Doç. Dr. Mehmet BALYEMEZ

HAKKINDA

... DOÇ. DR. MEHMET BALYEMEZ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ens. Atatürk Üniversitesi 2007 Doktora Türk İnkılâp Tarihi Ens. Ankara Üniversitesi 2017 Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi: 06 Haziran 2019 Doçentlik Tarihi ve alanı: 29 Eylül 2021/Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) 1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler “Kıbrıs Türk Toplumunun Devletleşme Sürecinde Mülkiye’nin Etkisi (İsmail Bozkurt’un Deneyimleriyle)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 11, Sayı: 28, 710-725, https://doi.org/10.21076/vizyoner.703652. “Kıbrıs Sorunu’nda Önemli Bir Girişim: Kıbrıs Türktür Partisi ve Demokrat Parti ile İlişkileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Editoryal Süreç Tamamlandı,mijanpajda. 2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler “İngiltere’nin Emperyalist Politikalarının Kıbrıs Sömürge Yönetimi Örneğindeki Uygulamaları ve İstihbarat Faaliyetleri”, II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi& Giresun Üniversitesi, 30 Kasım- 2 Aralık 2017, Giresun. "Kıbrıs Türktür Partisi”, XVIII Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ekim 2018, Ankara. “ Anadolu Beylikleri Dönemi Türk Tıbbına Bir Bakış: Hamitoğulları Örneği”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri, Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu V, Hamitoğulları Beyliği, Kasım 2018, Isparta. “Hatay’ın Anavatan’a Katılma Kararının Kıbrıs’taki Yansımaları”, Anavatan’a katılışının 80 Yılı Uluslararası Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniversitesi, 4-6 Nisan 2019, Hatay. “İngiliz Belgeleri Işığında 1 Nisan 1955 EOKA Saldırıları”, X Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 24-26 Nisan 2019, Mağusa/KKTC. “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi Bakımından Önemli Bir Girişim: Türk İşleri Komisyonu”, VI Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu (ISHE 2019), Bolu. “Türkiye’nin Kıbrıs Türk Kültürüne Destek Olma Girişimi: Kıbrıs’ta Milli Kütüphane Kurma Projesi”, VI Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu (ISHE 2019), Bolu. 3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Direktifiyle Hazırlanan Kıbrıs Türkleri Hakkındaki Rapor (Türkiyeli Öğretmenlerin Kıbrıs’taki Tetkik ve Tespitleriyle)”, Akademisyen Yayınevi, Ankara 2020. “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)”, Türk Tarih Kurumu, 2021. “(Osmanlıdan Günümüze) Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın”, Ed. Fatma Çalık Orhan, “İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında 1954 Yılı Kıbrıs’taki Siyasi Gelişmeler”, Gazi Kitabevi, Ankara, 2020, ss. 181-218. “Cumhuriyet’ten Günümüze Ortaöğretimdeki Gelişmeler”, Türk Eğitim Tarihi (Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Milli Eğitim Şuraları), Mehmet Kaya (Ed.), Nobel Yayıncılık, Ankara 2021, ss.123-244. 4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler "Kıbrıs Türk İşçilerinin İkinci Dünya Savaşı Sırasında Örgütlenmeleri”, Selçuk Üniversitesi, Tarihin Peşinde, Sayı:15 (Nisan 2016)ss. 231-255. “TMT’nin Kuruluşu ve KKTC’de Yanlış Oluşan Kamusal/Toplumsal Hafıza”, Turkish Studies History, Volume 13/6, Summer 2019, ss. 35-53; http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14136 Balyemez M. ve İnce F., “Mondros’tan Lozan Kadar Olan Dönemde Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2018, ss. 855-870, https://doi.org/10.20875/makusobed.467555. “Umut ve Tehdit Çıkmazındaki Düzensiz Göçmenler ve KKTC’nin Göçmen Politikaları”, İBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2019, ss. 517-531, https://doi.org/10.21733/ibad.626477. Balyemez M. ve Yavaş T., “ Osmanlı’dan İngiliz Dönemine Kıbrıs Türk Eğitimi ve Türk İşleri Komisyonu Raporu (1878-1960)”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2020, Sayı 32, ss. 179 – 195; https://doi.org/10.20875/makusobed.745448. “Kıbrıs Türk Eğitiminde Tarih Öğretimi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Yıl 2020, Cilt 40, Sayı 3, ss.1193 – 1217; https://doi.org/10.17152/gefad.792895 “Kıbrıs Sorununda Dönüm Noktası: EOKA Saldırıları ( 1 Nisan 1955) (İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında)”, Tarihin Peşinde, Yıl: 2021, Sayı: 25, ss. 249-270. “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs’ta Çıkarılan İkinci Rum İsyanı (18-19 Aralık 1954)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Nisan 2021, C.37, Sayı:103, ss.217-252 “Lefkoşa Türk Milli Gençlik Birliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Editoryal süreç tamamlandı. Mayıs 2022 sayısında yayımlanacak.. 5. Diğer yayınlar “Emlâk ve Eytam Bankası”, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi, 2021 6. Projeler Kıbrıs Türk Tarih Kurumu/Derneğinin Kurulması. 7. İdari Görevler Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Kurucusu ve Müdürü (Kıbrıs İlim Üniversitesi/ 2018-2021) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü Rauf Denktaş Üniversitesi/ 2021-2022 Bahar), 8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Kurulu Üyesi 9. Ödüller: Necati Özkan Vakfı/KKTC 2019-2022 Onur Ödülü, 18 Nisan 2022. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: AkademikYıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygulama 2017-2018 İlkbahar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu/Yarı Zamanlı)200120 2018 - 2019 GüzHarp Tarihi(Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu/Yarı Zamanlı)250125Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)12092 İlkbaharKıbrıs Türk Mücadele Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)3034 2019 - 2020 GüzKıbrıs Türk Mücadele Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)3025İlkbaharKıbrıs Türk Mücadele Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)6032Türk Eğitim Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)207Yaz OkuluAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)2012020 - 2021Yaz OkuluKıbrıs Türk Mücadele Tarihi(Kıbrıs İlim Üniversitesi Tam Zamanlı)30342020-2021GüzKıbrıs Türk Mücadele Tarihi (Kıbrıs İlim üniversitesi/Yarı Zamanlı)30322021-2022BaharModern Zamanlarda Savaş ve Çatışma(Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu/ Yarı Zamanlı)6071

YAZARIN MAKALELERİ

26/08

2022

30 AĞUSTOS ZAFERİ VE MİLLİ MÜCADELEYE ETKİSİ

… 30 AĞUSTOS ZAFERİ VE MİLLİ MÜCADELEYE ETKİSİ Büyük Taarruz cephede kazanılan muharebelerden çok daha fazla anlamlar taşıyan bir zaferdir. Bu Zafer’in oluşumunu belirleyen gelişmeler Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden itibaren başlamıştır.  İtilaf Devletleri, Türkleri önce Balkanlardan çıkarmak ve İstanbul’u ele geçirmek sonra da Anadolu’dan Asya’nın steplerine sürmek amacıyla uyguladıkları ve Doğu Sorunu olarak isimlendirdikleri yüzyıllık projenin gerçekleşmesi için uygun şartları ...

08/08

2022

ŞANLI ERENKÖY DİRENİŞİ

… ŞANLI ERENKÖY DİRENİŞİ   8 Ağustos 1964…  Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Erenköy’de yazılan destan… Her şey 21 Aralık 1963 tarihinde başlamıştı. EOKA terör örgütü, ENOSİS hayalini gerçekleştirmek ve Ada’daki Türk varlığına son vermek amacıyla tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen saldırıları 21 Aralık 1963’te başlatmış, 4 gün gibi kısa bir sürede yüzlerce Kıbrıs Türk’ü şehit olmuş, 25 bin Kıbrıs ...

02/08

2022

KIBRIS TÜRKTÜR CEMİYETİ

… KIBRIS TÜRKTÜR CEMİYETİ Kıbrıs Türktür Cemiyeti (KTC)’nin; kuruluşu, faaliyetleri ve kapatılma süreci Kıbrıs’taki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs politikası ile doğrudan bağlantılıdır. Osmanlı Devleti, 1571 yılında fethettiği Kıbrıs’ı 4 Haziran 1878 tarihinde İngiltere’ye “geçici” olmak kaydıyla devretmiştir. İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Almanya safında Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını bahane etmiş ve 5 Kasım 1914 tarihinde bu antlaşmayı iptal ederek adayı ilhak ...

31/07

2022

DENKTAŞ’IN, NALBANTOĞLU’NUN, TANRISEVDİ’NİN KEMİKLERİ SIZLAMASIN ARTIK!!

… DENKTAŞ’IN, NALBANTOĞLU’NUN, TANRISEVDİ’NİN KEMİKLERİ SIZLAMASIN ARTIK!! Bir toplumun millet olabilmesi için gerekli şartlardan biri de tarih bilincine sahip olmasıdır. Tarih bilinci ise tarih öğretimi, tarihi kişi ve olaylara sahip çıkılmasıyla doğrudan ilişkili olup ancak devlet düzeyinde tespit edilen politikalarla oluşturulabilir. Kıbrıs Türk mücadele tarihi dinamik bir yapıdadır. Şöyle ki, 1955 yılında başlayan ve günümüzde de devam eden bu mücadelenin ...

28/07

2022

KKTC’DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜCÜ MİSYONLARININ VARLIĞI HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR

… KKTC’DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞ GÜCÜ MİSYONLARININ VARLIĞI HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR? Kıbrıs, yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam eden, yakın bir gelecekte de çözülebilmesi pek de mümkün görülmeyen sorunların başında gelmektedir. Peki Kıbrıs sorunu ne zaman oluştu? Sorunu çözmek için sarf edilen gayretler gerçekçi ve samimi miydi? Mevcut statüko kimin veya kimlerin işine gelmektedir? Kıbrıs sorununun başlangıcından itibaren yapılan girişimler, ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu