Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Politik-askeri strateji, stratejik planlama, uluslararası kuruluşlar, kriz yönetimi, çokuluslu operasyonlar, silahsızlanma ve yayılma konularında uzman E.Tuğg. Sayın Haldun SOLMAZTÜRK Bilimsel Danışma Kurulumuza güç katacaktır. ANKA Ailesine hoşgeldiniz.

 

Özgeçmiş: http://ankaenstitusu.com/team_members/e-tugg-haldun-solmazturk/