03/09

2022

DEĞERLER VE SAVUNMA

… DEĞERLER VE SAVUNMA İnsan seçtiklerini; seçerek değerli kıldıklarını savunma ihtiyacı hisseder. Seçerek değerli kılınan değerler ve bu değerleri temsil eden yapılar; insanların benliklerinin bir parçası ve aynı zamanda içinde hissettiklerinin bir dışavurumudur. Bu seçim bilinçli yapılmış olabilir veya içinde bulunulan durumu kabullenip içselleştirilerek yapılmış bilinçsiz bir tercih olabilir. İki durumda da savunulan değerler vardır fakat yarattıkları bağlama göre bambaşka ...