Azerbaycan Türkü aydın, Azerbaycan’ın ilim ve devlet adamı Neriman Nerimanov’u anıyoruz.

Nerimanov, 1920 -1921 yıllarında Azerbaycan SSC Dışişleri Bakanlığı yapmış ve 1921-1922 yıllarında Azerbaycan Halk Komiserleri Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

 

Neriman NERİMANOV (1870 – 19 Mart 1925)

Neriman Nerimanov, 14 Nisan 1870 yılında Tiflis’te yoksul bir aile çocuğu olarak doğmuştur. 18791885 yıllarında Müslüman Ruhani Okulu’nda, 18851890 yıllarında Gori şehrindeki Zakafkasya Öğretmen Lisesi’nde okudu.

1891 yılında Bakü’ye gelen Nerimanov, özel bir erkek lisesinde edebiyat ve dil öğretmeni olarak çalıştı. 1895-1901 yılları arasında Neriman Nerimanov, geniş olarak edebi, sosyal ve siyasi faaliyetler yürütmüştür.

19021908 yıllarında Odesa Tıp Fakültesi’nde okudu. Tıp doktoru olarak Bakü Şehir Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Nerimanov sürüldüğü siyasi çalışmaları yüzünden polis takibine maruz kaldı ve 1909 yılında Tiflis’e kaçtı. Fakat Tiflis’te tutuklandı ve yedi ay hapis cezasına çarptırılan Nerimanov, iki yıl müddetle de Astrahan’a sürgün edildi.

1919 yılının Temmuz sonlarında Moskova’ya çağrıldı. Lenin’le ilk defa burada görüştü. 16 Mayıs 1920 günü Nerimanov Bakü’ye geldi.