17/06

2018

KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE DONALD J. TRUMP ÖRNEĞİ

Uluslararası ilişkilerin atmosferi ve metotları hızla değişirken literatüre yeni kavramlar eklenmiştir. 21. yüzyılda uluslararası ilişkiler, iletişim ve bilgi devrimlerinin sonucunda devletlerarası ilişkiler olmaktan uzaklaşmış ve kamuoyları, gündemi ve kararları hızla etkilemeye başlamıştır. Öyle ki bazı düşünürlere göre bu yüzyıl kamuoyları yüzyılıdır. Dünya siyasetinde, ülkeler istedikleri kazanımları elde edebilme amacıyla yumuşak güç çatısı altında kamuoyundan faydalanma yolunu tercih etmiş ve başarılı ...