Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

E. Büyükelçi

1970 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitimine devam etmiş ve 1974 yılında mezun olmuştur.

1975 yılında Dışişleri Bakanlığında başlayan memuriyet hayatında birçok önemli görevde hizmet vermiştir. Sırasıyla:

1978 – 1981        Strasburg Konsolosluğu

1981 – 1983        Varşova Büyükelçiliği Başkâtibi

1983 – 1985        Merkez Sicil Müdürlüğü

1985 – 1989        Bonn Büyükelçiliği

1989 – 1991        Merkez Daire Başkanlığı

1991 – 1995        Köln Başkonsolosluğu

1995 – 2000        Merkez Gn. Md. Yrdc. lığı

2000 – 2004        Tacikistan nezdinde Büyükelçilik

2005 – 2008        Strateji Geliştirme Başkanlığı

2008 – 2012        Moldova Büyükelçiliği

2012 – 2014        Antalya EXPO Yön. Krl. Üyesi olarak görev yapmayı müteakip 2015 yılında emekli olmuştur.

Ahmet Ferit ÜLKER, 1950 İstanbul doğumlu, evli ve 2 çocukludur.