Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

HAKKINDA

Prof. Dr. Anıl Çeçen, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'ni ve AÜ Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1971'de avukatlık stajını tamamlayarak Türkiye ve Ortadoğu Enstitüsü'ne asistan oldu. 12 Mart dönemi İdari Reform Komisyonu'nda Merkezi İdare sekreterliği yaptı. Üniversite öğrenciliği yıllarından başlayarak Ulus, Barış ve Halkçı gazetelerinde araştırmacı ve köşe yazarı olarak çalıştı. 1970-1978 arasında arkadaşlarıyla birlikte aylık Adım Dergisi'ni yayımladı. 1972'de AÜ Hukuk Fakültesi'ne asistan oldu. 1974-1978 arasında Halkevleri Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1972-1978 arasında Halkevleri Atatürk Enstitüsü Genel Sekreterliğini, 1975-1977 yıllarında Halkevleri 2. Başkanlığını, 1974-1978 arasında Unesco Eğitim komitesi sekreterliğini, 1976-1986 yılları arasında Sanat Kurumu Başkanlığını yürüttü. 1984 yılından başlayarak serbest avukat ve yazar olarak çalışan Çeçen, 1990'da Danıştay kararıyla üniversiteye döndü. Halen AÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesidir.

YAZARIN MAKALELERİ

fransiz_ihtilali_basladi_h218606_8016a

CUMHURİYETÇİ DEMOKRATLAR BİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti, Birinci dünya savaşı sonrasında siyaset sahnesine çıkmış olan ulus devletlerin önde gelen temsilcilerinden birisidir. Dünya tarihi imparatorluklardan ulus devletlere geçiş doğrultusunda sürüp giderken, büyük imparatorluk alanları dağınıklık göstermiş ve bu durum nedeniyle eski devlet sınırları zamanla değişmiştir. İlk çağlardan orta çağlara geçiş süreci içinde insanlık, derebeylikten krallıklara, daha sonrasında da imparatorluklardan ulus devletlere doğru gelişen bir değişim süreci yaşamıştır. Bugünkü dünya düzeni böylesine bir geçmişin ve gelişmelerin ortaya ...
Daha Fazlasını Oku
ANKA_STRADER_Ocak-Şubat_2019_036

MERKEZİ YERELLEŞME (KÜ-YEREL DEĞİL ME–YEREL)

Dünya küreselleşme dönemine girdikten sonra, ortaya bir de Kü-yerel kavramı çıkartılmıştır. Bu kavram küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının birleşiminden meydana gelen birleşik yeni bir kavram olarak hem makalelerde hem de geleceğe yönelik tartışmalarda yer almakta, daha doğru dürüst ne anlama geldiği belirtilmeden geleceğin yenidünya düzeninin oluşturulmasında kilit bir deyim olarak kullanılmaktadır. Normal olarak bütün kamuoyunun bu yeni yaklaşımı bilmesi ya da öğrenmesi gerekirken, halk kitlelerini fazlalık olarak gören neo-liberal entellektül yaklaşım, ...
Daha Fazlasını Oku
Cumhuriyet-Nedir-740x347-847x477

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR

Giriş Türkiye yine bir cumhuriyet yıldönümüne büyük saldırılar ve ihanetler çemberi içerisinde girmektedir. Dünyanın merkezi bölgesini ele geçirerek kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemek isteyen emperyalist ve Siyonist çevreler, Türkiye Cumhuriyetinin tam ortasında yer aldığı  eski Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının  topraklarında kurulu bulunan  bugünün ulus devletlerini yıkmak için, ellerinden gelen her yolu denemekte ve kendilerine bağlı bulunan işbirlikçi kadrolar aracılığı ile çeşitli plânlarını birbirini izleyen zaman dilimleri içerisinde uygulama alanına aktarmaktadırlar ...
Daha Fazlasını Oku
ATATÜRK’ÜN DEVLET MODELİ

ATATÜRK’ÜN DEVLET MODELİ

Türkiye Cumhuriyeti son günlerde son derece ilginç tartışmalara sahne olmaktadır. Atatürk’ün devlet modeli her yönden saldırıya uğratılırken, sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir durum yaratılarak, Türk devletinin tasfiyesi sürecine devam edilmek istenmektedir. Dünyanın ve merkezi bölgenin son yıllarda içine sürüklendiği gelişmeler sonucunda, yeni devlet modellerinin aranması ve bu doğrultuda var olan eski siyasal yapıların zorlanması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Küreselleşme adına empoze edilen girişimler, Avrupa ...
Daha Fazlasını Oku
Cumhuriyet-Nedir-740x347

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR

Giriş Türkiye yine bir cumhuriyet yıldönümüne büyük saldırılar ve ihanetler çemberi içerisinde girmektedir. Dünyanın merkezi bölgesini ele geçirerek kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemek isteyen emperyalist ve Siyonist çevreler, Türkiye Cumhuriyetinin tam ortasında yer aldığı  eski Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarının  topraklarında kurulu bulunan  bugünün ulus devletlerini yıkmak için, ellerinden gelen her yolu denemekte ve kendilerine bağlı bulunan işbirlikçi kadrolar aracılığı ile çeşitli plânlarını birbirini izleyen zaman dilimleri içerisinde uygulama alanına aktarmaktadırlar ...
Daha Fazlasını Oku
maxresdefault

KÜRESELLEŞME BİTTİ, BÖLGESELLEŞME BAŞLADI

Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin’in emirleriyle Rus ordusunun Kırım’a girerek işgal etmesi üzerine, küreselleşme dönemi resmen bitmiştir. Küresel dönemde görülmeyen bir biçimde gerçekleşen bu işgal olayı bir dönemi kapatırken, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuş ve böylece küreselleşme aşaması sona ererken bunun doğal sonucu olarak kendiliğinden bölgeselleşme süreci başlamıştır. Kuzey yarıküre de Rusya’nın Kırım’a yönelik saldırı ve işgal hareketi sonuç verince, İsrail’in talimatları ile IŞİD ismini taşıyan bir Sünni Arap ...
Daha Fazlasını Oku
Anıl-ÇEÇEN-800x470

21’İNCİ YÜZYILDA ULUSAL EGEMENLİK

Yirminci yüzyıl geride kaldıktan ve yirmi birinci yüzyılın ilk on yılını tamamladıktan sonra, gerçekçi bir ulus devlet ve ulusal egemenlik değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. Bütün dünyanın bir çağ değişimi yaşadığı, bir yüzyılın son on yılında yepyeni bir dönem ile karşı karşıya kalındığı ve nelerin olduğu tam olarak ortaya çıkmadan yeni yüzyılın ilk yıllarını geride bırakmağa başlamak, bugün içinde bulunulan durum ve geleceğin yeni koşullarını ve yapılanmalarını açıklığa kavuşturmak açısından daha gerçekçi ...
Daha Fazlasını Oku
paris israil filistin barış

ORTA DOĞU BARIŞ KONFERANSI

Dünya pupa yelken üçüncü bir cihan savaşına doğru sürüklenirken, Orta Doğu bölgesi giderek bir savaş alanına dönüştürülmektedir. Savaş rüzgârları batının emperyalist merkezlerinden pupa yelken estirilirken, ne ile karşılaşacağını bilmeyen ve her gün sıcak olaylar ile karşı karşıya kalan bölge ülkeleri ve halk yığınları ne yapacaklarını bilmeden, her geçen gün artırılan silahlı saldırılar ya da terör olayları ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Her gece dünya televizyonları terör ve sıcak olayların etkisi altında ...
Daha Fazlasını Oku
ipekyolu2

ÇİN VE İPEK YOLU-2

İkinci dünya savaşı sonrasında sosyalist bir Çin’in ortaya çıkması sürecinde Çin’e en yakın olan bir ülke olarak İngiltere yeni dönemde de başı çekerek, kapitalist Çin’in oluşturulmasında Hong Kong adasını bu ülkeye iade ederek önemli bir katkı sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda Çin ve İngiltere ticareti önemli miktarda gelişmeler gösterirken, Avrupa ekonomisinin durgunluğundan şikayet eden İngiltere, bu birlikten Brexit kararı ile çıkarak bağımsız bir siyasete yönelmiş ve daha sonra da Çin ile ...
Daha Fazlasını Oku
ipekyolu

ÇİN VE İPEK YOLU-1

Küreselleşme dönemi sona ererken ve bunun yerini bölgeselleşme süreci alırken, yeni dünya düzeni arayışları içerisinde, uluslararası konjonktürde gene orta dünyanın öne çıktığı ve bu bölge üzerinden bir yeni İpek yolu arayışının belirginlik kazandığı görülmektedir. Tarihin derinliklerinde kalmış bir konu olarak bilimsel araştırmalara konu olan İpek yolu oluşumunun, yirmi birinci yüzyılın ortalarına doğru yeniden dünyanın gündemine girmesi, üzerinde durulması gereken bir konu olmuştur. Eski İpek yolu tarihe mal olmuş bir konu ...
Daha Fazlasını Oku
5679
Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu