LINKEDIN
Share
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE

Sömürge olmak ya da olmamak…

İşte bütün sorun bu…

Bütün sömürgeci ülkelerin tarih boyunca yaptığı ilk iş; sömürdüğü ülkelere kendi dilini zorla dayatmak, girdiği her ülkede kendi okullarını açmak, sömürdüğü ülkelerde kendi dilinin evrensel dil olduğunu yutturmaya çalışmak, bulduğu ve devşirdiği yerli işbirlikçiler eliyle o ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymaktır.

Kenya’nın kurucu Devlet Başkanı Jomo Kenyatta; “Avrupalılar geldiklerinde onların elinde İncil, bizim elimizde ise topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki İncil bizim elimizde topraklarımız ise onların elindeydi.” diyerek süreci özetlemiştir…

Öne sürüldüğü gibi evrensel dil diye bir olgu yoktur, evrensel olma çabasında olan diller vardır. Evrensel bir dil olduğu varsayımı sömürgeci ülkelerin dayatmasıdır ve bir “algı yönetiminden” başka bir şey değildir. Bu öyle güçlü ve ustaca yapılan bir algı yönetimidir ki sonucunda dünya bireyleri “kendi diline satkın, sömürgenlerin diline tutkun” oluverir. (Satkın: hain, satıcı, düşman)

Türkçenin Diriliş Hareketi olarak her zaman dillendirdiğimiz sözümüzü burada yineleyelim: “Dili elinden alınmış bir ulus, usu (aklı) elinden alınmış bir ulus demektir!” Türkiye’nin, kimliğini ve dilini korumak konusunda çok daha duyarlı olması gerekmektedir.

Türkçenin Diriliş Hareketi, Türkçemize ve geleceğimize yön vermek üzere, her yaştan ve meslekten oluşan Türkçe gönüllülerini kapsayacak biçimde Yalçın Mıhçı ve Suat Özer tarafından kurulmuştur. "Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene!" diyen büyük Atatürk'ümüzün başlattığı dil devrimini tamamlamak ana ilkemizdir.

Amacımız Türkçemizin yozlaşmasının önüne geçmek ve olabildiğince arı, duru bir Türkçe yaratmaktır. Dünyada hiç yabancı sözcük içermeyen bir dil yoktur ancak amacımız bu oranı olabilecek en düşük düzeye çekmektir.

Tarih boyunca dilimiz; önce Farsça ve Arapça, daha sonraki yüzyıllarda ise Fransızca ve İngilizce kuşatmasına karşı sayısız ölüm kalım savaşı vermiştir. Türkçemiz, sapasağlam olan ulu kökleri sayesinde bu fırtınalardan kurtulmayı başarmış ancak çok büyük yaralar almıştır.

Günümüzde on binlerce yabancı sözcük içeren şu konuştuğumuz dile "Türkçe" diyebilir misiniz? Türkçe konuştuğunuzdan emin misiniz? Türkçenin Diriliş Hareketi; Türkçemizin yazgısını değiştirmek, onu yüceltmek ve hak ettiği yere yükseltmek üzere kurulmuş olup çalışmalarını yılmadan sürdürecek ve sömürgeci dillerin bayrağını indirerek ses bayrağımız Türkçeyi dalgalandıracaktır.

Türkçemiz, kendisine sırt dönen aymazlara karşın dimdik ayaktadır ve "Türkçenin Diriliş Akımı" ile özüne dönerek sonsuza dek ayakta kalacaktır! Dilimizi; ulusumuzun inancı, direnci ve kararlılığı kurtaracaktır.

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ BİLDİRGESİ

“Artık Söz Türkçenin!”

Dili elinden alınmış bir ulus, usu elinden alınmış bir ulus demektir!

Türk ölürse Türkçe, Türkçe ölürse Türk yaşayamaz!

Ulusal bir dil ayaklanışı (seferberliği) olmadan, ulusal bir devlet kurulamaz!

Dilimizi; ulusumuzun inancı, direnci ve kararlılığı kurtaracaktır!

Dilimizi yok etmek isteyenlerin gerçek amacı ülkemizi yok etmektir. Usu ve yüreği yara almamış her yaştan Türk gençleri olarak, dilimizi de ülkemizi de yoktan var etmeyi biliriz. Bilinmelidir ki, sızlananlar ancak çapsızlar ve güçsüzlerdir. Bizler yolumuzda kararlılıkla yürüyecek ve ulusal bir dil bilinci yaratana dek ülkülediğimiz amaç için yılmadan çalışacağız…

Dilimizin sahibi yalnızca dilbilimciler, aydınlar, okur  yazarlar değildir. Türk’üm diyen köylü-kentli herkesin Türkçe üzerine söz söyleme, görüş bildirme hakkı vardır. Dilimizin tek ve gerçek sahibi, kalıtını görkemli ekinimizden alan ulusumuz ve onun çalışkan çocuklarıdır. * ( kalıt: miras, ekin: kültür)

Türkçenin Diriliş Hareketi; Türkçemizin yazgısını değiştirmek, onu yüceltmek ve hak ettiği yere yükseltmek üzere kurulmuş olup çalışmalarını yılmadan sürdürecek ve sömürgeci dillerin bayrağını indirerek ses bayrağımız Türkçeyi dalgalandıracaktır…

Türkçenin dirilişi Türklüğün dirilişidir!

Saygılarımızla.

Türkçenin Diriliş Hareketi

YALÇIN MIHÇI – SUAT ÖZER