Dr. Selçuk ASLAN

HAKKINDA

12 Mart 1969 Ankara doğumludur. İzmir Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu İşletme mezunudur.Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji üzerine yapmıştır. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : *Eğitim Veren, Uçuş veya Karargâh Görevi Yapan Helikopter Pilotları ile Uçak/Helikopter Teknisyenlerinin İş Ortamıyla İlgili Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi *Ankara Üniversitesi, 2004, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selim HOVARDAOĞLU Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı : *Toplumsal Gruplara Üye Olan ve Olmayan Gençlerde Kimlik Yönelimi, Toplumsal Karşılaştırma, Arkadaşlara Bağlılık ve Grupla Bütünleşme *(Tezde kullanılan Grupla Bütünleşme Ölçeği tarafımdan geliştirilmiştir) *Ankara Üniversitesi, 2013, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali DÖNMEZ Yabancı Dil: İngilizce (KPDS 63, 65, 69) Eğitim/Kurs ve Diğer Belgeler: *Öğretmen Yetiştirme (Pedagojik Formasyon) Kursu (Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okl. K.lığı) *Kıta Gözlem Subayı (Reh. ve Dnş.Mer. Amirliği/Uzman Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık) Eğitimi *Çeşitli (İç Güvenlik, Görüntü Kıymetlendirme, İnsansız Hava Araçları, İdari Tahkikat,….) Mesleki Eğitim Kursları *Kimlik, Küreselleşme ve Terör Eğitim Sertifikası (Politik Psikoloji Derneği) *Mesleki Takdirnameler (70 Adet) ve Üstün Başarı Şerit Rozetleri (8 Adet) İlgi Alanları: *Akademik: Sosyal Psikoloji, Kitle Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, İstatistik, SPSS İstatistik Analiz Programı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Toplumsal Kimlik, Kimlik Gelişimi, Toplumsal Gruplar, Ölçek Geliştirme, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Etkili İletişim ve Beden Dili *Sosyal: Halk Oyunları, Resim, Voleybol, Masa Tenisi *Resmi: Planlama, Sunum, Takip ve Kontrol, Denetleme, Analiz ve Değerlendirme, MS Office Programları, Resmi Yazışmalar,

YAZARIN MAKALELERİ

sa

KİMLİK VE TERÖR

İnsanların, uğruna canlarını verecek kadar önemsediği, temel değerlerden birisi de kimliktir. Kim olduğumuza ilişkin düşüncelerimiz, ötekilerle aramızdaki farklılıkları, benzerlikleri, çatışmaları, dostlukları ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir. İnsanlık tarihi kimliklerin yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve başkalarına kabul ettirilmesi adına meydana gelen savaşlar ve çatışmalarla doludur. Bu çatışmalarla birlikte değişen değerler, inanç sistemleri ve diğer çevresel uyaranlar kimlik olgusunu sürekli canlı ve dinamik tutmaktadır. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde kimliklerin ifade edilmesi, kabul ya da ...
Daha Fazlasını Oku
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu