Nuray BİLGİLİ

HAKKINDA

08 Mart 1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Akdere İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kolejine girdi. 2 yıl Gastroentereloji hemşireliği yaptı. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümünde tamamladı. Aynı Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Bölümünde Yüksek Lisansa devam etti. Halen Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir Eğitim ve Uzmanlık alanları: Popüler Bilim Dergisi Grafikerlik Kitaplar: Türklerin Kozmik Sembolleri Tamgalar Mitolojiler ile Derin Denizli.

YAZARIN MAKALELERİ

27/06

2017

UFO MİTLERİ

MODERN BİR SÖYLENCE UFO MİTLERİ Nuray Bilgili İnsanın yaratılışı bilmecesi hala anlaşılmayan ve derin tartışmalara yol açan bir konudur. Kadim dinlerin birçoğunda Tanrının insanı “Çamurdan” yarattığı anlatılır. Sümer mitolojisinde ilk insan, Tanrıların görüntüsündedir ve insan şekli verilmiş çamurdan yaratılmıştır. Yunan mitolojisinde Prometheus kendi gözyaşları ile yoğurduğu balçıktan ilk insanı yaratır. Mısır mitolojisinde öküz başlı Tanrı Khnum, insanı bir çömlekçi çarkında ...

19/06

2017

13. KABİLE MUSEVİ HAZAR TÜRKLERİ

Resim1: Türk Hazar Kağanlığı Haritası. Doğu ucunda Oğuz Türkleri, Kuzeyde Türk İdil Bulgar Devleti. M.S. 850. Fransız araştırmacı tarihçi Rene Grousset, Hazarların 3. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında Asya’nın kuzeyinde faaliyeti gösteren ve çeşitli Moğol ve Türk kavimlerini de içinde barındıran, proto Türk devleti “Rouran Hükümdarlığı” soyundan geldiğini söylemektedir. El Mesudi’ye göre Hazarlar Hunlara bağlı Sabirlerin devamı olan bir topluluktu. ...

11/06

2017

TILSIMLI KEMİKLER, KEHANET VE ŞAMANİZM

Tılsımlı Kemikler, Kehanet ve Şamanizm Şamanlar ait oldukları toplumun bilinçaltını çok iyi bilen ve onların ihtiyaçlarını karşılayan özel insanlardır. Ozan, Kam, Baksı, Otacı, Bö, Oyun vb isimler ile anılırlar. Kılıktan kılığa giren Şamanlar Oyuncu, Şifacı yada Ozan kimlikleri ile Tanrısal boyuttan gelen enerjiyi hayata geçirirler. Şamanların yaratıcı yetenekleri ve hemen her konuda olan bilgelikleri insanların onlara saygı duymalarını sağlar. Aynı ...

10/06

2017

“ALTIN BUZAĞIYA” TAPANLAR

“ALTIN BUZAĞIYA” TAPANLAR Tevrat ve Kur’an’da geçen söylenceye göre Hz. Musa Yahudileri Mısırdan çıkarır. Yolda Put’a tapan bir kavim görürler ve Hz. Musa’dan onların Tanrıları gibi bir Tanrı yapmasını isterler. Hz Musa “Allah sizi alemlere üstün kılmışken size Allah’tan başka bir İlah mı arayayım” der (Kur’an: A’RAF-140) ve Tanrıdan “10 Emir’i” almak üzere Tur-ı Sina Dağına yola çıkar. Bunun üzerine ...

09/06

2017

ZEYTİN AĞACI

TANRIÇALARIN VE KAHRAMANLARIN AĞACI Ay tanrıçası Athena, kozmik tanrıçaların en önemlisidir. Tanrı Zeus’un bilge ve güzel kızı, insan ve hayvan yavrularını gözeten, üreme ve çoğalmayı sağlayan dişi tanrıçadır. Resim1: M.Ö. 5.yy. Yunan parası. Athena. Athena’nın kuşu baykuş ve zeytin dalı Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Kalkan ve mızrak onun savaşçı kimliğini gösterir. Zeytin dalı barış, üreme, çoğalma ve ...

02/06

2017

MEHMETÇİĞİN MİTOLOJİSİ

Nuray Bilgili “Türkler Savaşa, Düğüne Çağrılmış Gibi Giderler” Tractatus Evet, Mehmetçik düğüne gider gibi, kına yakılarak, davulla zurna ile ve iyi dileklerle uğurlanır Askere. Onlar için şehitlik ölümlerin en şereflisidir ve öldüklerinde makamları Tanrı Makamıdır. “Türkler savaşı iyi bilir ve Mars onların sahibidir” der, ünlü Astronom ve Astrolog El-Kazvini’ni. Türklerin asker olarak doğduğu ve “Asker Millet” olduğu doğrudur. Tarihte savaş ...

08/05

2017

HIDIRELLEZ, HIZIR VE YEŞİL GEORGE

“Altın Dal” kitabının yazarı İskoç Halk Bilimci James Frazer’a göre; en eski tapınma yerlerinden biri de kutsal kabul edilen ağaçlardır. Arkaik insanlar tıpkı kendileri gibi ağaçlarında canlı olduğunu düşünüp, ağaçlara dişil ve eril özellikler yüklerler. Aynı zamanda ölmüş atalarının ruhlarının da ağacın içinde barındığına inanırlar. Ağaç kovukları insan bilinçaltında anne rahminin arketipidir ve “Hayat Ağacı” kavramı ile ilişkilendirilerek sonsuz yaşam ...

19/11

2016

Türk Budizmi &Türk Budist Kozmoloji ve Mitolojisi

TÜRK BUDİZMİ “Altaylılar tüm tarihleri boyunca imparatorluk kurucusu, fatih, teknoloji ve düşünce tüccarı olmuşlardır. Başka uygarlıklarla kaynaşmışlar, hatta kendi uygarlıklarını kurmuşlardır. Bu aşamadan sonrada önceki dönemlerde edindikleri kimliklerini kaybetmemişlerdir. Zerdüşt, Manici, Budist, Nesturi, Musevi, Taocu, özelliklede Müslüman olmuşlardır.” Jean Paul Roux. Jean Paul Roux’un söylediği gibi, Orta Asya’daki göç ve ticaret yolları, Türklerin pek çok din ile tanışmışlarını sağlamıştır. Benimsedikleri ...

08/04

2016

Uzay Yolcusu

08/04

2016

5 Duyu

12
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu