aviv'e hava saldırısında bulundu, İsrail direniş gösterdi. Lübnan,Suriye, Irak ve Mısır'dan Arap kuvvetleri önceki manda yönetimi Filistin'i işgal etti. Suudi Arabistan da Mısır komutasında savaşmak üzere bir birlik gönderdi.Ürdün'deki İngilizlerin deneyimli kuvvetleri, Birleşmiş Milletler tarafından Arap devletinin bir parçası olarak tasarlanmış bölgede ve Kudüs özel yönetiminde çatışmaya girdi.

Savaşın sonunda, İsrail 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından öngörülen tüm bölgeleri ve Filistin devleti için tasarlanmış sahanın önemli bir kısmını da egemenliği altına aldı. Filistinliler için tasarlanmış olan Batı Şeria, Ürdün'e, Gazze bölgesi ise Mısır’ın kontrolüne girdi.

Bunun üzerine 16 Kasım 1948 yılında Filistin sorunu hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümünün uygulaması olarak, İsrail, Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında bir dizi ateşkes antlaşması imzalandı.

İsrail-Mısır Ateşkes Antlaşması 24 Şubat 1949, Lübnan antlaşması 23 Mart 1949, Ürdün antlaşması 3 Nisan 1949’da ve Suriye Antlaşması ise 20 Temmuz 1949’da imzalanmıştır.

Aşağıda söz konusu antlaşmalardan ilk olarak İsrail-Mısır Ateşkes Antlaşması’nın çeviri metni verilmiştir. Diğer Ateşkes Antlaşmalarının bundan farklı olan düzenlemelerinin araştırmamızla ilgili bölümleri incelenmiştir.

Ortak Maddeler

Madde 1

Filistin'deki kalıcı barışı tekrar sağlamak amacıyla ve tarafların gelecekteki askeri operasyonlarıyla ilgili karşılıklı güvencelerinin önemine binaen, devamındaki prensipler ateşkes boyunca iki tarafça tamamıyla gözetilecektir:

1. Güvenlik Konseyinin Filistin sorununa ilişkin antlaşmasında askeri kuvvetleri düzenlemesi  emri, bundan böyle iki tarafça vicdanen gözetilecektir.

2. Her iki tarafın ordu kuvvetlerince -kara,deniz veya hava- herhangi bir saldırgan aktivite gerçekleştirilemez, planlanamaz veya diğer tarafın ordu kuvvetlerini veya halkı tehdit edemez. Bu içerikteki 'Planlanamaz' teriminden silahlı kuvvetlerde genel olarak yapılan normal askeri talimler anlaşılamaz.

3. Her iki tarafın, karşı tarafın silahlı kuvvetlerinden gelecek saldırı korkusuyla kendi güvenliklerini ve özgürlüklerini koruma hakları gözetilecektir.

4. İki tarafın silahlı kuvvetleri arasında bir ateşkesin kurulması, silahlı çatışmanın geriye dönülmez bir şekilde son bulması ve Filistin'de barışın tekrar sağlanması demektir.

 

Madde 2

1. 4 ve 16 Kasım 1948'deki Güvenlik Konseyi çözümlerinin ve önceki prensiplerin uygulanması olarak iki tarafın silahlı kuvvetleri arasında -kara, deniz, hava- genel bir ateşkes bu anlaşmayla kurulmuştur.

2. Düzensiz birlikleri de içermek üzere, her iki tarafın kara, deniz veya hava ordu kuvvetleri veya yardımcı ordu kuvvetleri, karşı tarafın ordu veya yardımcı ordu kuvvetlerine veya diğer tarafın kontrolündeki bölgede sivillere karşı savaş benzeri veya düşmanca bir harekete teşebbüs etmeyecektir, bu anlaşmanın 3’üncü maddesi hariç olmak üzere bu anlaşmanın 6’ncı maddesiyle belirlenmiş Ateşkes Sınır Çizgisini herhangi bir amaçla geçemeyecektir, bu çizginin ilerisine hareket edemeyecektir, başka bir yerde uluslararası sınırı ihlal edemeyecektir, karşı tarafın hava sahasının içerisinden geçemeyecek, hava sahasına giremeyecektir, karşı tarafın sularına kıyı çizgisinden üç mil öteye giremeyecektir.

Madde 3

1. 4 Kasım 1948'deki Güvenlik Konseyi çözümünün uygulamasında , 16 Kasım 1948'deki Güvenlik Konseyi çözümünün gerektirdiği bakış açısıyla, Al Faluja bölgesindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri geri çekilecektir.

2. Bu anlaşmanın imzalanmasını takip eden günden sonra, 05.00 saat GMT saat diliminde, Mısır-Filistin sınır çizgisinin ilerisinde geri çekilme başlayacaktır.

3. Geri çekilme Birleşmiş Milletlerin denetimi altında ve bu antlaşmanın Ek 1 kısmında belirtilmiş Geri Çekilme Planına uygun olarak yapılacaktır.

Madde 4

Özellikle 4 ve 16 Kasım 1948 tarihli Güvenlik Konseyi çözümlerinin uygulanmasına müracaat edilerek, devam eden prensipler ve amaçlar kabul edilmiştir:

1. Ateşkes sırasında askeri veya politik avantajın kazanılmamasına dair Güvenlik Konseyi tarafından tanımlanan prensip kabul edilmiştir.

2. Ateşkes Antlaşmasının temel amaçları ve ruhu daha önce tutulmuş ordu mevzilerinin yenilenmesine hizmet edemez. Bu antlaşmada özellikle öngörüldüğü şekilden farklı olarak şimdi tutulmuş mevzilerde değişiklik yapılamaz, Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı zamandan itibaren tutulmuş olan mevzilerden iki taraf da askeri kuvvetlerini ilerletemez, mevzilerin ilerisine gidemez.

3. Bu antlaşmayla tanımlanmış olan, Filistin bölgesindeki askersizlik karaketerine ilişkin haklar, talepler ve istekler iki tarafça öne sürülebilir. Bu Antlaşma görüşmelerinden muaf tutulan karşılıklı anlaşmalar, tarafların iradelerine baplı olarak daha sonra yapılacak başka bir anlaşmanın konusunu oluşturur.     

4. Bu anlaşmanın amacı Filistin bölgesindeki, her iki tarafın iddia edeceği herhangi bölgesel haklar, koruma hakları veya diğer hakların hiçbir şekilde kurulması, tanımlanması, güçlendirilmesi, zayıflatılması veya ortadan kaldırılması değildir. Bu neden ileri sürülerek bu anlaşma Filistin bölgesinin hiçbir kısmını kapsayamaz, 4 Kasım 1948 çözümü ve 13 Kasım 1948 Muhtırasının uygulaması da dahil olmak üzere, Güvenlik Konseyi çözümlerinden veya diğer kaynaklardan kaynaklanan hak, talep ve istekleri de bu konuya dahil edilemez. Bu antlaşmanın maddeleri özellikle ordu kuvvetlerinin ilgilendirir ve sadece ateşkes sırasında geçerlidir.

Madde 5

1. Gaza- Rafa bölgesindeki Ateşkes Çizgisi Sınırı 4 Kasım 1948'deki Güvenlik Konseyi çözümünün uygulaması olan 13 Kasım 1948 muhtırasının 2.B(i) paragrafında tanımlanmış Ateşkes Sınır Çizgisi, kıyı çizgisi boyunca Hasi Vadisini ağzından, doğu yönünde Deir Suneid'den geçerek ve Gaza-Al Majdal Otoyolunun ortasından, otobanın 3 km doğusundaki noktaya, sonra güney yönünde Gaza-Al Majdal Otoyoluna paralel ve Mısır sınırını takip eden bir sınır çizgisidir.

2. Bu sınır içerisinde Mısır kuvvetleri şimdiki mevzilerinden ileriye gidemezler. Beit Hanun ve Beit Hanun'un çevrelediği bölge de dahil olmak üzere İsrail kuvvetleri Ateşkes Sınır Çizgisinin kuzeyine çekilmelidir ve sınır boyunca paragraf 1'de tanımlanmış diğer mevziler de paragraf 3'te belirtildiği gibi İsrail kuvvetleri tarafından boşaltılmalıdır.

3. İsrail'in sınır karakol birlikleri, herbiri müfrezelerinin gücü oranında sınırlanmış bu bölgede belirtilecek noktalarda bulunmaya devam edecektir: Deir Suneid, Vadi'nin kuzey sınırında (MR 10751090); 700 Sa'ad'ın güneydoğuda (MR 10500982); Sülfür Ocakları (MR 09870924); Tall-Jamma (MR 09720887); ve KHAL Ma'in (MR 09320821). (MR 08160723) Mezarlık İsrail karakol birliği b  imzalanan bu anlaşmanın sonrasındaki gün boşaltılmalıdır. Hill 79'daki İsrail karakol birliği (MR 10451017)  imzalanan anlaşmayı takip eden günden başlayarak en geç dört hafta içinde boşaltılacaktır.Yukarıda sıralanan karakol birliklerinin tahliyesini takiben, yeni İsrail karakol birlikleri MR 08360700'de, Hill 79'un doğusundaki bir noktada, Ateşkes Sınır Çizgisinin doğusunda kurulacaktır.

4. Bethlehem-Hebron bölgesinde, Mısır kuvvetleri tarafından çevrelenmiş kısımlarda, bu Antlaşmanın maddeleri yer bakımından Ateşkes Sınır Çizgisi hariç olmak üzere, her iki tarafın kuvvetlerine de uygulanır.Tarafların karar vereceği yöntemlerle, bu Antlaşmanın tarafları dışındaki bölgede bulunan silahlı kuvvetleri kapsayacak bir ateşkes antlaşması imzalanana dek veya tarafların iradelerinin uyuştuğu en kısa zamanda geri çekilme düzenlemeleri ve kuvvetlerin azaltılması işleri yerine getirilecektir.

Madde 6

1. Bu antlaşmanın tarafları, bu antlaşmaya taraf olmayan üçüncü bir tarafın kuvvetlerinin tüm bölgenin belirli kısımlarına yakınlığı nedeniyle bu antlaşmanın bütün hükümlerinin bu kısımlara uygulanmasının olanaklı olmadığını kabul ederler. Sadece bu sebeple bir Ateşkes Anlaşmasının sonucunun askıya alınması ve onun yerine üçüncü taraf için var olan ateşkes anlaşmasının geçmesi gerekecektir. Bu anlaşmanın karşılıklı orduların azaltılması ve geri çekilmesi ile ilgili maddeleri sadece batı sınırına uygulanacaktır, doğu sınırına uygulanmayacaktır.

2. Batı ve doğu sınırlarını kapsayan sınırlar Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetim Kuruluşu Kurmay Başkanlığı tarafından tanımlandığı şekilde olmalıdır, bunun temeli orduların yeni yerleşimi ve geçmiş ordu eylemleri veya gelecekte bölgede gerçekleşebilecek eylemlerdir. Batı ve doğu cephelerinin tanımı bu anlaşmanın ek 2 bölümünde verilmiştir.

3. Mısır savunma kuvvetleri sadece Mısır kontrolündeki batı cephesi bölgesinde bulunacaktır. Diğer Mısır kuvvetlerinin tamamı bu bölgeden El Arish-Abou Aoueigiladan daha doğudaki bir nokta ya da noktalara olmamak üzere çekilecektir.

4. Israil kontrolü altındaki batı cephesi bölgesinde, anlaşmalara binaen, sadece İsrail savunma kuvvetleri bulunacaktır. Diğer bütün İsrail kuvvetleri 4 Kasım 1948'deki Güvenlik Konseyi çözümünün uygulaması olan 13 Kasım 1948'deki muhtıranın 2.A paragrafında tanımlanmış sınır çizgisinin kuzeyindeki bir noktaya veya noktalara çekilecektir.

5. Savunma kuvvetlerinin 3. Ve 4. Paragraflarda atıf yaptığı yerler, bu anlaşmanın Ek 3.'de tanımlandığı gibi uygulanacaktır.

Madde 7

1.Sınır çizgisinin Mısır tarafında, El Auja bölgesinin karşısında, Mısır savunma mevzileri, El Auja'ya; El Qouseime ve Abou Aoueigila'dan daha yakın olamaz.

2. Taba-Qouseima-Auja yolu, Filistin'i girme amacıyla hiçbir askeri kuvvet tarafından kullanılmayacaktır.

3. Anlaşmanın taraflarının silahlı kuvvetlerinin 2’nci maddede tanımlanan bölgenin herhangi bir kısmına hareketi, amaç ne olursa olsun, iki tarafın bu maddenin herhangi diğer uygulamalarını yerine getirmede veya bunlara saygı göstermede başarısız olması halinde, Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından onaylandığı takdirde, bu anlaşmanın kesin ve apaçık bir ihlali olarak yargılanacaktır.

Madde 8

Anlaşmanın taraflarınca ele geçirilen tüm savaş esirleri ve düzenli ya da düzensiz diğer tarafın silahlı kuvvetlerine ait olanlar aşağıdaki gibi değiş tokuş edilecektir.

1. Savaş esirlerinin değişimi, baştan başa Birleşmiş Milletler denetiminde ve kontrolünde olacaktır. Değişim, Anlaşmanın imzalanmasından sonra 10 gün içerisinde başlayacaktır ve devamında 21 günden geç olmamak kaydıyla tamamlanacaktır. Bu anlaşmanın imzalanmasına bağlı olarak, tarafların uygun askeri otoritelerinin danışmanlığında, bu anlaşmanın 10’uncu Maddesininde kurulan Karma Ateşkes Komisyonunun yöneticisi; yukarıda belirtilen zaman periyodu içerisinde savaş esirlerinin değişimi için, değişimin tarihini ve yerlerini ve tüm diğer ilişkili detayları tanımlayan bir plan geliştirecektir.

2. Kendilerine karşı açılmış cezai davaları askıya alınacak olan savaş esirleri, suç veya diğer kusurlar için hüküm verilmiş de olsa, bu esir değişimi içerisinde bulunmalıdır.

3. Değişime tabi savaş esirlerine ait olan kişisel kullanıma dahil tüm nesneler, değerli şeyler, mektuplar, belgeler, kimlikler, doğal olarak kişisel olan eşyalar, sahiplerine geri verilmelidir veya sahiplerinin kaçmış veya ölmüş olması halinde, ait oldukları tarafın silahlı kuvvetlerine bırakılmalıdır.

4. Bu anlaşmayla özel olarak düzenlenmemiş tüm konular, 27 Temmuz 1929'da Cenova'da imzalanmış Savaş Esirlerine Muameleyle İlgili Uluslararası Sözleşme'de konulmuş prensiplere uygun olarak karara bağlanmalıdır.

5. Bu anlaşmanın 10’uncu Maddesi uyarınca kurulmuş olan Karma Ateşkes Komisyonu her iki tarafın kontrolündeki bölgelerde,sivil ya da ordu mensubu kayıp kişilerin yerini belirleme ve ivedilikle değişimlerini kolaylaştırma sorumluluklarını üstlenmiştir. Her iki taraf Komisyona, görevini yerine getirmesi için tam işbirliği ve destek sunmakla yükümlüdür.

Madde 10

1. Anlaşmadaki maddelerin uygulanması 7 üyeden oluşan Karma Ateşkes Komisyonu tarafından denetlenecektir.Anlaşmanın iki tarafının danışmanlığında 7 üye, anlaşma taraflarının karar verdiği üçer kişi, başkanı Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışmanlığı Kuruluşu Kurmay Başkanlığı'ndan veya  bu organizasyonun Gözlemci personelinden kıdemli personel olacaktır.

2. Karma Ateşkes Komisyonu, merkezlerini El Auja'da bulunduracaktır ve etkili bir şekilde işlerini idare edebilmek için gerekli olan zamanda ve yerde toplantılarını yapacaktır.

3. Karma Ateşkes Komisyonu, ilk toplantısını bu anlaşmanın imzalanmasını takiben bir haftadan geç olmamak üzere Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışma Kuruluşu Kurmay Başkanlığında yapacaktır.

4. Karma Ateşkes Komisyonunun kararları, mümkün olduğu kadar oybirliği esasına dayanmalıdır. Oybirliğinin sağlanamaması halinde, Komisyon'da bulunan ve oy veren üyelerinin oy çokluğu gözetilmelidir. Prensip hakkındaki sorunlarda Özel Komite'ye temyiz edilir. Özel Komite,Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışma Kuruluşu Kurmay Başkanlığı ve Rodos Adaları Ateşkes Konferansı Mısır ve İsrail Delegeleri'nden birer üye veya diğer kıdemli çalışanlardan oluşur. Özel Komite kararları, sorunlar hakkında son karar merciidir. Komisyonun kararı sözlü karar tarihinden bir hafta içinde temyiz edilmemişse, bu karar son karar olarak kalır. Özel Komite'ye temyiz, Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışma Kuruluşu Kurmay Başkanlığı'na sunulur ve B.M.A.D.K.K.B. olabilecek en erken tarihte Özel Komiteyi toplar.

5. Karma Ateşkes Komisyonu kendi işleyişinin kurallarını kendisi koyacaktır. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısıyla toplanır. Toplantılar için yeter sayı üyelerinin salt çoğunluğudur.

6. Bu Komisyon,işlevlerinin performansına bağlı olarak temel olarak değerlendirilecek sayıda, iki tarafın ordu kuvvetlerinin içerisinden veya Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışmanlığı Kuruluşu'ndan ordu personeli veya her ikisinden olmak üzere danışman çalıştırmakla yetkilendirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gözlemcilerinin çalıştırılması halinde, bu gözlemciler Birleşmiş Milletler Ateşkes Danışmanlığı Kuruluşu Kurmay Başkanlığı'nın komutası altında bulunacaklardır.

7. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin her iki tarafın sunacağı talepler ve şikayetler için öncelikle K.A.K. Başkanı aracılığıyla Karma Ateşkes Komisyonuna başvurulmalıdır. Komisyon, tüm talep ve şikayetlerde; uygun olarak bu işe adanmış gözetim ve soruşturma mekanizmaları aracılığıyla, her iki tarafın da eşit memnuniyetini sağlayacak bir anlaşma vizyonuyla harekete geçmelidir.

8. 4’üncü paragrafta öngörülen temyiz hakkı saklı olmak üzere, Anlaşma maddelerinin anlamının yorumlanması söz konusu olduğunda, Komisyonun yorumu aslidir. Anlaşmanın uygulanmasında tarafların değişiklik önermesi ile eş zamanlı olarak komisyon takdir yetkisinin ve gereken yerleri açıklığa kavuşturma yetkisini kullanır.

9. Karma Ateşkes Komisyonu, faaliyet raporlarını her iki tarafa da gerektiren sıklıkta sunar. Her raporun bir kopyası Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine, buradan Birleşmiş Milletlerin uygun bölüm veya ajansına iletilmek üzere gönderilir.

10. Komisyonun gerekliliğine karar verdiği şekilde, komisyon üyeleri ve gözlemcileri, hareket özgürlüğüne ve bu anlaşmada belirlenen yerlere ulaşım hakkına sahiptir. 'Sadece Birleşmiş Milletler Gözlemcileri Komisyonda görev alacaktır' gibi kararlar Komisyon'da çoğunluk oylarını aldığı takdirde temin edilir.

11. Komisyonun masrafları, Birleşmiş Milletler gözlemcileri hariç olarak, eşit paylar halinde Anlaşmanın iki tarafına paylaştırılacaktır.

Madde 11

Bu anlaşmanın hiçbir maddesi, her iki tarafın Filistin sorunu hakkında kesin bir barış anlaşması konusundaki haklarına, taleplerine ve duruşlarına hiçbir şekilde herhangi bir önyargı içermez.

Madde 12

1. Anlaşma için bir onay söz konusu değildir ve imzalanmasına bağlı olarak ivedilikle yürürlüğe girecektir.

2. 16 Kasım 1949 tarihli Güvenlik Konseyinin Filistin'deki savaş tehdidini yok etmek ve Filistin'de kalıcı barışa ulaşma yolunu kolaylaştırma amacıyla düzen içerisinde bir ateşkes ilan etme uygulaması olarak görüşülen ve sonuca bağlanan bu anlaşma; bu maddenin 3’üncü paragrafında belirtilenler hariç olmak üzere taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanana kadar yürürlükte kalacaktır.          

3. Anlaşmanın tarafları, istedikleri zaman, karşılıklı rıza ile, Anlaşmanın 1. ve 2. maddesi hariç olmak üzere, anlaşmayı veya anlaşmanın herhangi bir maddesini yeniden düzenleyebilir, uygulanmasını askıya alabilir. Karşılıklı bir anlaşmanın sağlanamaması ve bu anlaşmanın imzalandığı tarihten bir yıl boyunca yürürlükte kalması hallerinde, her iki taraf Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinden, 1. ve 2. maddeler haricinde anlaşmanın herhangi bir maddesinin denetlenmesi, yenilenmesi ve askıya alınması amacıyla iki tarafın temsilcilerinden oluşan bir konferans düzenlemesini talep edebilir. Böyle bir konferansa katılmak, taraflar için zorunlu olacaktır.

4. Bu anlaşmanın 3. paragrafında belirtilen konferans, müzakerenin herhangi bir noktasında iki tarafın da katıldığı bir çözümle sonuçlanmazsa, Filistin'de sağlanmış barışın sona ermesine karşı, bu anlaşmanın uygulaması temelinde her iki taraf yardımcı bir çözüm için, konuyu Güvenlik Konseyine götürebilir.            

5. Bu anlaşma 24 Ocak 1949'da taraflara ulaşan Mısır-İsrail Genel Ateşkes Antlaşmasının yerine geçer.

6. Bu anlaşma beş kopya şeklinde imzalanmıştır, muhafaza edilmek üzere bir kopyası taraflara, iki kopyası Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Filistin Uzlaşma Komisyonuna ulaştırılmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve bir kopyası görevdeki Filistin Arabulucusuna verilecektir.       

İsrail-Suriye Ateşkes Antlaşması, 20 Temmuz 1949

1949 Nisan'ında, görüşmeler Gesher B'not Yaacov- Ürdün Irmağında başladı. En büyük problem, Bağımsızlık Savaşı sırasında Suriye kuvvetleri tarafından işgal edilmiş bölgelerdi. İsrail, Suriye'den işgal etmiş olduğu alanları boşaltmasını talep etti. Sonunda Suriye mutabık oldu, belirli bögeleri askersizleştirdi. İsrail bunu kabul etti ve 20 Temmuz'da, antlaşma imzalandı.Açıklayıcı Not'ta ve 26 Haziran tarihli İsrail Dış İşleri Bakanlığına gönderilen bir mektupta, Dr. Bunche askersiz bölgelerle ilgili düzenlemeleri tanımladı. Bunlar Ateşkes Antlaşması metnine ek olarak aşağıda verilmiştir.

Başlangıç :

Anlaşmanın Tarafları,

Güvenlik Konseyinin 16 Kasım 1948 tarihli çözümüne cevap olarak, Birleşmiş Milletler Bildirgesinin 40. Maddesinin devam eden bir uygulaması ölçüsünde ve düzenli bir biçimde Filistin'deki şuanki ateşkes durumunun kalıcı barışa dönüşmesini kolaylaştırma ve bir ateşkes antlaşmasını müzakere etme amacıyla bu antlaşma talep edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Başkanlığında, 16 Kasım 1948 Güvenlik Konseyi çözümünün uygulanmasıyla ilgili müzakerelerin konu edinilmesine karar verilmiş ve bir Ateşkes Antlaşmasını müzakere edecek ve sonuca bağlamaya yetkili temsilciler atanmıştır.

İmzalayan temsilciler, bütün güçlerini iyi ve uygun bir biçimde kullanmış ve aşağıdaki maddeler üzerinde karar kılmışlardır.

Suriye İçin Farklı Maddeler

a. Ateşkes Sınır Çizgisinin Suriye ve Filistin arasındaki uluslararası sınıra uygun düşmediği yerde, Ateşkes Sınır Çizgisiyle sınırın arasındaki bölge, tarafların en son karar verdiği egemenlik sahası antlaşmaları askıya alınmak üzere, iki tarafın silahlı kuvvetleri tarafından tamamen tahliye edilmiş olan ve ordu veya ordu benzeri kuvvetler tarafından gerçekleştirilecek hiçbir hareketin izin verilmeyeceği askersizleştirilmiş bölge olmalıdır. Bu madde, askersizleştirilmiş bölgenin bir bölümü olarak düzenlenecek olan Ein Gev ve Dardara bölümlerine uygulanır.

b. Her iki tarafın silahlı kuvvetler, ordu veya ordu benzeri tarafından Askersizleştirilmiş Bölgeye herhangi bir ilerleme halinde, devam eden fıkrada Birleşmiş Milletler temsilcilerinin başvuruları kabul edildiği takdirde, bu anlaşmanın açık ihlali olarak değerlendirilecektir/yargılanacaktır.

c.Antlaşmanın 7. maddesinde kurulan Karma Ateşkes Komisyonunun başkanı ve Komisyona bağlı Birleşmiş Milletler Gözlemcileri bu maddenin tamamen uygulandığını temin etmekle sorumludur.

d. Şimdi Askersizleştirilmiş Bölgede bulunan silahlı kuvvetlerin geri çekilmesi bu antlaşmanın ekindeki geri çekilme zaman çizelgesine uygun olacaktır.(Ek 2)

e. Karma Ateşkes Komisyonunun Başkanı, sivillerin köylere dönmesi, Askersizleştirilmiş Bölgedeki antlaşmalar, iç güvenlik amaçları için bölgede yerel olarak eksik kalmış sivil polis alımları konularında yetkilendirilmiştir, önceki paragrafa göre geri çekilme zaman çizelgesine kılavuzluk edecektir.

f. İngilizce ve Fransızca metinleri eşit derecede resmi ve gerçek olan bu antlaşma, beş kopya şeklinde imzalanmıştır.

20 Temmuz 1949'da Filistin'deki Birleşmiş Milletler Uzlaşma Komisyonu'nun Vekilleri ve Birleşmiş Milletler Ateşkes Denetimi Kurmay Başkanlığı huzurunda Mahanayim yakınlarında, Hill 132'de tamamlandı.

İsrail Hükümeti için ve İsrail Hükümeti adına

SONUÇ

İsrail'in kurulmasını takiben çıkan savaşların sonucunda imzalanan bu ateşkes antlaşmaları İsrail'in yaptığı ilk uluslararası antlaşmalar olarak biliniyor. Bu savaşların sonunda ateşkes için masaya oturulmasında İsrail öncü olmuştur, ancak bu antlaşmalar İsrail'in devlet olarak diplomatik anlamda tanınmasını sağlamamıştır. Bu ateşkeslerden sonra özellikle bu araştırmada değindiğimiz Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün ile savaşlar devam etmiştir. Bu antlaşmaların ve 4 Kasım 1948 tarihli Birleşmiş Milletlerin 'Filistin Sorunu' çözümünün ve 16 Kasım 1948 tarihli muhtıranın temel ruhu ve amacı olan Filistin sorunu çözülememiştir.

Bunun yanında İsrail ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında imzalanan antlaşmaların içeriğinde ülkelere veya savaşların boyutuna göre değişiklik yapılmadığını görüyoruz.

Mısır, 26 Mart 1979'da İsrail'e büyükelçi göndermiş, 26 Ekim 1994 yılında Ürdün İsrail'i tanımış, Suriye ve Lübnan ise İsrail pasaportlarını bugün de kabul etmiyor ve savaş hali hala devam ediyor.

Kaynakça

1. Israel-Egypt Armistice Agreement, 24 February 1949: http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Egypt%20Armistice%20Agreement.aspx
2. Israel-Syria Armistice Agreement, 20 July 1949: http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Syria%20Armistice%20Agreement.aspx

3.Israel-Lebanon Armistice Agreement, 23 March 1949: http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Lebanon%20Armistice%20Agreement.aspx

4.Israel- Jordan Armistice Agreement, 3 April 1949: http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/MFADocuments/Yearbook1/Pages/Israel-Jordan%20Armistice%20Agreement.aspx
5.ProCon.org- History of the Israeli-Palestinian Conflict: https://israelipalestinian.procon.org/view.timeline.php?timelineID=000031

6.mfa.gov.il: İsrail Dışişleri Bakanlığı İnternet Sitesi