Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

E.Tuğg. Haldun SOLMAZTÜRK

 

1955 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kara harp okulundan 1975 yılında ‘piyade’ subayı olarak mezun olmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 30 yıl hizmetten sonra 2005 yılında emekli olmuştur.

Uluslararası ilişkiler, politik-askeri stratejik planlama, milli güvenlik siyaseti geliştirme alanlarında; NATO ve/veya birleşmiş milletler çerçevesinde icra edilen körfez savaşı, Irak savaşı, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, El Halil (Filistin), Afganistan gibi milli, çok uluslu ve koalisyon stratejik operasyonlarına ilişkin olarak siyaset belirleme ve harekat planlamasında deneyim sahibidir. Somali, Hırvatistan ve Bosna Hersek’teki operasyonlara fiilen katılmıştır. Kıbrıs’ta iki ayrı dönem halinde toplam dört yıl, NATO uluslararası karargâhlarında da toplam dört yıl görev yapmıştır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), silahsızlanma, silahların kontrolü, güven artırıcı önlemler ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili etkinliklerde, özellikle bölgesel silahların kontrolü, doğrulama ve uygulamaya yardım merkezi (Racviac/Zagrep), çok uluslu güneydoğu Avrupa Tugayı (Seebrig)’nın kuruluşu ve çeşitli balkan ülkelerindeki barış için ortaklık (PFP) etkinliklerinde görev almıştır. yayılmaya karşı güvenlik girişimi (PSİ) konsept geliştirme ve PSİ çerçevesinde uluslararası işbirliğine yönelik planlama çalışmalarında rol almıştır. Gerek şehir gerekse kırsaldaki terörle mücadelede geniş operasyonel deneyimi vardır.

Avrupa’da (Rusya Federasyonu dâhil) ve Amerika Birleşik Devletlerindeki çeşitli toplantı, konferans ve benzeri etkinliklerde, Türkiye Cumhuriyeti/Genelkurmay Başkanlığı askeri veya diplomatik heyetleri veya NATO heyetlerinde üye olarak yer almış ve/veya başkanlık etmiş, çeşitli kurum ve kuruluşlarda politik-askeri strateji, stratejik planlama, uluslararası kuruluşlar, kriz yönetimi, çokuluslu operasyonlar, silahsızlanma ve yayılma konularında konferanslar vermiştir.

Orta Asya ülkelerindeki yüksek öğretim kurumlarında; başta akademik kalitenin artırılması, strateji geliştirme, eğitim ve öğretim planlaması, öğretim üyesi istihdamı, uluslararası akademik işbirliği olmak üzere, deneyim sahibidir.

 

Eğitim ve öğretim:

2005- PHD Siyaset Bilimi İstanbul Bilgi Üniversitesi

1988-1991 M.A. Uluslararası İlişkiler Boston Üniversitesi A.B.D.

1991-1992 Silahlı Kuvvetler Akademisi İstanbul

1983-1985 M.A. Askeri Bilim Kara Harp Akademisi İstanbul

1972-1975 Kara Harp Okulu Ankara

 

Konuştuğu diller: İngilizce çok iyi. Fransızca ve Rusça kaynak takibi seviyesinde.

 

Düşünce Kuruluşları deneyimi

2008- Kıdemli Araştırmacı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Stratejik Araştırmalar Merkezi Ankara

2006-2008 Başkan, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (Aysam) Ankara

2005-2008 Koordinatör, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ‘Türk Dış Siyaseti Ve Türk-A.B.D. İlişkileri Çalışma Grubu’ Ankara

1998-1999 Misafir Araştırmacı, Washington Enstitüsü (WİNEP) Washington DC