Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

18 Mart Günü’nün “ŞEHİTLER GÜNÜ” olarak ilan edilmesi konusunda Enstitümüzün Danışma Kurulu Üyesi Sayın Şevket Bülent YAHNİCİ’ye Türk Milleti adına teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Zira, 21’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılında Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici’nin kendisinin, 18 Mart Günü’nün Şehitler Günü Olarak İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 20/03/2000 tarihli önergesi (2/491) sayesinde yapılan görüşmeler çerçevesinde  27/06/2002 tarihinde 4768 Sayılı Kanun ile 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ilan edilmiştir.

Sayın Şevket Bülent YAHNİCİ sunmuş olduğu bu teklifle Türk Milleti’nin duygularına tercüman olmuş ve Aziz Şehitlerimizin ruhları bir kez daha şad olmuştur:

“Mazisi insanlık tarihi ile başlayan Türk Milletinin, toprakları vatan etme uğruna verdiği şehitlerin sayısının tespiti mümkün değildir. Dandanakan’dan Malazgirt’e, Kosova’dan Niğbolu’ya, Çanakkale’den Kocatepe’ye, Dumlupınar’dan Sakarya’ya kadar vatan edinme ve vatanı koruma inancı ile “bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş şehitlerimiz” her türlü övgüye layıktır.

Zaman zaman ve ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde anılan şehitlerimizin, yılın belli bir gününde ve bütün yurtta devletin önderliğinde, halkımızın ve tüm kurum ve kuruluşların iştiraki ile anılması ve adının da “Şehitler Günü” olarak tespiti, geçmişle geleceğin bağlantısının da tayin ve tespitinde fevkalade önemli rol oynayacaktır.

18 Mart, Türk Milleti için bir sembol günüdür. Çanakkale’de bir zafer kazanılmış ama, çeyrek milyon vatan evladı toprağa düşmüştür.

Bugün de binlerce din adamımız, öğretmenimiz, polisimiz, askerimiz, kundaktaki bebelere kadar masum vatandaşlarımız, PKK veya Hizbullah isimli terör canilerinin kurbanı olmuşlardır.

“Şehitler Günü”nün Çanakkale Zaferine izafeten, gerek kahramanlık destanı ve gerekse şehit sayısı itibariyle “18 Mart Günü”nün bu anlamlı güne en uygun tarih olacağı düşünülmüştür. Bu suretle bütün yurtta aynı günde, Çanakkale Şehitlerimizle birlikte, ilk şehidimizden törenlerin yapılacağı güne kadar bu ülke uğruna şehit düşmüşlerin anılacağı bu günde, gelecek nesillere de vatan edinmenin ve vatanı korumanın ne denli muazzam bir destan olduğu da anlatılmış olacaktır.

Her bir sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla dolu Türk tarihinin önemli bir bölümünü teşkil eden şehitlerimiz böylece her yıl bir törenle anılmış olacak ve bu vesile ile ruhları şad olacaktır.”

Türk Milleti adına Sayın Şevket Bülent YAHNİCİ’ye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ekler:

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss673m.htm

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?P4=7392&P5=B&page1=27&page2=27

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4768.pdf