Facebook
Facebook
LINKEDIN
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE

1963 İzmir doğumludur.  1980 yılında İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru unvanını aldı. Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmetini yaptı. 1988’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 1992’de Uzman, 1994 de Doçent oldu.

1994-2001 arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A. Dalı Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Türkiye de ilk kez Tıp Fakültelerinde “Hekimin Yasal Sorumlulukları- Tıp Hukuku”  ile “İnsan Hakları İhlallerinde Raporlama” derslerini müfredata koydu. 1996-2000 yıllarında İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1996 – 1998 Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1997-1998 Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) İzmir’in Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Çözüm Önerileri” toplantıları “Kenttte suçluluk ve kent suçu” grup sözcüsü olarak görev aldı. 1997 -1998 de Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportör olarak görev yaptı. 1990 lı yıllarda Türkiye’de çeşitli bölgelerde çocuk suçluluğu şehir haritalarını çıkardı. Çocuk suçluluğu nedenleri üzerinde çalıştı.

1998-2001 Arası Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde Bulundu. 1998 de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hasta Hakları Yönetmeliği” taslağı hakkında görüş hazırladı. 1998-2001 Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu’nda 2. Başkanlık Görevini üstlendi. 1999-2001 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 da “Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı” nda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitici olarak görev aldı.

1998 yılında Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü – Alman Teknik İşbirliği Kurumu GTZ tarafından hazırlanan Aile Sağlığı Programı “Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çocuk Sağlığı Eğitim Dosyası”nın “”Özel Yaklaşım Gerektiren Sorunlar “Çocuk Suçluluğu” bölümünü hazırladı.

İnternet ortamında Trafik, Adli Bilimler, toksikoloji, adli psikiyatri, yangın isimli e-grupları oluşturdu.

2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına Profesör olarak atandı. 2002 de Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumunu düzenledi. 2001 de Adli Tıp Kurumu Kanunu çalışmalarında TBMM de Alt Komisyonda görev aldı.

Ankara Üniversitesi Tıp , Hukuk , Diş Hekimliği Fakülteleri, GATA , Ufuk Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi Hâkim ve Savcılar Eğitim Merkezi, Türkiye Adalet Akademisi, Polis Akademisi, Jandarma Okullar komutanlığı, Kriminal Polis Laboratuvarları, Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM (Uyuşturucu İzleme Merkezi), Öğretim Üyeliklerinde Bulundu.

2006 da Devlet kurumlarıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği İhtiyari Protokole İlişkin İlk Ülke Raporunu hazırladı ve BM de Cenevre de heyet başkanı olarak sundu.

Adlibilimciler Derneği Başkanı,  Tıp Hukuku Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türkiye’de İlk Tıp Hukuku, Adli Bilimler, Çapraz Sorgu, Adli Entomoloji, Adli Psikiyatri, Adli Hipnoz, Adli Koku, Su altı olay yeri inceleme ve adli kozmetoloji Kitaplarını çıkardı. 2005’te Adalet Bakanlığınca atanma sonucu, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Hazırlama Komisyon Başkanlığı Görevini Yürüttü.

2005’te DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğünce kurulan Komisyonda üye olarak çalıştı.

2009’da YARGITAY BAŞKANLIĞI ve ADLI BİLİMCİLER DERNEĞİ işbirliği ile Yargıtay’da düzenlenen “Ceza Yasasına Göre Alkollü Araç Kullanmanın Güvenli Sürüş Yeteneğine Etkileri Çalıştayı “ düzenleme kurulu başkanlığında bulundu.

Anadolu Adli Bilimler Kongreleri ile dünyada ilk kez düzenlenen, Adli Bilimler ve Spor Kongresi ve Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongreleri düzenleme kurulu başkanıdır.

Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları, Askeri Hastaneler, Barolar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda eğitimler verdi.

EGM Narkotik Daire B. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)  Bilim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İçişleri KİHBİ Dairesi Bilim Kurulu üyesidir.

Anabilim Dalında Türkiye de ilk olarak Adli Hemşirelik, Adli Antropoloji, Adli Entomoloji, Adli Diş Hekimliği, Adli Sanat Laboratuvarlarını kurdu. Türkiye’nin ilk hakemli Adli Bilimler, Adli Psikiyatri, Toksikoloji, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergilerinin editörlüğünü yapmaktadır.

Türkiye’de ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ile Ceset Köpeği Eğitimlerinde Adli Tıp Kısmının Sorumluluğunu Aldı.

Türkiye’de ilk olarak düzenlenen Adli Hemşirelik, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği sempozyumlarının düzenleme kurulu başkanlığı yaptı.

2014-2015 arası Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Senato üyesi olarak görev aldı. Bu dönemde Adli Psikoloji, Sağlık Hukuku, Adli genetik, Adli Antropoloji ve Adli Diş Hekimliği Lisans üstü programlarını açtı.

İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği ile Egem Platformu Başkanlıklarında bulundu.  Mobbingle Mücadele Derneği 2. Başkanlığı yaptı.

2011 de TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu alt komisyonu Mobbing Komisyonunun rapor hazırlığında katkıda bulundu.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı TUSİAV Bilim Kurulu Başkanı, Ankara Sanayici İşadamları Derneği (ASİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türkiye-Kosova Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı, 2012-2015 Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Meclis Üyeliğinde bulundu. Şu an Ahıska Türkleri Lobisi Başkan Vekili,  Ege Lobisi Derneği 2. Başkanıdır.

Ölüm, Yılan ve Çanakkale hakkında felsefi araştırma ve yazıları bulunmaktadır.