Taner TOPÇU

HAKKINDA

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1980-1989 yılları arasında Kent-Koop Batıkent Projesinde çeşitli görevlerde bulundu. Türkkent’in kuruluşunda görev yaptı. Anadolu’da yaklaşık 200 bin konutun üretim, planlama ve örgütlenmesinde çalıştı. Kent-Koop ve proje şirketi Kent-Kur’un genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. 1990-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi Metropol İmar A.Ş.’de danışman ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan “ Dikmen Vadisi” projesinde koordinatör olarak bulundu. 1993-1995 yılları arasındaki Amerika / New York deneyiminden sonra kentsel dönüşüm projeleri üretmeye devam etti. Başta Ankara Dikmen Vadisi, Güneypark, Mamak olmak üzere Bursa ve İstanbul’da bir çok projede “Projeler Koordinatörü” olarak bulundu. Kentsel dönüşüm deneyimi yaklaşık 4000 hektara, bir başka ifadeyle 40 milyon m2 alana ulaştı. “Kooperatifçiliğin Dünü, Bugünü” adlı kitabı Kent-Koop, “ Kentsel Dönüşümde Model Arayışları” kitabı da Toplu Konut İdaresi yayınları arasında basıldı. İngilizce bilen Topçu, evli ve iki çocuk babasıdır.

YAZARIN MAKALELERİ

21/08

2019

BAŞKENT ANKARA’NIN SON YÜZYIL’INA BAKIŞ

Ankara’nın yüzyıl öncesinin sosyal ve iktisadi hayatına ilişkin en gerçekçi değerlendirme sanırım dönemin salnamelerine bakılarak yapılabilir. 1830 yılından itibaren hazırlanmaya başlayan salnameler bu konuda dönemlerine ışık tutuyorlar. 1907 Ankara Salnamelerine göre Ankara’nın hal-i pür melali şöyledir: 6518 konut (yaklaşık 30.000 nüfus), 2508 dükkân, 21 mağaza, 10 kiremithane, 8 değirmen, 260 medrese, Hamid-i Sanayi Mektebi, Veba hastanesi ve dört mektep. O ...

05/04

2018

KENTSEL RANT TARTIŞMALARI

Kentsel rant, günümüzde bir çok yazında ve medyada, olumsuz bir kavram olarak iletilmektedir. Bazı bilim adamları aydınlar ve sivil toplum kuruluşları dahi, kentsel rantı istenmeyen bir olgu şeklinde tanımlamaktadırlar. Bunun nedenlerini, özel mülkiyet egemenliği, imar elastikiyeti, piyasa ve rekabet odaklanması, haksız kazanç, kentin görünümünü bozma şeklinde sıralamaktadırlar. Şikâyet edilen bir başka husus da, elde edilen rantın kamu yararına değil, özel ...

25/12

2017

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİ ÜZERİNE!

Kentsel dönüşüm eskiden “kentsel yenileme” veya “gecekondu dönüşüm” olarak anılan uygulamaların bir sentezi olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımla, kentsel dönüşüm projeleri, kentlileşme projeleri olarak ele alınmıştır ve bu süreç toplumsal mutabakatlar aramanın ve uygarlaşmanın bir alanı haline getirilmiştir. Kentsel dönüşüm projeleri gerek tasarım gerek uygulama noktalarında kurgulanırken, ülkemizde yaşanan kentleşme sürecinin tüm özelliklerinin irdelenmesine, bu sürece katkı yapan tüm sosyal grupların ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu