Dr. Ömer Lütfi TAŞÇIOĞLU

HAKKINDA

E. Kurmay Albay Doç. Dr. Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU, 1970 yılında Kara Harp Okulundan ve 1983 yılında Harp Akademileri’nden mezun olmuş, Kıbrıs Barış Harekâtı ve Askeri Ataşelik görevi de dâhil TSK’nin çeşitli kademelerinde 31 yıl görev yaptıktan sonra 30 Ağustos 2001’de kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmıştır. Kara Harp Okulundan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden ve Harp Akademilerinden mezun olan Ö. Lütfi TAŞCIOĞLU, “Belgelere Göre Türk Ermeni İlişkilerinde Katliam ve Soykırım İddiaları” konulu doktora tezini 2014 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamış ve 2020 yılında Doçentlik ünvanını kazanmıştır. Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU’nun, “Türk-Ermeni İlişkilerindeki Tarihsel Gerçekler”, “ABD’nin Küreselleştirme Politikaları, Ortadoğu’da Türkiye’ye Biçilen Rol”, “Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler”, ve “Yabancı Devletlerin Türkiye’yi Parçalama Planları” konularında kitapları ve uluslararası ilişkiler alanında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda Türkçe ve İngilizce makaleleri mevcuttur. Emekli olduktan sonra Genelkurmay Stratejik Araştırma Merkezi’nde (SAREM) görev yapan Taşcıoğlu, Milli Strateji Araştırma Kurulu Yönetim Kurulu’nun, Talat Paşa Komitesi’nin, Fanatik Ermeni yalanlarıyla Mücadele (FEYM) Grubunun ve ANKA Enstitüsü Bilimsel Danışma Kurulunun üyesidir. Ö. Lütfi TAŞCIOĞLU halen Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümünde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde ve Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı’nda görev yapan Taşcıoğlu 1 inci Körfez Savaşı döneminde Amman Askeri Ataşeliği görevini icra etmiştir. 1991-1995 yılları arasında terörle mücadelede görev alan Ömer Lütfi Taşcıoğlu 31 yıl hizmet yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden 30 Ağustos 2001’de kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra Genelkurmay Stratejik Araştırma Merkezi(SAREM)’nde görev yapan Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU’nun; “ Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri”, “Ermeni Meselesi ve Bu Sorunun Çözümü İçin Alınacak Tedbirler”, “ İngilizce Askeri Terimlerde Anlam Başkalaşması”, “ABD’nin Küreselleştirme Politikaları-Ortadoğu’da Türkiye’ye Biçilen Rol”, “Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler” ve “Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler” konularında eserleri mevcuttur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Ö. Lütfi Taşcıoğlu, “Belgelere Türk Ermeni İlişkilerinde Katliam ve Soykırım İddiaları” konulu doktora tezini 2014 yılı Haziran ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır.

YAZARIN MAKALELERİ

indir

CORONA VİRÜS SONRASI İÇİN TEHLİKELİ PLANLAMALAR

... CORONA VİRÜS SONRASI İÇİN TEHLİKELİ PLANLAMALAR Corona Virüs konusunda bir süredir araştırma yapıyorum. Hatta konuyla ilgili bir makale kaleme alacaktım ancak bitirmem gereken birkaç zamanlı iş nedeniyle şimdilik makaleyi erteledim. Bu kapsamda bu yazıyı kaynakları silinmiş bir makale olarak kabul edebilirsiniz. Soruna doğru teşhis koyabilmek için önce bu virüslerin patentini alan kuruluşlarla, aşı ve ilaç çalışması yapan kuruluşlara bakmak lazım. Zika virüsünün patentini 1947 yılında Rockefeller Vakfı almış. Dünya ...
Daha Fazlasını Oku
uth conf

SAVAŞ & BAĞIMSIZLIK: GENÇ TÜRK CUMHURİYETİNDE TRAVMA, HAFIZA VE MODERNİTE KONULU ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ

... 24-25 OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA UTAH ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENEN "WAR & INDEPENDENCE: TRAUMA, MEMORY, AND MODERNITY IN THE YOUNG TURKISH REPUBLIC (1908-1950)" (SAVAŞ & BAĞIMSIZLIK: GENÇ TÜRK CUMHURİYETİNDE TRAVMA, HAFIZA VE MODERNİTE) KONULU ÇALIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1. Konferansta ağırlıklı olarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve Osmanlı topraklarının dönemin emperyalist ülkeleri tarafından paylaşılması süreci ve ardından gelen İstiklal Harbi ve Cumhuriyetin kurulması süreci ele alınarak incelenmiştir. 2. Konferansa dokuzu Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülerde ...
Daha Fazlasını Oku
Adsız3

YUNANİSTAN’IN VE GKRY’NİN ABD, İSRAİL, MISIR ARAP CUMHURİYETİ (MAC), İNGİLTERE VE FRANSA İLE YAPTIĞI ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR

11 Şubat 1959 Zürih ve 19 Şubat 1959 Londra Antlaşmalarını müteakip kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 15 Ağustos 1974’de başlattıkları Nickos Samson askeri darbesiyle kendileri tarafından yıkılmış ve Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtını müteakip Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu kendi coğrafi sınırları içinde kendi devletlerini kurmuşlardır. Giriştikleri askeri darbe sonucunda adanın Türklerle Rumlar arasında bölünmesine neden olan Yunanistan ve ...
Daha Fazlasını Oku
ANKA_STRADER_Ocak-Şubat_2019_016

ABD’NİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Giriş Ermeni sorunu ve Ermenilerin I.  Dünya Savaşı dönemindeki isyanları ele alınırken Ermeni isyanlarının çıkarılmasında rol alan ülkeler olarak İngiltere,  Fransa ve Rusya sayılmakta, ancak ABD’nin rolü adeta görmezden gelinmektedir. Oysa söz konusu isyanların çıkarılmasında ve Ermenilerin günümüzde de devam eden soykırım iddialarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nden tazminat ve toprak taleplerinin arka planında ABD’den aldıkları desteğin de çok önemli rolü bulunmaktadır. ABD’nin Ermeni isyanları üzerindeki etkileri “ABD’nin Osmanlı Devleti’ndeki Faaliyetleri ve ...
Daha Fazlasını Oku
almanya-ermenistan

ALMANYA’NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Giriş 20.  Yüzyılın başlarında dünya siyasetindeki gelişmeler Fransa, İngiltere ve Rusya’yı yakınlaştırmış ve Birinci Dünya Savaşı’nda ittifak yapan bu devletler yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin paylaşılması konusunda uzlaşmışlardı (Turan 2015: 74). Savaş öncesinde Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan yakınlaşma ve büyük devletler arasındaki bloklaşma sonucunda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa katılmak zorunda kalmış ve Almanya’nın savaştan yenik çıkması Osmanlı Devleti’nin de toprak kaybetmesine ve parçalanmasına neden olmuştur. Ancak söz ...
Daha Fazlasını Oku
Ömer lütfi

ABD’NİN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ FAALİYETLERİ

Giriş Türk-Amerikan ilişkilerinin başlangıç tarihi olarak birçok akademisyen ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1830 yılında yapılan ve 5 Ekim 1831 tarihinde imzalanan Seyr-ü Sefain ve Ticaret Anlaşmasını esas almaktadır. Oysa ABD’nin Osmanlı topraklarında faaliyetleri söz konusu anlaşmanın imzalanmasından çok daha öncesine dayanmaktadır. ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu ile ilk teması 1784 yılında ticari ilişkileri geliştirmek için Osmanlı Devleti’ne gönderdiği John Adams, Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson’dan oluşan ticaret heyetiyle başlamıştır[1].  Bu heyet ...
Daha Fazlasını Oku
100_0584-1

AVUSTRALYA’DA PROTOKOLDE BAŞBAKANIN ÖNÜNDE YER ALAN TÜRKİYE’DE İSE OTOBÜSTEN İNDİRİLEN GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI

25 Ocak 2018'de televizyonda akşam haberlerinde bir gazimizin kimlik kartını gösterdiği halde İstanbul Belediyesi Halk otobüsünden indirilişine dair haberi üzüntü ile izledim. Haber yapılırken konunun geçmişi bilinmediğinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin sürücüyü görevden aldığı belirtilerek olay sanki sadece halk otobüsünün sürücüsünden kaynaklanıyormuş ve İBB'nin hiç kusuru yokmuş gibi bir izlenim oluştu. Oysa durum tamamen farklıdır ve bu üzücü olay sürücünün hiçbir şekilde kabul edilemeyecek davranışından önce İBB’nin ilgili kanun ve ...
Daha Fazlasını Oku
lütfi-taşçıoğlu-görsel

ERMENİ SORUNUYLA İLGİLİ GERÇEKLER

Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecine girdiği dönemde Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırpları örnek alan Ermenilerin Osmanlı Devleti’nden koparacakları parçalar üzerinde bağımsız bir Ermenistan kurma hayaline kapılmaları günümüzde Ermenistan’la yaşanan sorunların temelinde yatan en önemli sebebi teşkil etmektedir. Ermenilerin çıkardıkları isyanların, zorunlu göç kararının, Ermenilerin Türklere karşı işledikleri katliamların ve günümüzdeki Ermeni hedeflerinin değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışma ile Ermeni sorununun dayandığı gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Ermeni Komiteleri ve İsyanları Bir dönem Osmanlı Devleti’nin ...
Daha Fazlasını Oku
082912-ermeni-yalanlar-ortaoretim-okullarnda-1

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDEKİ TARİHSEL GERÇEKLER

Kim kimin soyunu kırmaya çalışmıştır? Öğrenmek istiyorsanız okuyunuz.  ...
Daha Fazlasını Oku
12
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu