26/02

2016

KİMLİK VE TERÖR

  İnsanların, uğruna canlarını verecek kadar önemsediği, temel değerlerden birisi de kimliktir. Kim olduğumuza ilişkin düşüncelerimiz, ötekilerle aramızdaki farklılıkları, benzerlikleri, çatışmaları, dostlukları ifade etmesi bakımından oldukça önemlidir. İnsanlık tarihi kimliklerin yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve başkalarına kabul ettirilmesi adına meydana gelen savaşlar ve çatışmalarla doludur. Bu çatışmalarla birlikte değişen değerler, inanç sistemleri ve diğer çevresel uyaranlar kimlik olgusunu sürekli canlı ve dinamik ...