Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1952 İstanbul doğumludur.  Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu Eğitimi sonrasında 1972 yılında Dz. Tğm. olarak mezun oldu.  Donanmaya çıktığı yıllarda çeşitli gemilerde Branş Subaylığı, Bölüm Amirliği ve II. Komutanlık görevlerinden sonra Savaştepe Muhribinin Komutanlığını yaptı.  1998-1999 yıllarında II. Muhrip Filotillası Komodorluğu görevini takiben 1999 Ağustos’unda Tuğamiralliğe terfi etti.

8 Yılı Komutanlık ve 5 Yılı Karargâh Görevleri olmak üzere 13 Yıllık Amirallik döneminin son yılı olan 2012’de BALYOZ Kumpasından tutuklu iken emekli edildi.

Kariyer gelişimi çerçevesinde genç subaylık yıllarında Silah Elektronik İhtisası, ABD PG School’dan Harekat Analizi ve Brüksel ULB Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.  1991-1994 yıllarında NATO’nun Soğuk Harp Dönemi sonrası yeni strateji değişikliklerine geçtiği yıllarda Brüksel IMS (Uluslararası Askeri Karargâh) Plan Prensipler Bşk.lığı Strateji Branşında görev yaptı.  Karargah görevlerinde Dz. KK.lığında sayısal analizlere dayalı Kuvvet Planlama modelleri geliştirilmesi, TSK Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sisteminin (PPBS) tesisi ve geliştirilmesi ile, 6 Uluslu Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Planlama Grubu Başkanı olarak bu projenin başarıyla imzalanması ve yürürlüğe sokulması dahil birçok projenin hayata geçirilmesinde görev aldı.

Gerektiğinde kamuoyu aydınlatma maksatlı olarak özellikle Güvenlik ve Denizcilik konularında sosyal medya ortamında yer almakta, Konferanslar vermekte ve Ulusal ve Uluslararası Panellere katılmaktadır. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KUDENFOR) Yönetim Kurulu Üyesidir.  Çok iyi derecede İngilizce ve İyi seviyede Fransızca konuşmaktadır.