Facebook
Facebook
LINKEDIN
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney ve Orta Asya İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Alice Wells’in, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması yolunda Taliban ile müzakerelere yakın olduklarına dair söylemlerde bulunmasının ardından, Taliban grubu tarafından 27 Şubat 2018 günü yayınlanan bir bildiride, Afganistan’da savaşın bir çözüm yolu olmadığı ifade edilerek, ABD’nin Taliban’ın Katar’da bulunan siyasi temsilciliği ile doğrudan görüşmeye davet edildiği ve Afganistan’da süre gelen savaş ortamının barışçıl bir yoldan çözüme kavuşturulması için ortak bir noktada buluşulmasını gerektiğinin altı çizildi.

Doğrudan yapılacak görüşmelerin Afganistan’ın mevcut sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağı belirtilen Taliban bildirisinde,  ABD’nin, Afganistan halkının meşru isteklerini kabul etmesi ve Taliban ile barışçıl yollardan müzakerede bulunması şart koşuldu.

 

Fotoğraf: Getty Images

Kaynak: http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43208435

Aktaran: Yücel Tünel