16/03

2016

SÖMÜRGE OLMAK YA DA OLMAMAK

Sömürge olmak ya da olmamak… İşte bütün sorun bu… Bütün sömürgeci ülkelerin tarih boyunca yaptığı ilk iş; sömürdüğü ülkelere kendi dilini zorla dayatmak, girdiği her ülkede kendi okullarını açmak, sömürdüğü ülkelerde kendi dilinin evrensel dil olduğunu yutturmaya çalışmak, bulduğu ve devşirdiği yerli işbirlikçiler eliyle o ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koymaktır. Kenya’nın kurucu Devlet Başkanı Jomo Kenyatta; “Avrupalılar ...