Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme sağlamış, kişi başı gelir ise 10 bin 807 dolara yükselmiştir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Büyümede 2017’de yüzde 4.4 hedefi geçerli; 2018’de büyüme yüzde 5 ve üzerine çıkarız” demiştir. Orta vadeli programdaki büyüme hedefi ise yüzde 3,2 idi.

2015 yılında gelir 9 bin 261 dolardır. Geçen yıl tarım sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,1 azalmıştır. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 artarken, hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azalmıştır.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2016’da beklenenden çok daha iyi büyüdüğünü belirterek, “İlk çeyrekte ılımlı bir büyüme söz konusu, veriler onu gösteriyor. 2017 yılının ikinci çeyreğin ortasından itibaren toparlanma hızlanır. Özellikle çok güçlü bir ‘evet’ çıkarsa önümüzü göreceğiz, öngörülebilirlik artacak” demiştir.

OVP’de 2017 yılı GSYH büyümesi yüzde 4,4 olarak öngörülmüştür. 2018 ve 2019 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle GSYH artış hızı yıllık yüzde 5 olarak hedeflenmiştir. Öngörülen verimlilik artışının özel kesim yatırımlarından ve yapısal reformlardan kaynaklanması beklenmektedir. Bu dönemde büyüme hızı yükselirken enflasyon ve cari açığın düşeceği öngörülmüştür.

Fakat bu büyüme hızı ile Türkiye’nin 2023 yılı hedefine ulaşması mümkün değildir. Türkiye Varlık Fonu’nun sitesindeki hedef, 2023 yılında dünyanın 10’ncu büyük ekonomisi olmaktır.

Adsız

Kaynak: Türkiye Varlık Fonu

TVF, 2020 yılına kadar yüzde 3 ile 4 oranında büyüme hedeflemiştir. Dünya Bankası’na göre 2015 yılında 10’ncı sıradaki Kanada’nın milli geliri 1.550,5 milyar dolardır. Aynı yıl Türkiye’nin geliri ise 717,8 milyar dolardır. Türkiye’nin ve Kanada’nın bugünkü büyüme oranlarını sabit tutarsak,  Türkiye’nin 2023 yılında Kanada’nın yerini alması gerekir.

Kanada’nın hiç büyümemesi varsayımı altında 6 yılda Türkiye Kanada’nın şimdiki yerini alabilmek için 832,7 milyar dolarlık gelir artışı sağlamalıdır. Bu da yılda 138,7 milyar dolara denktir ki mevcut büyüme hızı ile 2023 yılında Türkiye’nin Kanada’nın yerine gelmesi imkânsız olup, Türkiye’nin 2023 yılına kadar da orta gelir tuzağından çıkması da çok zordur.

Orta gelir tuzağı, bir ekonomide kişi başına gelirin belirli bir miktara ulaştıktan sonra artmamasıdır. Burada kriter, ABD’de kişi başına düşen gelirin ortalama yüzde 20’dir. ABD’de kişi başına gelir ortalama 50 bin dolar ise, bunun yüzde 20’sine denk gelen 10 bin dolardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi kıymetli arkadaşım Mahfi Eğilmez’in yazısından edinmek mümkündür. (http://www.mahfiegilmez.com/2012/12/orta-gelir-tuzag-ve-turkiye.html)