Dr. Dursun DAĞAŞAN

HAKKINDA

20 Temmuz 1946 tarihinde Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsünde devlet burslusu olarak eğitim gördü. Daha sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden lisans diploması aldı. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı. Uzmanlık Alanı: Türk Dili Akademik Kariyer -Yüksek Lisans (Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesine İntibaklarında Karşılaştıkları Güçlükler- Yüksek Lisans Tezi- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) -Doktora (Türk Cumhuriyetlerinden ve Topluluklarından Gelen Öğrencilere Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Devlet Televizyonlarında Yayımlanan Drama ve Reklamların İşlevi- Doktora Tezi- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) Yayınlar -Kitap: Türk Dünyasında Dini Tartışmalar ve Hoşgörü- Atatürk Kültür Merkezi Yayını- 1997 ISBN: 975- 16-0964-x -Dergiler: Yeni Ötüken- Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü- 2005-2009 -Makaleler: Bilge, Erdem, Yeni Türkiye, Yeni Ötüken, Aydınlar Ocağı dergilerinde yayımlanmış makaleler

YAZARIN MAKALELERİ

gök tanrı

TÜRK DÜNYASINDA DİNİ TELAKKİLER VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Kişiyi mutlu eden, mutluluğun da ötesinde uğrunda kendi hayatını feda edebileceği değerler bütününe sahip kılan, başta mensubiyet duygusu olmak üzere iman, adalet, hürriyet, bağımsızlık, devlet, aşk, kadın, aile, dil, edebiyat ve benzeri kavramlar; bireyselliğin ötesinde toplumun bilincini ve bilinçaltını yansıtmakta, ayni zamanda da bir tarihi süreç sonunda oluşmaktadır. Bütün bu değer, kavram ve kurumlar milletleşmede en büyük ortak payda olan kültürün unsurlarını ihtiva etmekte; kültür ise, bu yanıyla mensubiyet anlamı ...
Daha Fazlasını Oku
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu