Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1970 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Erzurum’da Lise eğitimini ise Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden piyade subayı olarak mezun oldu. 2002 yılına kadar Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde piyade ve istihbarat subayı olarak görev yaptı. 2004 yılında Kara Harp Akademisi eğitimini müteakip, 2016 yılına kadar kurmay subay olarak Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı, Terörle aktif şekilde mücadele eden birliklerde Tabur ve Tugay Komutan Yardımcılığı görevlerini icra etti. Bu dönemde, 2006 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, 2007-2009 yılları arasında Almanya Müşterek Harp Akademisi eğitimlerine iştirak etmiş ve Viyana merkezli Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nda 2011-2014 yılları arasında görev yapmıştır. Mesleki safahatı süresince yurt içi ve yurt dışında görevine yönelik birçok kurs, eğitim ve seminerlere iştirak etmiştir.

2016 yılı yaz atamaları ile Kara Kuvvet Komutanlığı Personel Başkanlığına şube müdürü olarak atanmış bu makamda bir yıl çalışmayı müteakip 2017 yılı Ekim ayında kendi isteği ile emekli olmuştur. Halen özel bir üniversitede yarı zamanlı öğretim üyesi olarak uluslararası ilişkiler, güvenlik, çatışma çözümü ve kriz yönetimi dersleri vermektedir.

Eğitim ve Uzmanlık alanları:

Lisans Eğitimi: Kara Harp Okulu Yönetim Organizasyon,

Yüksek Lisans Eğitimi: Kara Harp Akademisi Uluslararası Güvenlik,

Doktora Eğitimi: Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi

Uzmanlık ve İlgi Alanları: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İttifaklar, Uluslararası Örgütler, Jeopolitik, Savunma Planlaması ve Yönetimi, İstihbarat Yönetimi, Etnik Çatışmaların Çözümlenmesi, Terörizmle Mücadele, Kriz ve Risk Yönetimi, İş Sürekliliği.

Dil: İngilizce ve Almanca.