Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931 tarihinde bir araştırma kurumu olarak kurulmuştur.

Kurumun adı 1935 yılında “Türk Tarihi Araştırma Kurumu” olarak değiştirilmiş, daha sonra “Türk Tarih Kurumu”na çevrilmiş ve 1983 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.