Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

KIBRIS ADASINDA TÜRK VARLIĞI VE KIBRIS TÜRKLERİ ARAŞTIRMALARI (1990-2013)                                          

Bu bilimsel çalışma 1990-2013 döneminde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kaleme alınan, yayımlanan ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan makale ve kitapları kapsamaktadır. Kıbrıs adası 1878 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere’ye verilmesinin ardından stratejik önemini bir kat daha artırmış ve 21. yüzyılda neredeyse bütün uluslararası çatışmaların odak noktası haline gelmiştir. İngiltere’nin anılan tarihte Ruslara karşı süregelen savunma hattını Balkanlar-Karadeniz-Kafkaslar üzerinden kaldırması ve İskenderun Körfezi-Cebelitarık Boğazı hattına çekmesiyle Doğu Akdeniz genelinde ve Kıbrıs özelinde farklı ve hassas dengeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün üzerinde toplam 7 farklı bayrağın dalgalandığı Kıbrıs adası sadece Kıbrıs Türkleriyle Kıbrıs Rumları arasında çözümlenmesi gereken bir sorun olarak algılanmamalıdır. Şüphesiz 1950’li yıllarda Yunanistan’ın adayı ilhak etmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yaptığı müracaat o dönemde sorunun son derece dar ve kısıtlı bir alanda görülmesine neden olabilir. Öte yandan bugün gelinen noktada sorun adada yaşayan insanları aşmış, Yunanistan ve Türkiye’nin de ötesinde uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı sürecinde önce İtalya ve ardından Almanya’nın işgaline uğraması, Yunanistan tarihine Büyük Açlık Dönemi olarak geçen ve özellikle 1941-1942 döneminde 1.5 milyondan fazla insanın açlıktan ölmesine neden olan, Atina ve Selanik gibi şehirlerde günde ortalama 3 bin kişinin hayatını kaybettiği bir dönemin ardından yaşadığı kanlı iç savaş ve kendileri farkında olmasa da bir dönem İngiliz işgali süreciyle birlikte mahvolmuş, yanmış yıkılmış ve sadece Türkiye’nin insani yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan bir ülke olarak altyapı, istihdam, ekonomik durgunluk, devalüasyon, vb sorunlarla uğraşmak yerine 1950 yılında Birleşmiş Milletlere yaptığı bu müracaat ayrıca sorgulanması gereken bir husustur. 1 Nisan 1955 sonrasında adada başlayan kanlı EOKA saldırılarının ardından 16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti de çok uzun soluklu olmaz ve Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak geçen ve Akritas Planı adı verilen kanlı stratejiyle adada yaşayan bütün Kıbrıs Türklerinin katledilmesi ve adanın Yunanlaştırılması planı 21 Aralık 1963 günü uygulamaya sokulur.

Daha sonraki süreç ise Kıbrıs Türklerinin 1974 yılına kadar nispeten güvenli bölgelerde toplanması, göçmen evleri ve göçmen mahalleleri kurmaları ve sefalet, acı, ıstırap dolu günler yaşamalarıyla doludur. Öte yandan adanın bir an evvel Yunan adası olması ve Enosis düşüncesinin gerçekleştirilmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başpiskopos Makarios üzerinde baskılarını artıran Atina’daki Yunan Cuntası (Albaylar Cuntası) beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Bağlantısızlar grubuna yakın hareket eden, adada kendine bağlı silahlı bir güç oluşturan ve bu yaklaşımıyla Batı dünyasını da kaygılandıran Makarios işgal ettiği koltuktan ve makamdan vazgeçmek niyetinde olmadığından Yunanistan’da 1967’den beri iktidarda olan cuntanın taleplerini görmezden gelir ve aralarında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Bunun sonucu olarak 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan destekliolarak Nikos Sampson tarafından gerçekleştirilen darbeyle Makarios iktidarı devretmek zorunda kalır ve Sampson 5 günlüğüne de olsa de facto bir durumla kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ilan eder. Türkiye’nin garantör devlet olarak bu duruma seyirci kalmaması ve Yunanistan’la İngiltere’den birlikte müdahale edilmesi yönündeki talepleri ise daha önceki süreçt olduğu üzere bir oyalama taktiğiyle boğulmak istenir. Görüşmelerin sonuçsuz kalması ise Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 günü adaya askeri müdahalede bulunmasına neden olur. Bu sürecin ardından 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise sadece Türkiye tarafından tanınan ve uluslararası ambargo, izolasyon ve tecrit uygulanan bir ülke haline gelir.

Daha sonraki süreçte Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve eşit bir çözüm bulma gayretleri ise devamlı olarak hüsranla sonuçlanır, başarısız olur veya yarım kalır. Öte yanadn özellikle Kofi Annan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmasının ardından Kıbrıs konusu bir defa daha ve daha sık olarak uluslararası kamuoyunun gündemine gelir ve bu süreçte ilki 116 sayfa, beşinci ve sonuncusu ise 9.600 sayfa olmak üzere hazırlanan Annan Planı taraflar arasında müzakerelerin devam etmesine, karşılıklı görüşmelerin yapılmasına ve özellikle Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inanılmaz bir bilgi kirliliği (dezenformasyon), kara propaganda, lobicilik faaliyetine neden olur. Bunun sonucunda hazırlanan referandum ise Kıbrıs Rum toplumu tarafından reddedilir ve “Hayır” denilirken Kıbrıs Türk toplumu tarafından onaylanır ve “Evet” denilir. Bu yaşanılanlara ve verilen sözlere rağmen Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarına çözüm bulunmaz, ne Batı toplumu ne de AB referandum öncesinde verdikleri sözleri ve taahhütleri tutarlar ve yerine getirirler. Tam tersine referandumun hemen ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan antlaşmalara rağmen AB üyesi yapılır ve geçtiğimiz dönemlerde AB’nin dönem başkanlığı görevinde bile bulunur.

Son 20 yıllık süreçte Kıbrıs konusuyla ilgili yazılanlar irdelendiğinde karşımıza çıkan bilimsel çalışmalar genellikle aşağıdaki başlıklar altında irdelenmektedir:

  1. Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs tarihi
  2. Kıbrıs ve güvenlik
  3. Kıbrıs ve stratejik çıkarlar
  4. Kıbrıs ve Avrupa Birliği
  5. Kıbrıs ve Annan Planı
  6. Kıbrıs ve Ekonomik değerler (hidro karbon ve petrol)

Bu kapsamda bu bibliyografya için araştırılan kaynakların tamamı uluslararası ilişkiler bağlamında sorunun çözüm yolları, Kıbrıs sorunu, diplomatik faaliyetler, uluslararasıilişkiler alt birimleri, ambargo, izolasyon ve tecritler, bunlara karşı bulunacak çözüm yolları, strateji ve güvenlik, ekonomi başlıkları etrafında değerlendirilmiştir. Özellikle son 100 yıl içinde stratejik pozisyonu gereği neredeyse bütün emperyal güçlerin ilgi odağı haline gelmiş olan Kıbrıs adası deniz stratejisti Amerikalı Alfred Thayer Mahan’ın “Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur.” ilkesinden hareketle başta ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin olmak üzere pek çok ülke açısından bir sıçrama tahtası, ileri karakol, stratejik bir hava üssü veya önemli bir deniz üssü olarak algılanmaktadır. Durum böyle olunca İngiltere 1878’den bu yana adadaki varlığını korumakta, adanın %2.5’luk kısmına karşılık gelen bir arazide iki askeri üs bulundurmaktadır ve bunları elden çıkarma gibi bir niyeti de bulunmamaktadır. Dünyanın en büyük telekulak sistemi olarak nitelendirilen Echelon sisteminin adada bulunduğunu belirtmek bu bölgenin İngiltere açısından ne denli önemli ve hayati olduğunu da ortaya koyar. NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlarda İngiltere ile aynı çatı altında bulunan Fransa’nın da özellikle son dönemde Charles de’Gaulle uçak gemisini Kıbrıs adasında Zigi köyü açıklarında demirlediği düşünülecek olursa bu bölgedeki çıkar çatışması ve çakışması da daha net anlaşılabilir. Bir dönem önceki Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy tarafından alevlendirilen ve Türkiye’yi de AB dışında tutmayı hedefleyen Akdeniz İçin Birlik Projesi veya Fransız basınının isimlendirdiği şekliyle Club Med Projesi de bölgede İsrail’i rahatlatmaya, İslam coğrafyasıyla çevrili bu ülkenin psikolojik rahatlama sağlamasına, askeri güvenlik bağlamında kendisini emin hissetmesine yardımcı olacak Kıbrıs odaklı bir proje olarak hatırlanmalıdır.

Bugün gelinen noktada ise bir yanda AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öte yanda  sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC ve adanın kuzeytini işgal ettiği öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti devleti bulunmaktadır. Son dönemde münhası ekonomik bölgeler üzerinden ısınan Doğu Akdeniz’deki sular özellikle hidrokarbon ve petrol kaynakları bağlamında herkesin iştahını kabartmakta, Fransa, Rusya, İsrail yanında AB, NATO ve ABD’nin ilgisini de yoğun olarak bu bölgeye çekmektedir. Eşit haklara sahip, Türkiye’nin garantörlüğü altında Kıbrıs sorununa çözüm önerileri zaman zaman alevlense de Kıbrıs adası Batı dünyası için stratejik güvenlik ve ekonomik geleek bağlamında çok daha önemli görünmektedir ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanacağı da açıktır.

Özetlenmeye çalışıldığı üzere son 100 yıllık ve özellikle son 50 yıllık Kıbrıs tarihine bakıldığında Kıbrıs sorunuyla ilgili kaleme alınanlar sorunun tarafları, çözüm yolları, görüşmeler, uygulanacak taktikler, hukuki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

 

 

 

 

KIBRIS SORUNU VE KIBRIS TÜRKLERİ KONULU ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI

Adaoğlu, Hacer Soykan. (2005). “AB ve KKTC Hukuku Açısından Yeşil Hat Tüzüğü”. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, (1): 15-28.

Agun, Hüseyin. (1997). Demokrat Parti İktidarının Kıbrıs Politikası 1950-1960. Ankara

Ahmad, Ishtiaq (2002). “Kıbrıs Sorununun Çözümünde AB Nasıl Bir Yol İzlemeli?”, AB Kıskacında Kıbrıs Meselesi, (der.) İrfan Kaya Ülger ve Eran Efegil. Ankara: Ahsen Yayınevi.

Ahmad, Ishtiaq ve Altay, Nevzat (2000) “Potential Outcomes of the Cyprus-EU Accession Process: Analyzing Scenarios fort he Future Political Setup in Cyprus”.  İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.51-70) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Akalın, Hakkı (2002). İnfaz Yeri Kıbrıs. Ankara: Ümit Yayıncılık

Akiner, Metin Murat (2012) Upon What to Do on Cyprus Issue”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.80-83) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Aktaş, Serkan. (2013). “Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İsrail Yakınlaşmasının Türkiye Açısından İncelenmesi”. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD Uluslararası İlişkiler Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Aktaş, Hayati ve Tuna, Çağla (2012) “KKTC’nin Türk ve İslam Dünyasına Açılımı”. Soyalp Tamçelik (Editör) 2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.9-30) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Akçalı, Emel. (2004). “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Politikası”, Kıbrıs ve Geleceği, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Akgün, Sibel (2012) “BM’nin İyi Niyet Misyonu Çerçevesinde Kıbrıs Örneği: Bugünkü Durumu ve Geleceği”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.221-240) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Akkuş, Mine, Özdal, Barış. (2009) “Lausanne Barış Anlaşmasının Ardından Türkiye’ye Gelen Göçmenler-Mülteciler”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 21–23 Kasım 2008, Ankara, Sempozyum Bildiri Kitabı, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları No.8.

Akmaral, Kemal. (2004). Kıbrıs Türk’ünü İmhayı Hedefleyen Akritas Planı ve Annan’a Dek Uzanan Planlar Süreciyle Kıbrıs. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.

Aksar, Yusuf. (2001). “The European Court of Human Rights and the Cyprus Problem”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (50): 3

Alasya, Halil Fikret (1998) “Türkiye Kıbrıs’ta İşgalci Değildir”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.569-582) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Alemdar, Ülkü. (2011). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kara Sınır Kapıları,  Lefkoşa: KKTC Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi, Yayımlanmamış Bilgi Notu

Allen, Susanne Baier (2000) “The Dynamics of the Cyprus-EU Conflict since the Submission of the Greek Cypriot EU Membership Application”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.31-50) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Altan, Mustafa Haşim. (1997). Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs Türk Toplumuna Yansıması, Ankara: KKTC Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları

Altan, Mustafa Haşim. (2003) Kıbrıs’ta Rumlaştırma Hareketleri. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları

Altunok, Taner ve Şenel, Esra (2010) “Kıbrıs Barış Harekatı ve Amerikan Silah Ambargosunun Sebepleri ve Sonuçları”. Ulvi Keser (Editör). I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Cilt I. 21–23 Kasım 2008. (ss. 471-484). Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi, Yayımlanmamış Bilgi Notu

An, Ahmet. (2002). Kıbrıs Nereye Gidiyor?. İstanbul: Everest Yayınları.

An; Ahmet. (2004). Küçük Adada Büyük Oyunlar. İstanbul; NK Yayınları

An, Ahmet. (2000). Kıbrıs Sorununun Perde Arkası, İstanbul: Gelenek Yayınları

An, Ahmet. (1997). Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması (1900-1942). Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları

Altan, Mehmet (2003) Kıbrıs Diye Bir Ada. İstanbul: Gündem Yayınları

Altunok, Taner ve Esra Şener. (2010). Ambargo: 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Amerikan Silah Ambargosu ve Türk Savunma Sanayine Etkileri.” Ulvi Keser (Editör). I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Cilt I. 21–23 Kasım 2008. (ss. 67-79). Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Ardel, Ahmet ve Talip Yücel. (1976). “Balkan Yarımadası-Suriye-Irak-Kıbrıs”, Türk Dünyası El Kitabı. Ankara: TKAE Yayınları

Arı, Kemal. (2010). 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Türkiye Kamuoyunda Yeniden Biçimlenen Amerika Algısı”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.219-244). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Arı, Kemal, (2009) “1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Türk Kamuoyu ve Psikolojik Desteği”, Ulvi Keser (Editör). I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Cilt I. 21–23 Kasım 2008. (ss. 67-79). Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Arık, Umut (2009) “Kıbrıs Konusunda Yapılacak Lobi Çalışmalarında Avrupa Birliği Bağlamında İrdelenecek Bazı Sorular”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.33-36) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Arıkan, Çınar (2010) “Barış Suyu Projesi ve Kuzey Kıbrıs İçin Suyun Önemi”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.389-402). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Armaoğlu, Fahir (1997). “Amerikan Belgelerinde Kıbrıs Sorunu 1958–1959”, Belleten Dergisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, (229): 1-34.

Arsava, A. Füsun. (1996). “Kıbrıs Sorununun Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan. (1-34).

Arsava, Ayşe Füsun. (1999). 1960 Kıbrıs Anlaşmalarının Hukuki Geçerliliği”, İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.555-560) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Arsava, A. Füsun (2004). Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne Üyeliği Türkiye-AB İlişkilerini Nasıl Etkiler?, I. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu-18 Mart 2004, M. Serhan Oksay/Uğur Özgöker (Ed.), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi

Asmussen, Jan (2000) “The British Policy towards its Rights as Guarantee Power to the Cyprus Republic”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.121-136) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Aslan, Rıza (2000). “Türkiye-Avrupa Birliği: Sancılı Gelişen İlişki”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. (3): 10-28.

Asmussen, Jan. (2000). The British Policy Towards Its Right As Guarantee Power To The Cyprus Republic”, Proceedings The Third International Congress for Cyprus Studies. (3): 121-135.

Atagenç, Ömer (2012) “İsrail’in Kıbrıs Politikası”. Soyalp Tamçelik (Editör) 2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.335-354) Ankara. Eko Avrasya Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Atakol, Kenan (2012) “Kıbrıs Görüşmeleri Nereye Kadar”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.90-97) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Atakol, Kenan. (2012). Turkish & Greek Cypriots. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

Atalay, Nail. (2008). Birleşmiş Milletlerde On Buçuk Yıl. Lefkoşa: Rüstem Kitabevi.

Atay, Mehmet. (2000). “Uluslararası Jeopolitik Egemenlik Mücadelesinde Kıbrıs’ın Stratejik Konumu ve Akdeniz’de Bölgesel Güvenlik”, İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.291-308) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Ates, Nevin Y. (2004). “Lozan’dan Kıbrıs Cumhuriyetine,” Karizma. (18): 19-30

Atun, Ali Fikret, Avrupa Birliği ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliğine Üyeliği, Lefkoşa, Şubat 2001.

Atun, Ali Fikret. (2001). “Kıbrıs Meselesinin Görünmeyen Yüzü; Batılı Devletler”, AB Kıskacında Kıbrıs Meselesi, Der. Efegil-Ülger. Ankara: Ahsen Yayıncılık. 31-51.

Atun, Hakkı (2012) “Kıbrıs Sorununda Mülkiyet”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.25-31) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Atun, Hakkı. (1996). Dış ve İç Politikada Son Durum; Değişim ve Demokrasi. Lefkoşa.

Atun, Ali Fikret. (1999). İkinci Kıbrıs Seferi. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi

Atun, Ata (2010) “Kıbrıs’ın Yunanistan Tarafından İşgali”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.209-228). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Atun, Ata (200) “Güç Birlikten Doğar”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.29-32) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Atun, Ata (2012) “Dünya Siyasetinde Lobicilik”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.184-187) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Atun, Ata (2006) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt I. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2007) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt II. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2007) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt III. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2007) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt IV. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2008) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt V. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2008) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt VI. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2008) Kıbrıs Eksenli Siyasete Akademik Alarga, Cilt VII. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata (2008) Year 2007 Academic Comments on Cyprus Politics. Gazi Mağusa: Samtay Yayınları

Atun, Ata. (2007). Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları (1571-1983), Cilt 1, Gazi Mağusa: Samtay Vakfı Yayınları

Atun, Ata.(2008).Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve Önemli BM, AB Kararları (1983-2008), Cilt 2. Gazi Mağusa: Samtay Vakfı Yayınları

Atun, Ata (2012) “Kıbrıs Müzakerelerinde Son Durum”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.41-52) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Avcı, Aylin (1998) “An Assestment of the US Involvement in the Cyprus Question in the Post-Cold War Era: New Bottle Old Wine”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume Ia (ss.19-36) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Aydoğdu, Ahmet. (2005). Kıbrıs Türk Seçimleri ve Yönetimleri. Ankara: BRC Basım ve Matbaacılık

Aydoğdu, Ahmet. (2005). Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları: Annan Planı ve Referandum Süreci. Ankara: BRC Basım ve Matbaacılık Ltd. Şti.

Ayman, S. Gülden. (2000). Tırmandırma Siyasetine Bir Örnek: S-300 Krizi. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayınları

Bağ, Faik Serkan.(2002). Avrupa Birliği Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye‘nin Kıbrıs Politikası, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya

Baklacı, Salih (2000) “Bulgar Basınında Kıbrıs Sorunu”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.363-372) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Balcı, Mehmet. (2004). The Cyprus Question; Latest Developments and Scenarios. Ankara: Bilkent University.

Bali, Rıfat N. (2010). 6/7 Eylül 1955 Olayları; Tanıklar-Hatıralar. İstanbul: Libra Kitap Yayınları

Bayhan, Fatih (2012). Denktaş O Plana Neden Karşıydı. İstanbul: BSR Yayın Grubu

Başak, Ünal. (2006) Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye Açısından Stratejik Önemi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin

Başak, Ünsal. (2006). Kıbrıs’ın Türkiye Açısından Doğu Akdeniz’de Stratejik Önemi. Marmaris

Başak, Cengiz (2000). ”Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletlerin Polis Misyonu”, İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.309-314) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Başeren, Sertaç Hami (2010) Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı. İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları

Başeren, Sertaç Hami (2007). “Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler ve Türkiye’nin Bölgedeki Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) Sınırları”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Temmuz 2007, (393): 54-61.

Başeren, Sertaç Hami (2010) Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı, İstanbul: TÜDAV Yayınları.

Başeren, Sertaç Hami. (2000). ”Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Üzerine Bir Değerlendirme” Ege Kıta Sahanlığı Sempozyumu, İstanbul: Denizcilik Müsteşarlığı Yayınları        Baydar, M. Naci. (2004). AB-Türkiye-Kıbrıs. İstanbul: Beta Yayınları.

Bayülken, Ümit Haluk. (2001). Cyprus Question and the United Nations. Nicosia: Cyprus Research & Publishing C.

Bayülken, Haluk (1991). ”Rate Changes in The World in General and between East and West in Particular :Turks and TRNC’s Position“, Raif Rauf Denktaş Lecture Series, (1). Gazi Mağusa: EMU Press, ss. 40-47.

Bekarlar, Faruk. (2006). Kıbrıs Sorununun Doğuşu. İstanbul: Trend Basın Yayın Dağıtım Şirketi

Beratlı, Nazım (2012). Kıbrıs’ta Ulusal Sorun, Lefkoşa: Khora Yayınları

Beratlı, Nazım. (1999). Kıbrıslı Türk Kimliğinin Oluşması. Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları

Berber, Handan (2013). Ege Bölgesi Yerel Basınında 1963-1967 Kıbrıs Olayları, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa

Bıbına, Oordanka (2000) “Bulgar Basınında Kıbrıs Sorunu”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.325-346) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Bilge, A. Suat (1996). Ankara-Atina-Lefkoşa Üçgeni, Ankara

Billuroğlu, Ahmet. (2012). Kripto Geldi  mi?, Lefkoşa: Söylem Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi (2007) Olaylarla Türk Dış Politikası. İstanbul: DIF Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi (2007) Olaylarla Türk Dış Politikası: Irak ve Kıbrıs Sorunu. İstanbul: DIF Yayınları

Bozkurt, İsmail (2012) “Dışta Yaşayan Kıbrıs Türklerinin Temsiliyet Konusu”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.19-21) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Bozkurt, İsmail (2011) “Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Savaşımı ve Devletleşme Süreci”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.25-42) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Bozkurt, İsmail. (2001). ”Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi-Bugün ve Yarın, (9-15). İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil (Editörler), Ankara: HD Yayıncılık ve Matbaacılık.

Bozkurt, Enver, Demirel, Havva (2004). Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu, Ankara: Nobel Yayıncılık

Bölükbaşı, Süha (2001).  Barışçı Çözümsüzlük, Ankara: İmge Yayınları.

Bulunç, Ahmet Zeki (2012) “Kıbrıs Türk Halkının Self-Determinasyon Hakkı”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.190-193) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Bulunç, Ahmet Zeki (2004). “Kıbrıs Uyuşmazlığının Kökleri ve Uyuşmazlığın Çözüm Yolu”, Avrasya Dosyası, Kıbrıs Özel (10): 3-7.

Bulunç, Ahmet Zeki. (2005). “Kıbrıs Politikasındaki Yanlışlar Doğruyu Getirmiyor.” Stratejik Analiz Dergisi, (61): 31-39.

Bulunç, Ahmet Zeki (2007). “Rum-Yunan İkilisinin Petrol Maskesi Altında Doğu Akdeniz’de Egemenlik Yayılması,” Anıtkabir Dergisi. (27);12-19.

Büyükbaş, Hakkı, Kıbrıs’ta Yeni Dönem Yeni Çözüm Getirecek mi?” Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, Nisan 2005, Sayı 384, s. 35.

Cabbarlı, Nikpur. (2010). “Kuzey Kıbrıs Olayları Azerbaycan Muhacerat Edebiyatında”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss. 401-406). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Casin, Mesut H. (2004). “Türkiye ve AB İlişkilerinde 100 Kritik gün: 1 Mayıs 2004 Öncesinde Kıbrıs’ta Çözüm Arayışlarında Yeni Projeksiyonlar”, Jeopolitik. (9): 11-18

Cavaliere, Stefano, (1991) “The Cyprus Question”, Human Rights And the Cyprus Question In The Context of The CSCE Process, Turkish Cypriot Human Rights Committee Seminar Proceedings, 9-11 September 1991, (ss.113-117). Lefkoşa

Cem, İsmail. Türkiye, Avrupa, Avrasya (Strateji, Yunanistan, Kıbrıs). Birinci Cilt, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004

Cemal, Akay (1989) In spite of Vasiliu-Denktaş in Negotiations, Edek Look For Creating Cemal, Nevin (2012) “Yurtdışında Yaşayan KKTC Vatandaşlarına Seçme ve Seçilme Hakları Verilmesi Raporu”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.83-88) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Crisis Proposal For Depression In Cyprus” Kıbrıs Mektubu Dergisi, (3): 72-75

Cerrahoğlu, Zehra Yalçınkaya. (1998) Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu İlke ile İlgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler (1968-1990), İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları

Cicioğlu, Hasan. (2001) “Türkiye ve KKTC’nin Coğrafî Bölge Üzerindeki Tarihi Önemi ve Yeri”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi – Bugün ve Yarın, İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil (ed.), Ankara: HD Yayıncılık ve Matbaacılık, Ankara:21-30.

Coughlan, Reed (1998) “The Prospects of a Federated Settlement in Cyprus: Lessons from Political Theory and Practical Experience”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume Ia (ss.67-80) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Coşkun, Bezen Balamir (2012) “Günümüzde Değişen Güvenlik Algılamaları ve Güvenlik Sorunu Olarak Kıbrıs”. Soyalp Tamçelik (Editör) 2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.203-220) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Çağlar, Halime Nazlı (2011). “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin Meşruluğu Bağlamında Mülkiyet Sorunu”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Çağlar, Halime Nazlı (2010). Davalar Sürecinde Kıbrıs Adasında Mülkiyet Sorununa Kesitsel Bir Bakış”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.59-70). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Çakar, Filiz Yıldız. (2002) Avrupa Birliği Kıbrıs İlişkileri Ve Kıbrıs Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Çakmak, Fevzi (2010) “Türk Kauoyunda Kıbrıs Algısı: 1958 Yılı Kıbrıs Mitingleri”. Ulvi Keser (Editör). I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Cilt I. 21–23 Kasım 2008. (ss. 549-56879). Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Çakmak, Zafer. (2009). Kıbrıs’ta İsyan. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Çakmaklı, Gaffar. (2010). “Kıbrıs Rumlarına Ermeni Desteği”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.205-216). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Çakır, Mikdat. (1999). “Genel Olarak Kıbrıs Adasının, Özel Olarak KKTC’nin Jeopolitik Pozisyonunun Harp Sosyoloji Kriterleri Açısından Değerlendirmesi”, İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.537-554) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Çeçen, Anıl,  Kıbrıs Çıkmazı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2005.

Çeliker, Derya. (2009). 1961-1980 Arası Koalisyon Hükümetlerine Bir Örnek: 1974 CHP-MSP Koalisyonu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli

Çetin, Remzi. (2010). Akdeniz’de Türkiye-İsrail Taraflarının Kıbrıs Sorunu Çerçevesinde Dış Politika Oluşturma Vizyonu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.217-224). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Dağlı, Uğur Ulaş and F. Şeyda Bayındır. “Proposals for The Preservation of The Existing Settlement Pattern in Maraş Region”, Journal for Cypriot Studies, Eastern Mediterranean University Center for Cypriot Studies, III (Spring 1997) 2, s. 173-181.

Dağlı, Okan, (2002) Kıbrıs’ta Çözümün Şifresi; Maraş-Liman-Suriçi, Lefkoşa: Mavi Basım Yayınevi

Dedezade, Kelami (2009) “Yurtdışında ve Yurtiçinde Milli Varlığımızın Korunması”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.47-50) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Deliceırmak, Orbay.(Der.) Haklılık ve Kararlılık (Tepkiler Demeti),Lefkoşa,1993.

Deliceırmak, Orbay. Toprak Konusu ve Rum Tutarsızlıkları 1964-1996 KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi-Yayınlanmamış Özel Rapor, Lefkoşa,1997.

Deliceırmak, Orbay. Yerinden Yeller Esen Anayasa, Lefkoşa,1999.

Demir, Nesrin “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, Elazığ-2005

Demircan, Esra, “Akdeniz İçin Birlik Projesi ve Ortadoğu”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Ankara, 2012.

Demirer, Mehmet Arif, Nihat Erim’in Gözlüğü ve Kalemi ile Demokrat Parti ve Bir Soru; Johnson Mektubu Sipariş miydi, Ankara, Şubat 2006

Denker, M. Sami. (2001). Kıbrıs Sorunu-Bir Millet ve Devletin Yaşama Hakkı. Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma Bürosu Yayınları.

Denktaş, Rauf Raif; Son Çağrı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007.

Denktaş, Rauf Raif (2004). The Cyprus Problem, What It Is-How Can It Be Solved?. Ankara: Özyurt Matbaacılık

Denktaş, Rauf Raif (1996). Rauf Denktaş’ın Hatıraları-I, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (1997) Rauf Denktaş’ın Hatıraları-4, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (1997) Rauf Denktaş’ın Hatıraları-5, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (1998) Rauf Denktaş’ın Hatıraları-7, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (1998) Rauf Denktaş’ın Hatıraları-8, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (2000) Rauf Denktaş’ın Hatıraları-9, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif (2000). Hatıralar, Toplayış-10, İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Denktaş, Rauf Raif. (1994).Akritas Planı ve Gençliğe Sesleniş, Lefkoşa: Yorum Yayınları.

Denktaş, Rauf Raif. Dünü Bugünü Yarını ile Kıbrıs Davamız, Lefkoşa,1991.

Denktaş, Rauf Raif. Kıbrıs Meselesinde Son Durum, Raif Denktaş Eğitim Vakfı Yay, Lefkoşa,1996a.

Denktaş, Rauf Raif. (1996) Kıbrıs Meselesinde Vizyon-1994, Lefkoşa: Raif Denktaş Eğitim Vakfı Yayınları

Denktaş, Rauf Raif. (2004) Kıbrıs Girit Olmasın. İstanbul: Remzi Kitapevi

Denktaş, Rauf Raif. (2005) Yeniden 12’ye 5 Kala. İstanbul: Remzi Kitapevi

Derviş, Taner (2011) “Kıbrıs’ta Vakıflar İdaresinin Statüsü ve Stratejik Önemi”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.173-190) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Doğan, Nejat. (2002). “Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kararlarında Kıbrıs Sorunu (The Cyprus Question in United Nations Resolutions and European Union Decisions),” Akdeniz İİBF Dergisi (4): 84-106.

Druşotis, Makarios (2008) Kıbrıs 1963-1964 İlk Bölünme, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları

Druşotis, Makarios (2006) Kıbrıs 1970-1974, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları.

Dumanlı, Cihangir, “Anadolu’nun Batı’dan Kuşatılması”, Cumhuriyet Strateji, Sayı 42, İstanbul, 18 Nisan 2005, s. 6-7.

Dumanlı, Cihangir, “AB Üyelik Sürecinin Güvenlik Boyutu”, Cumhuriyet Strateji, Sayı 72, 14 Kasım 2005, İstanbul, s. 18.

Duran, Hasan: “BM ve AB Çerçevesinde Kıbrıs Sorununa Güncel Bir Bakış”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:23, Ağustos 2008, s. 119-139.

Dürüst, Çiğdem (2010) “15 Kasım 1983 Sonrasında KKTC Siyasal Yaşamında Kıbrıs Türk Kadınlarının Yeri”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.369-388). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Düzgün, Başaran; Kıbrıs’ta Ümit ve Hüsran, Ayraç Kitapevi Yayınları, Ankara, 2008.

Ecevit, Bülent. (2011). Dış Politika ve Kıbrıs Dosyası. İstanbul: İş Bankası Yayınları

Efe, Haydar. (2010). “Yeni Dönemde Kıbrıs’ta Çözüm AB’nin Güney Kıbrıs’a Baskı Yapmasıyla Mümkündür”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.81-124). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Efegil, Ertan, Kıbrıs Meselesi Bugünü ve Yarını, Ankara 2001.

Egemen, Salih ((2006) Kıbrıslı Türkler Arasında Siyasal Liderlik. Lefkoşa

Eminer, Çiler ve Gülden İlkman,  Avrupa Birliği ve Kıbrıs, KKTC Dışişleri Ve Savunma Bakanlığı Lefkoşa

Eraslan, Burhan (2009). Geçmişten Günümüze Meclis’in Kıbrıs Kararları. Lefkoşa: KKTC Cumhuriyet Meclisi Yayınları.

Eray, Zehra (2009) “KKTC’nin Bağımsız Bir Devlet Olarak Tanıtılması Amacıyla Yapılması Gereken Lobi Faaliyetleri ile İlgili Önerilerimiz”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Erdemir, Halil. (2002) “The Origin of the Cyprus Question: The British Policy on the Creation of Cyprus Republic”, Perceptions. (4): 35-44.

Erdöl, Mir’at, (1994) üçük Kitap (Türk-Yunan Dostluğu), İzmir

Erhürman, Tufan (2005) “Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Hakları”, Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Avrupa Birliği Sol ve Sağ, (190):11-19

Erehürman, Tufan (2011). Kıbrıslı Türklerin Halleri. Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları

Erginel, Erdem (2000) “Traditionalists vs Reformists: The Struggle for Leadership within the Turkish Community of Cyprus between the World Wars”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.249-270) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Erginel, Taner. Uluslararası Hukuk ve Kıbrıs Türkleri. Lefkoşa: Ajans Yayın Dağıtım

Erginel, Taner (2012) “Dış Ülkelerde Yaşayan Kıbrıs Türklerinin Seçme ve Seçilme Hakları”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.174-183) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Ersoy Hamit (2001) “Kıbrıs Sorununun Türk Dış Politikasına Etkileri”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi-Bugün ve Yarın, Editörler İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, Ankara: HD Yayıncılık ve Matbaacılık: 114-121.

Ertekün, M. Necati Münir. (1999) “The Loizidou Case: A Miscarriage of Justice”, Perceptions. Vol. IV. (3): 11-18.

Ertekün, M. Necati Münir. (1989). The Cyprus Dispute and the Birth of the Turkish Republic of Northern Cyprus. London: K.Rüstem &Brother.

Ertuğ, Osman. (2001) “The United Nations’ Approach to the Cyprus Issue and UNFICYP”, Perceptions. Vol. VI, (3): 11-19

Eslen, Nejat, (2004) “Kıbrıs’ın Küresel, Bölgesel ve Türkiye’nin Güvenliği Açısından Jeostratejik Önemi”, Kıbrıs ve Geleceği, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Eslen, Nejat, (2005) “Kıbrıs’ın Stratejik Önemi”, Cumhuriyet Strateji, (42): 8.

Etkin, Taner, (2010) “Kıbrıs’ta İngiliz Üsleri”, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar Dergisi, (8):6.

Evcil, Cumhur. (1997) ”Kıbrıs Türk Bağımsızlık Mücadelesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu”, DAÜ Kuzey Kıbrıs Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Evran, Mustafa: (2000) “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs’ın Avrupa Birliği Üyeliğine Başvurusu”, Editörler Çiler Eminer ve Gülden İkmal, Avrupa Birliği ve Kıbrıs, Lefkoşa: KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Yayını:20-32.

Evre, Bülent (2010) “Kıbrıslı Türk Siyasi Seçkinlerin Demografi Profilleri”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.305-332). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Fırat, Serap (2010) “Popüler Tarih Ögeleriyle Kıbrıs”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.29-106). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Gasimov, Musa (2000) “Kıbrıs Meselesi Azerbaycan Sovyet Basınında (1983-1991)”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.347-354) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Gazioğlu, Ahmet C., (1997). Kıbrıs tarihi İngiliz Dönemi (1878-1960), Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Gazioğlu, Ahmet: “Turkish Rule and Tolerance in Cyprus (1571–1878)”, Perceptions, Journal of International Affairs, September-November 2001 Vol VI, Num 3., s. 32-44.

Gazioğlu, Ahmet C. (2000). Past-Masters of Illegality. Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Gazioğlu, Ahmet C. (2001). Cyprus A Few Facts and the Rule of Law. Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Gazioğlu, Ahmet C. (1997). Two Equal and Sovereign People. Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Geylan, Duygu, Türk Hükümetleri ve Kıbrıs Sorunu 1974-1983, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir,2003.

Gibbons, Harry Scott; The Genocide File, 4. Basım, Özyurt Matbaası, Ankara, Kasım, 2009.

Gibbons, Harry Scott (2003) Kıbrıs’ta Soykırım, (İngilizce’den Tercüme), Ankara: Özyurt Matbaası

Gökhan, Mehmet Remzi; Kıbrıs’ta Rum Katliamları, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2008.

Göktepe, Cihan: “The Cyprus Crisis of 1967 and its Effects on Turkey’s Foreign Relations”, Middle Eastern Studies, Vol. 41,No.3, May 2005, s. 431-444.

Göktuğ, Güner; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Hazırlayan Siyasal Nedenler, basım yeri belirtilmemiş, Nisan, 1990.

Gözcü, Alve (2010) “1974 Kıbrıs Barış Harekatında Türkiye’de Siyasal İklim ve CHP-MSP Koalisyonu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt I, 20-25 Ekim 2010, (ss.139-156). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Gözügüzelli, Emete. (2008) Vurun Kahpe Kıbrıs’a. İstanbul: Togan Yayıncılık

Gözügüzelli, Emete. (2007). “Annan Planına Evetin Ardından Omuzdaki Yük”, 21. Yüzyıl Dergisi. (1). 59-72

Gözügüzelli, Emete. (2007). CTP’nin Türk Askerine Karşı Operasyonu-KKTC Anayasasını Değiştirme Önerileri”. 21. Yüzyıl Dergisi. (3). 73-88

Gül, Mustafa. ”Turks And Greeks in Cyprus”,Cyprus Internatıonal Symposium on Her Past and Present, Publication of EMU of TRNC and Van Yüzüncü Yıl Unıversıty of Turkish Republic, Ankara,1994,S.183-189.

Güler, Gökhan (2011) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçin Yeni Fırsat Algılamaları”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.167-172) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Günalp, Özlem Salman. (2010). “Sanatta Etkileşim ve Sanatla İletişim:2003 Sonrası Kıbrıs”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.185-204). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Günay, Umay Türkeş (2011) “Meselelere Batılı Kurumlar, Kurallar, Kavramlar ve Anlayış Açısından Bakış Tartışılmalıdır”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.1-4) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Güney, Engin (2000) “The Impact of teh Involvement of the European Union upon the Cyprus Dispute: A Litmus Test for the External Capabilities of the EU”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.11-30) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Güngör, Çağla. (2002). Kıbrıslı Türk Gençleri Konuşuyor. İstanbul; Metis Yayınları

Güven, Erdal (2003) Helsinki’den Kopenhag’a Kıbrıs. İstanbul: Şimdi Yayınları

Güvenir, Osman. (2009). Krallar da Ölür: Yaşamın İçinden. Lefkoşa: Halkın Sesi Matbaacılık

Gürel, Şükrü S. ”Tarihsel Boyutuyla Türk Yunan İlişkileri”, Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu (Dün-Bugün-Yarın) Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-8-9 Mart1990,TTK Basım Evi, Ankara,1992.

Güzel, Mehmet Şükrü. (2010). “Kıbrıs’ta Yer Alan İngiliz Üslerinin Hukuki Statüsü, Angola ve Cezayir Örnekleri”.  Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.407-420). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Hakov, Cengiz (2000) “1964 Yılında Türk-Sovyet İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.315-324) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Hakkı, Murat Metin. (2006). Kıbrıs Çıkmazı. İstanbul; Emre Yayınları

Hangün, Süleyman Mert. (2002). Kıbrıs Sorununun Yunanistan Avrupa Birliği Ve Türkiye İlişkileri Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir

Harp Akademileri Komutanlığı (1994). Bugünün ve Geleceğin Dünya Güç Merkezleri ve Dengeleri ile Türkiye’ye Etkileri, İstanbul

Harp Akademileri Komutanlığı, (1995). Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Yarını, İstanbul: Harp Akademileri Basımevi

Hasgüler, Mehmet (2000) “Bağlantısızlık Hareketi ve Kıbrıs Sorunu”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.373-390) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Hasgüler, Mehmet. (2007). Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu. İstanbul: Alfa Yayınları

Hasgüler, Mehmet (1998). Kıbrıs’ta Enosis ve Taksimin İflası, Ankara: Öteki Yayınevi

Hasgüler, Mehmet  (2009). Kıbrıslılık, İstanbul: Agora Kitaplığı

Hasgüler, Mehmet; Özkaleli, Murat; Kıbrıs’ta Kimlik ve Değişim, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011.

Hasgüler, Mehmet; Şafaklı, Okan (2012)  Özkaleli, Murat; Uluslararası İzolasyonlar, İstanbul: Alfa Yayınları.

Hasgüler, Mehmet ve Ümit İnatçı. (2003). Kıbrıs’ın Turuncusu. İstanbul: Anka Yayıncılık

Hatay, Ann-Sofi Jakobsson (2000) “European Integration and Ethnic Conflict Resolution:Lessons from Northern Ireland, Prospects for Cyprus”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.71-88) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Heinze, Christian (2003) Annan Planının Mülkiyet Konusu Eleştirileri, Ankara:Ankara Barosu Kıbrıs Kurulu

Heinze, Christian (2009) “Lobbying the Turkish Case for Cyprus-How to Present the Case of Cyprus to World Public Opinion”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.63-70) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Hıfzı, Özkan (2009) “Yurtdışındaki Çocuklarımızın Milli Benliği ve Kıbrıs’la Olan Temasları”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.71-76) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Hilmi, Turgay (2009) “Sanat ile Lobicilik”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.77-78) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Hüdaoğlu, Gürdal (2012) Maytap Çağı, Lefkoşa: Söylem Yayınları

Hüseyin, Fevzi (2009) “Embargoed”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.79-86) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Hüseyin, Fevzi (2012) “What to Do on Turkish Cypriots’ Rights”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.160-168) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Hüseyinoğlu, Ali Şamil (2000) “Ayna Gazetesinin Kıbrıs Hakkında Yazdıkları”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.355-362) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Irkıçatal, Eftal, “Kıbrıs Meselesinde Taksim Fikrinin Ortaya Çıkması ve İngiltere’nin Çifte Self Determinasyon Teklifi”, History Studies International Journal, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, 2012, s.195-213.

İkizer, Hasan, (2013) Kıbrıs’ın Panoraması, Ankara: Motif Matbaacılık Yayınları

İkizer, Hasan, (2010) “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden İki Ulus Devlete”, Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.435-447). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

İnalcık, Halil (1998) “A Note on The Population of Cyprus”, Perceptions: Journal of International Affairs, (2):17-22.

İnanç, Gül (2007) Büyük Elçiler Anlatıyor Türk Diplomasisinde Kıbrıs (1970-1991), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

İsmail, Sabahattin (1998) 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, İstanbul: Kastaş Yayınları

İsmail, Sabahattin (2001) TC-KKTC İkili Anlaşma Protokol ve Sözleşmeleri, Lefkoşa: Özay Matbaacılık Ltd.

İsmail, Sabahattin. (2000). Kıbrıs’ta Yunan Sorunu. Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı

İsmail, Sabahattin (1992) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu ve Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-1983), İstanbul: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları

İsmail, Sabahattin. (1998). ”Kıbrıs’ta Çözüm Önerileri ve Örnekleri” Kıbrıs Üzerine Bildiriler, (ss.178-223). Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Kabaalioğlu, Haluk (1999) “Greek Cyriot Application For EU Membership”, Perceptions, (3): s. 37-52.

Kabaalioğlu, Haluk. (1997). Avrupa Birliği ve Kıbrıs Sorunu. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

Kahvecioğlu, Hasan (2003) Annan Güzel mi. Lefkoşa.

Kantarcı, Senol. April 2004. “Kıbrıs’ta 70 Bin Kişilik Yeni Bir Türk Askeri Üssü Kurulmalı”, 2023, No.36. s. 36-39.

Kalaycı, İrfan. (2004). Kıbrıs ve Geleceği. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım İstanbul

Kalelioğlu, Oğuz: “Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea”, Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:41, Mayıs 2008, s.105-123.

Karaağaçlı, Abbas (2011) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Orta Asya’da ve İran’da Tanıtılması”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.191-198) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği  Karabiber, Hasan Osman (2009) “Tanınmak”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.87-93) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Karabiber, Osman (2012) “Hedefsiz Bir Halk Mahvolmaya Mahkumdur”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.33-33-36) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Karaca, Faruk (2010) “Kuzey Kıbrıs’ta Psiko-Sosyal Hayat ve Yabancılaşma Olgusuyla İlgili Bazı Tespitler”. Ulvi Keser (Editör). I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Cilt I. 21–23 Kasım 2008. (ss. 485-532). Ankara, Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Karaca, Erdem (2010) Türk Basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Süreci ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1975-1983), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karacaer, Gül. (2010). “İsmet İnönü İktidarının Kıbrıs Krizi Gölgesinde ABD ile Olan İlişkileri (1961-1965)”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.149-166). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Karadağ, Raif, Türk Hariciyesinin Çetin Sınavı: Kıbrıs, Emre Yayınları, İstanbul, 2004 Karagül, İbrahim. April-May-June 2004. “Yüzyılın Kapışması, Büyük Ortadoğu Projesi ve Kıbrıs”, Karizma, Vol.5, No.18. pp.93-97.

Karaosmanoğlu, Ali L. ”Üçüncü Dünya ve Kıbrıs: ‘Self Determination’ ve Garanti Antlaşmaları Açısından Bir Değerlendirme”, Dış Politika Dergisi, V (1975)2-3,S.11-26.

Karaveli, Orhan, Görgü Tanığı; Bir Gazetecinin Sıra dışı Anıları, Doğan Kitap Yay., İstanbul, 2001

Karluk, Rıdvan: Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2007, s.139.

Karluk, “Rıdvan: Bölünmüş Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, (Ed: Oğuz Kaymakçı)Nobel Yayın Dağıtım, 1.baskı, Ankara, Şubat 2005,

Karluk, Rıdvan: “Müzakere Çerçeve Belgesi ve Türkiye’nin Müzakere Süreci”, Türkiye-AB İlişkileri, (der.) Ertan Efegil ve M. Seyfettin Erol, Orion Yayınevi, Ankara, 2007, s. 340- 348.

Karluk, Rıdvan. “Türkiye’nin Limanlarını Rum Gemilerine Açması Yasal Bir Yükümlülük Değildir”, Kriter, Sayı:5, 02.11.2006, s.5-9.

Karluk, Rıdvan, “Genişleme Politikası Çerçevesinde Türkiye’nin Üyelik Perspektifi”, (der.) Vahit Doğan-Banu Sit, Müzakere Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, Gazi Üniversitesi ABAUM Yayını, Ankara, 2005, s. 225-230.

Kaya, Ş., (2007). Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz Sorunları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Kendirci, Bilal ve Üçkuş, Özgür (2011) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomik Yapısı ve Potansiyel Yatırım Alanları”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.213-218) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Kendirci, Bilal (2012) “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Ekonomik Programlar”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.255-320) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Kerimoğlu, Hasan Taner, (2010). “Türkiye’deki Sol Hareketlerin Kıbrıs Sorununa Bakışları”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt III, 20-25 Ekim 2010, (ss.69-80). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Keser, Ulvi (2007). Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, İstanbul: IQ Kültür, Sanat Yayıncılık

Keser, Ulvi (2012) “Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası, Ambargolar, Kısıtlamalar ve Çözüm Yolları 1960-2011”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.141-176) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Keser, Ulvi. Kıbrıs’ta Türk- Yunan Fırtınası (1940-1950-1960-1970), İstanbul: Boğaziçi Yayıncılık

Keser, Ulvi (2012). Mare Nostrum; Adalar Denizi’nden Kıbrıs’a Akdeniz ve Sorunlar, Ankara: Motif Matbaacılık Ltd. Şti

Keser, Ulvi (2013). Mare Nostrum’dan Casus Belli’ye Bizim Deniz; Akdeniz,  Ankara: Besabes Basımevi

Keser, Ulvi,  (2013) “Hydro Carbon, Energy, Casus Belli, and the Hazardous Situation in the Mediterranean”, Mare Nostrum’dan Casus Belliye Bizim Deniz Akdeniz, Editör Ulvi Keser.(ss.96-103) Besabes Yayıncılık, Ankara

Keser, Ulvi,  (2013). “British Bases in Cyprus and the Strategic Position Throughout the History”, Editör Ulvi Keser.(ss.106-117) Mare Nostrum’dan Casus Belliye Bizim Deniz Akdeniz, Besabes Yayıncılık, Ankara

Keser, Ulvi,  (2013) “Cyprus in American Central Intelligence Agency (CIA) Documents”,  Mare Nostrum’dan Casus Belliye Bizim Deniz Akdeniz, Editör Ulvi Keser.(ss.151-158) Besabes Yayıncılık, Ankara.

Keser, Ulvi, (2013). “Mediterranean Security on the Basis of International Issue”, Mare Nostrum’dan Casus Belliye Bizim Deniz Akdeniz, Editör Doç.Dr. Ulvi Keser, (ss.203-210). Besabes Yayıncılık, Ankara.

Keser, Ulvi, “Kıbrıs ve Son Gelişmeler Paneli II, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci ve Yaşananlar”  Editör Ulvi Keser. (ss.25-65). KTKD, 3 Nisan 2010.Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Keser, Ulvi, (2010). “Kıbrıs ve Son Gelişmeler Paneli III, Uluslararası Kıbrıs Paneli-I, “Türk-Yunan İlişkileri Bağlamında Dünden Bugüne Kıbrıs”, Editör Ulvi Keser (ss.74-81). KTKD, 25 Ekim 2010, İzmir/Buca, Ankara. Kıbrıs Türk Kültür Derneği..

Keser, Ulvi, (2004). “Milli Mücadelede Kıbrıs-Anadolu İlişkileri ve Atatürk Sevgisi”, Diplomatik Eksen Dergisi, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Yayınları, (5): 74–81.

Keser, Ulvi, (2005). “2004 Referandum Döneminde Kıbrıs ve Yaşanan Gelişmeler”  Güvenlik Stratejileri Dergisi, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul,  (2):127–145.

Keser, Ulvi, (2007). AB Sürecinde Kıbrıs Sorunu; Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Kara Harp Okulu, Ankara, (1): 83–110.

Keser, Ulvi, (2006). “Kıbrıs’ın Stratejik Önemi Bağlamında Adada Askeri Faaliyetler ve İlgili Tarafların Askeri Gücü”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul,  (2): 115–149

Keser, Ulvi, (2007). “AB Sürecinde Kıbrıs’ın Hukuki Durumu ve Kıbrıs Tarihine Kesitsel Bir Bakış”, Genelkurmay Atase Başkanlığı, Stratejik Araştırma Dergisi, (9): 139–156.

Keser, Ulvi, (2006). “Kıbrıs’ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonrasında Yaşananlar” Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir.  (12): 103-129

Keser, Ulvi, (2006). “2004 Referandum Döneminde Kıbrıs ve Yaşanan Gelişmeler”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir (13): 173-189

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler” Üzerine”, Kitap Eleştirisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Cilt VII, (16-17: 365-381

Keser, Ulvi, (2012). “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Kıbrıs Adasının Stratejik Pozisyonu”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1): 57-80

Keser, Ulvi, (2008). “Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Club Med Projesi ve Perde Arkasındakiler”, Editör Ulvi Keser. (ss. 529-545). KKTC’nin 15, TMT’nin 50 ve KTKD’nin 60. Yılı Anısına Birinci Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21–23 Kasım 2008, Ankara.

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Uygulanmakta Olan Kimliksizleştirme Politikaları ve Kıbrıs Türk Toplumuna Yansımaları”, Editör Ulvi Keser. (ss.407-437). KKTC’nin 15, TMT’nin 50 ve KTKD’nin 60. Yılı Anısına Birinci Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21–23 Kasım 2008, Ankara

Keser, Ulvi, (2009). “Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Akdeniz’de Club Med Projesi ve Kıbrıs’ın Gelecekteki Stratejik Pozisyonu”, Uluslararası Davraz Kongresi, (ss. 2618-2631) Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 24–27 Eylül 2009.

Keser, Ulvi, (2010). Club Med Projesi ve Ortadoğu’da Ortaya Çıkacak Muhtemel Gelişmelerin Türk Cumhuriyetlerine Etkileri” 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 21. Yüzyıl Avrasya Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi, 5-7 Aralık 2010, Lefke/KKTC

Keser, Ulvi, (2010). “Uluslararası Müdahaleler Kapsamında Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler ve Kıbrıs Adasının Stratejik Güvenlik Değerlendirmesi”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-II, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21–23 Ekim 2010, Editör Ulvi Keser. (ss.251–296).

Keser, Ulvi, (2012). “A Profile Glance At The Maronite Minority In Turkish Republic of Northern Cyprus/KKTC’de Azınlıklar Bağlamında Maronit Toplumuna Kesitsel Bir Bakış”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ Üniversitesi, 17–21 Haziran 2012. (ss.1-14). Bursa

Keser, Ulvi, (2012). “An Analysis On Being Cypriot in The Light of The Migration Concept in Turkish Republic of Northern Cyprus/KKTC’de Göç Olgusu ve Kıbrıslılık Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Uludağ Üniversitesi, 17–21 Haziran 2012. (ss.1-18). Bursa

Keser, Ulvi, (2013). “Hoşgörü Bağlamında KKTC’de İnanç Merkezleri ve Turizm Ekonomisine Katkıları“, International Conference on Religious Tourism and Tolerance. Editör Muhsin Kar. (ss. 759-770). Necmettin Erbakan University, 9-12 Mayıs 2013, Konya

Keser, Ulvi, (2013). “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hoşgörü Ortamı Bağlamında Maronitler ve İnanç Turizmine Yansımaları“, International Conference on Religious Tourism and Tolerance. Editör Muhsin Kar. (ss. 747-758. Necmettin Erbakan University, 9-12 Mayıs 2013, Konya

Keser, Ulvi, (2012). “KKTC’nin Meşruiyeti Bağlamında Alınması Gereken Tedbirler, Sorunlar ve Çözüm Yollarına Kesitsel Bir Bakış”, II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.43-80) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Keser, Ulvi, (2013). “Lozan Sonrasında Kıbrıs Unutuldu mu Sorusuna Kesitsel Bir Bakış ve Mehmet Remzi Okan”, History Studies International Journal of History Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, (4): 55-80

Keser, Ulvi, (2011). “A Brief Touch on The Energy Crisis in the Eastern Mediterranean; What Has Been Done, What To Do”, Weekly Balkan Culture Science Education and Information Association, Weekly Balkan Magazine International Student Journal-Üsküp/Makedonya (4): 9-11.

Keser, Ulvi, (2012). “On The Energy Crisis In Eastern Mediterranean Within The Context of Strategy, Taken Steps, and Do’s”, Geopoliticl Journal International Science Journal, Center of Geopolitcs and Visual Anthropology (CGVA) University of Bucharest, Romania. (4): 70–79.

Keser, Ulvi, (4). “Avrupa Birliği-Türkiye-Kıbrıs Bağlamında Türkiye’nin AB Üyeliği-I”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD Yayınları, (5): 37–42.

Keser, Ulvi, (2005). “Avrupa Birliği-Türkiye-Kıbrıs Bağlamında Türkiye’nin AB Üyeliği-II”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD Yayınları, (6): 08–12.

Keser, Ulvi, (2006). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-I”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 19, (6): 5–9.

Keser, Ulvi, (2007). “Kıbrıs’ta Ermeniler-II”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 20, (1): 33-37.

Keser, Ulvi, (2007). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Ermeniler-III”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 20, (3): 41–44.

Keser, Ulvi, (2007). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-IV” Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 20, (4): 40–44

Keser, Ulvi, (2007). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-V”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 20, (6): 39–45

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-VI”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 21, (1): 37- 40

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-VII”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 21, (2): 30- 32

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-VIII”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 21, (3):42–45.

Keser, Ulvi, (2008). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Ermeniler-IX”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 21, (4):17–20.

Keser, Ulvi, (2009). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-XI”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (1): 45–49.

Keser, Ulvi, (2009). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-XII”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (2):35–41.

Keser, Ulvi, (2009). “Kıbrıs’ta Sosyal Hayat Çerçevesinde Türk-Ermeni İlişkileri-XIII”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (3):36–38.

Keser, Ulvi, (2009). “Arşiv Belgeleri Işığında 20 Temmuz 1974 Öncesi Dönemde Kıbrıs Adası ve Olup Bitenlere Kesitsel Bir Bakış-I”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (4): 40–44.

Keser, Ulvi, (2009). “Arşiv Belgeleri Işığında 20 Temmuz 1974 Öncesi Dönemde Kıbrıs Adası ve Olup Bitenlere Kesitsel Bir Bakış-II”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (5): 10–14.

Keser, Ulvi, (2009). “Arşiv Belgeleri Işığında 20 Temmuz 1974 Öncesi Dönemde Kıbrıs Adası ve Olup Bitenlere Kesitsel Bir Bakış-III”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 22, (6): 34–38.

Keser, Ulvi, (2010). “Arşiv Belgeleri Işığında 20 Temmuz 1974 Öncesi Dönemde Kıbrıs Adası ve Olup Bitenlere Kesitsel Bir Bakış-IV”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, KTKD, Cilt 23, (7): 5–11.

Keser, Ulvi, (2010). “Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sürecinde Kıbrıs’ta İç ve Dış Dinamiklere Kesitsel Bir Bakış”, STAD Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, (6): 14–27.

Keser, Ulvi, (2010). “Davalar Sürecinde Kıbrıs Adasında Mülkiyet Sorununa Kesitsel Bir Bakış”, STAD Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, (7): 8–16

Keser, Ulvi, (2010). “Yahudi Kürt Devleti ve Akdeniz’de Club Med Projesi Kapsamında Kıbrıs”, STAD Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, (8): 8-16.

Keser, Ulvi, (2011). “Rumların Yeni Kozu; Enerji”, Cumhuriyet Enerji Dergisi, Yıl 3, (21): 15.

Keser, Ulvi, (2011): “Jeostratejik ve Güvenlik Bağlamında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs”, Birlik Dergisi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, (191): 30–33.

Keser, Ulvi, (2012). “Doğu Akdeniz’de Yaşanan Enerji Krizi, Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler Üzerine”,  Birlik Dergisi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezi, (195): 12–16

Keser, Ulvi, (2013). “Mare Nostrum; Uygarlığın Merkezi-I, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, (1360): 11-13.

Keser, Ulvi, (2013). “Mare Nostrum; Uygarlığın Merkezi-II, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi,(1361): 10-11.

Keser, Ulvi, (2013). “Bizim Deniz Akdeniz; Mare Nostrum”, Deniz Endüstri Denizcilik Dergisi, (31): 52-55

Kılçık, Haluk, (1992). Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri; Ocak 1959-Mayıs 1960, IX. Cilt, Ankara: Ankara Demokratlar Birliği Yayınları.

Kılıçbeyli, Elif Hatun, (2005). “Kıbrıs’ın Jeopolitikası: Avrupa ve Avrasya İçin Önemi”, Kıbrıs Laboratuvarı, İstanbul: Aktüel Yayınları.

Kılıçbeyli, Elif Hatun (2004) “Kıbrıs: Dev Projeler Arasında Bir Ada”, Kıbrıs ve Geleceği, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kılıçoğlu, Çiğdem (2010). Albaylar Cuntası Döneminde Yunanistan’ın Türkiye Politikası (1967-1974), Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kılıçkıran, Osman. (1990) Kıbrıs Meselesinin Tarihçesi ve Çözümü ile İlgili Kısa Bir Deneme, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları..

Kıralp, Şevki. (2011) “Avrupa ve Kıbrıs’ta Kilise-Devlet İlişkileri”., 21. Yüzyıl Dergisi. (25):85-90

Kıralp, Şevki. (2010) “Kıbrıs Rum Siyasi Ortamı”., 21. Yüzyıl Dergisi. (22): 43-50

Kıralp, Şevki. (2010) “Kıbrıs Tarihine İz Bırakan Liderler”., 21. Yüzyıl Dergisi. (24): 75-82

Kızılyürek, Niyazi. (2008). Tarih Siyaset Kıbrıs. İstanbul; Yeni Düzen Kitapları

Kızılyürek, Niyazi, (2003). Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İstanbul: İletişim Yayınları.

Kızılyürek, Niyazi (2005). Doğmamış Bir Devletin Tarihi Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, İstanbul: İletişim Yayınları.

Kızılyürek, Niyazi (2007). Glafkos Klerides Tarihten Güncelliğe Bir Kıbrıs Yolculuğu, İstanbul: İletişim Yayıncılık AŞ

Kızılyürek, Niyazi (2009). “Daha Önceleri Nerelerdeydiniz?” Dünden Bugüne Kıbrıs Müzakereleri, İstanbul: Birikim Yayıncılık

Kibaroğlu, Mustafa (2004). “Ege-Doğu Akdeniz Denkleminde Kıbrıs’ın Stratejik Konumu”, Mülkiye Dergisi, (242): 45- 55.

Kilercioğlu, Orhan S. (2007). Unutulan Bedel: Kıbrıs Türk’ünün Acı ve Cesaret Dolu Yılları. Ankara: Fark Yayınları

Koç, Süleyman (2005). Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar,  İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Koçer, Gökhan, (2004). “Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunu Olarak Kıbrıs”, Karizma (18): 15-70.

Kona, Gamze (2004). “Strategic Importance of Cyprus in regard to the East and West International Cyprus Near East University, October 1-3, 2004, Nicosia-Cyprus.s.1-10

Konca, Özkan (1995). “Dünden Bugüne Kıbrıs“, Güvenlik Kuvvetleri Dergisi, (25): 7.

Köksal, Filiz (2013). Türk Basınında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kuruluşu, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını

Köylü, Murat. (2009). “Kıbrıs Türk’ü Geleceğini Ararken”. 21. Yüzyıl Dergisi. (12 ):  35-44

Köylü, Murat. (2010). “KKTC Yaşamak İstiyor ya da Eroğlu’nun Zaferi”. 21. Yüzyıl Dergisi. (17): 4-5

Köylü, Murat. (2010). “Kıbrıs’ta Yeni Dönem ve Müzakerelerin Geleceği”. 21. Yüzyıl Dergisi. (19): 5-6

Kuloglu, Armağan and Ayse Özkan. (2013). “AB’ye Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası”, Stratejik Analiz. (39): 22-30.

Kuloglu, Armağan ve Ayşe Özkan. (2004). “Kıbrıs Konusunda Yeni Bir Süreç ve Türkiye’nin Politikası”, Karizma. (18): 41-50.

Kumkale, Tahir Tamer. (2004). Kıbrıs’ta Sona Doğru, İstanbul: Q Matris Yayınları.

Kurşun, Zekeriya. (1999). ”Buhran Yıllarında Kıbrıs’ın Durumu Ve Rumların Adayı Yunanistan’a İlhak Çabaları (1878-1914)”, Proceedings of The Second International Congress For Cyprus Studies 24-27 November1998, Volume 2, (ss.1-8): EMU Congress for Cyprus Studies Publications, Gazimağusa.

Kuran, Ercüment (1998) “Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Kuruluşu”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.561-568) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Kurubas, Erol. (2004). “Kıbrıs’ta Rum-Türk Birlikteliği Mümkün mü?”, Karizma. (18): 31-40.

Kutlay, Mustafa, (2011). “Doğu Akdeniz’de Sertleşen Rekabet; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Türkiye Gerginliğinin Analizi”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Analiz (13): 3.

Külebi, Ali, (2005). “Elenizme AB Desteği”, Cumhuriyet Strateji, (27): 8.

Laptalı, Hüseyin (2009) “Kıbrıs Sevdası”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.94-126) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Laptalı, Hüseyin (2012) “Değerlerimiz Üzerinden Kıbrıs Türk’ünün Yabancı Ülkelerde Tanıtılması”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.148-155) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Mango, Andrew (2000) “Cyprus and the European Union: the Relevant Factors”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.1-10) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Manisalı, Erol (2001). “What Happens if Cyprus Joins the EU without Turkey”, (der) İrfan Kaya Ülger-Eran Efegil, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi, HD Yayıncılık, (ss.62-74). Ankara

Manisalı, Erol. (2002). “Türkiye ve Kıbrıs”, AB ve Kıbrıs, (der.) Ertan Efegil, İrfan Kaya Ülger, Gündoğan Yayınları, (ss.124-131). İstanbul

Manisalı, Erol, “KKTC’nin Geleceği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Üyeliği ve Federasyon Konusu” Lefkoşa: Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Tanıtma Dairesi

Manisalı, Erol. (2002). Dünden Bugüne Kıbrıs. İstanbul: Gündoğan Yayınları

Mavroyiannis, Andreas D.,  (1989) “Kıbrıs Sorununun Türk Yunan İlişkilerine Etkisi”, Türk Yunan Uyuşmazlığı, Semih Vaner (der.),  İstanbul: Metis Yayınları

Mehmet, Özay (1998) “Cyprus in the Age of Globalization: A New Approach to an Old Problem”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume Ia (ss.1-18) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Miet, Ahmet Nazım Ceng (2009) “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız Toplumsal Kuruluş ve Kalkınma Mücadelemizin Önemli Bir ögesidir”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.162-166) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Mümtaz, Hüseyin. (1999). ”Türkiye-Kıbrıs İlişkileri I “,Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi. (9): 53-57.

Mümtaz, Hüseyin (2009) “Kıbrıs ve Yunanistan Türklerinin Model Ortaklığı”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.127-161) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Mümtaz, Hüseyin, (2004). Kıbrıs’ın Çığlığı, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları

Mümtaz, Hüseyin. (2003). Yeni Mütarekeler Yeni Kuvayı Milliyeler. İstanbul; Toplumsal Dönüşüm Yayınları

Mütercimler, Erol (2003). Satılık Ada Kıbrıs, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Moran, Michael. (2010). Cyprus: A European Anomaly. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi

Michael, Moran ve Denktaş, Rauf R. (2009). Cyprus: Unity and  Difference. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi

Michael, Moran. (2009). Britain and the 1960 Cyprus Accord. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi

Moran, Michael. (1998). Sovereignty Divided. Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Necatigil, Zaim M.; Cyprus Constitutional Proposals and Developments, Nicosia, 1997.

Necatigil, Zaim M. (2006). Kıbrıs Uyuşmazlığı ve AİHM Kıskacında Türkiye, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları, 2. Basım

Fırat, Melek M. (1997). 1960-71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara: Siyasal Kitabevi

Fırat, Melek (2000). “AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye’nin Politikaları”, En Uzun On Yıl, İstanbul: Büke Yayınları

Oakes, John (2012) “KKTC, Uluslararası Camia ve Haklarımız Üzerine”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.83-85) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Okan, Ahmet ve Gürol Ruso (1996). Egemenlik Konusunda Türk Ve Rum Görüşleri-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Egemenlik Konusunda Yaptığı Konuşmalar, Lefkoşa: KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Tanıtma Dairesi.

Olgun, Aydın. (1991). Kıbrıs Gerçeği 1931-1990. Ankara: Demircioğlu Yayıncılık

Olgun, M. Ergün (2012) “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Politikaları ve Kıbrıs”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.75-80) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Olgun, M. Ergün. (2011). “Confederation: The Last Chance for Establishing a New Partnership in Cyprus”, Perceptions. (1);11-18.

Olgun, Ergün. (1998). ”Recognizing Two States in Cyprus Would Facilitate Co-Existence And Stability”. Survival (3): 38-43.

Olgun, M. Ergün (2011) “Kıbrıs’ta Görüşme Sürecinin Son Durumu”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.21-24) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

O’Malley, Brendan ve Ian Craig (2012). Amerika, Casusluk ve İşgal; Kıbrıs Komplosu. Lefkoşa: Khora Yayınları

Osam, Ahmet Mustafa (2009) “Egemenliğimiz ve Birleşmiş Milletler”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.167-171) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Osam, Ahmet Mustafa (2012) “Post Modern International Law on Recognition:TRNC”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.1-5) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Osam, Ahmet Mustafa (1998) “Philosophic Inquirinto the Fall of Republic of Cyprus and Rise of TRNC”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume Ia (ss.37-46) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Osam, Ahmet Mustafa (2000) “An Inquiry into the Nature of Impedients to a Negotiated Settlement on the Island of Cyprus between the Years 1959-2000”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.157-168) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Ozankaya, Özer (2009) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Temel Olan Çağdaş ve Demokratik Nitelikleri ile Kıbrıs Türk Milliyetçiliği”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.172-187) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Ozankaya, Özer (2012) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Uluslararası Tanınma Sağlamanın Topklumsal Yapı Boyutları”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.97-101) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Öksüzoğlu, Oktay. (2003). Dünden Bugüne Kıbrıs Türkleri, İstanbul

Ölçen, Ali Nejat, (1995). Ecevit Çemberinde Politika, Ankara: Ümit Yayınları.

Önal, Buket (2010). “Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Kıbrıs Sorunu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.147-166). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Önalp, Ertuğrul. (2007) Geçmişten Günümüze Kıbrıs. Ankara

Özarslan, Bahadır Bumin (2007). Uluslararası Hukuk Açısından Kıbrıs Sorunu ve Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Özarslan, Bahadır Bumin (2009). “Katılım Ortaklığı Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kıbrıs Sorunu”, 21. Yüzyıl Dergisi, (8):208-219

Özçelik, Şen Esra. (2001) Contending Approaches to The Cyprus Problem: Confederation Against Federation, The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Özdemir, Mehmet (1998) “Türkiye ve Kıbrıs Kamuoylarında Karşılıklı İlgi ve Duyarlılığı Olumsuz Etkileme Faaliyetleri”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.583-602) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Özersay, Kudret (23004) “Avrupa Birliği Normları ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, (2): 49-64.

Özersay, Kudret (2000). “Kıbrıs Konusundaki Bir Konferanstan Akılda Kalanlar”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Ankara, (2): 10.

Özersay, Kudret. (2002). Kıbrıs Sorunu: Hukuksal Bir İnceleme. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları

Özersay, Kudret. (2009). Kıbrıs Sorunu: Hukuksal Bir İnceleme. Ankara: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları

Özersay, Kudret. Kıbrıs’ı Yeniden Okumak, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009.

Özersay, Kudret, (2005). Kuzey Kıbrıs’ta Yürürlüğe Giren Yeni Mülkiyet Yasası Hakkında,” Mülkiye, (249): 121-131.

Özersay, Kudret, (2005) “Separate Simultaneous Referenda in Cyprus: Was it a ‘Fact’ or an ‘Illusion’?” Turkish Studies, (3): 379-399.

Özersay, Kudret, (2005). “The Excuse of State Necessity and its Implications on Cyprus Conflict,” Perceptions, (IX): 31-71.

Özersay, Kudret(2002). “Legal Foundations: The Validity and Scope of the 1959-1960 Cyprus Treaties,” Cyprus and International Law (Ed. Resat Arim) Foreign Policy Institute-Dış Politika Enstitüsü, Ankara, July 2002, s. 11-60.

Özersay, Kudret (2004).“Annan Planı ve Federal Yasaları Çerçevesinde Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları,” (Eastern Mediterranean Maritime Areas in the Context of the Annan Plan and its Federal Laws) Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (Ankara University, Journal of the Faculty of Political Science), (3): 203-230.

Özersay, Kudret, (2004). Avrupa Birliği Normları ve AİHM Kararları Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs,” (North Cyprus within the Context of EU Norms and Judgments of the ECHR) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, (Ankara Journal of European Studies) (2): 49-64.

Özersay, Kudret ve Latif, Dilek (2000) “The International Relations of Unrecognized States, a Case Study: Turkish Republic of Northern Cyprus-Organization of the Islamic Conference Relations”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.137-156) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Özersay, Kudret, (2002). “BM’nin Kıbrıs Planı Konusunda Kısa Bir Ön Değerlendirme: Statü ve Güvenlik Boyutu,” (A Brief Assessment of the UN Cyprus Plan: The Status and Security Dimensions) 2023 Dergisi, (Journal of 2023) (20): 32-40.

Özersay, Kudret (2001). “Ulusal ve Uluslararası Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Varlığı Sorunu,” (Existence of the Republic of Cyprus within the Decisions of National and International Courts), Güzelyurt Seminar on History, 3-4 April 2001, (ss.163-191). European University of Lefke.

Özgöker, Uğur (2012) “GKRY’nin AB Dönem Başkanlığına Karşı Türkiye ve KKTC Yönetimlerinin Mukayeseli Dış Politika Analizi Disiplini Bilimsel Yöntemlerine Göre Tespit Edip tatbik Edeceği Stratejiler”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.205-208) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Özhun, Rauf, (2005). “Kıbrıs Türk Halk Hareketi”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, (1): 30-33.

Özkan, Ayse. (2002). “ABD’nin Kıbrıs Politikası”, Stratejik Analiz. (28): 32-37.

Özmen, Süleyman. (2007). Avrasya’nın Kırılma Noktası Kıbrıs, 3. Basım, İstanbul: IQ Kültür  Sanat  Yayıncılık

Özmumcu, Kemal Atilla, (1996). “Akdeniz’in Uçak Gemisi: Kıbrıs”, 2023, (85):16-23.

Öznacar, Huriye Sevay, (1996). “Batırılamayan Ada Kıbrıs”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Ankara, Kasım 1996, (7): 23-25.

Öztürk, Osman Metin. (2003). Stratejik Açıdan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Ankara: Altınküre Yayınları

Özgür Polat, (2009). 37.Cumhuriyet Hükümetinin (CHP-MSP Koalisyonu) Dış Politikası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul

Öztürk, Osman Metin, (2001). “Doğu Akdeniz’in Güvenliği ve Kıbrıs”, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu Sempozyumu, 12-14 Haziran 2001, (ss.169-170). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa

Öztürk, Osman Metin: Stratejik Açıdan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Altınküre Yayınları, Ankara, 2003.

Öztürk, Fatih. (2003) Müslüman Mahallesindeki Garavolli. Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları

Özuğurlu, Meltem. (2010). “2005 Seçimleri Çerçevesinde Türk Basınında Kıbrıs Sorunu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II, 20-25 Ekim 2010, (ss.421-430). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Özuğurlu, Meltem. (2010). “Avrupa Birliği’nde Kıbrıs Sorunu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.299-314). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Pakalınlar, Birol. (2005) Yükselen Alçak Değerler Vatandaşlık Tepkilerim. Lefkoşa: Ajans Yayın Dağıtım

Özyılmaz, Betül (2012) “KKTC’ye Uygulanmakta Olan İzolasyon Politikalarının Kıbrıslı Türkler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkileri”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.321-334) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Petkova, Lenka. (2011) The Heybeliada Talks: Two Years of Public Diplomacy on Cyprus. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi

Pillai, Johann (2000) “Imagined Communities in the Politics of Cyprus”. “İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.189-204) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Plümer, Aytuğ F.; Kıbrıs Ekonomi Tarihi Sarsıntılı Bir Devrin Anatomisi (1960-1974), Rüstem Kitabevi, Lefkoşa, 2008.

Poroy, Mehmet Akif; Saran, Birol; Çam, Gülçin; Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Raif, Kamil B. (2004). Kıbrıs Diye Diye. Ankara: Sinemis Yayınları

Raif, Kamil B.; Kıbrıs Türk Kalkınma Dosyası 1997, Ofset Fotomat, Ankara, 1998.

Raif, Kamil B. (2001). Cyprus Versus Cyprus. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları

Reçber, Kamuran (2012) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tanınmasının Önemi ve İzlenmesi Öngörülen Yöntemler”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.7-17) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Reçber, Kamuran (2012) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İzolasyon Politikalarının Uygulanmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”. Soyalp Tamçelik (Editör) 2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.53-74) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Reçber, Kamuran. (2010). “Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Etkisi”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.59-70). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Reçber, Kamuran (2011) “Ek Protokolün Türkiye Tarafından Onaylanmamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Açısından Yarattığı veya Yaratacağı Sorunlar”. Soyalp Tamçelik (Editör)2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.9-20) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Sabit, Hünalp Alit, (2000). Kıbrıs’ta Nasıl Bir Çözüm?”, Benim Kıbrıs’ım, Lefkoşa, Mayıs 2000, Sayı 9, s. 2.

Safty, Adel, “Filistin ve Kıbrıs Sorunu: Adalet, Hukuk ve Politika”, Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu Sempozyumu, 12-14 Haziran 2001, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, s.203.

Sağıroğlu, Züleyha Kahraman (2005). Tarihe Tanık Olduk. Lefkoşa: Akdeniz Yayınları

Sakajeva, Qemal (2000) “Forewarned Conflicts and Solutions”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.179-188) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Serter, Vehbi Zeki (2008). Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Merkezi Yayınları

Sipahioğlu, Dilek. (2011). 21.Yüzyıla Giriş Sürecinde Doğu Akdeniz’in Güvenliği Perspektifinde Ankara-Lefkoşa-Atina Üçgeni, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Sivaslı, Necdet Buluz (2012) “KKTC’de Tarımın Geleceği ve Önemi (Siyasi ve Ekonomik Boyutu)”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.241-254) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Somuncuoğlu, Sadi (2002). Kıbrıs’ta Sirtaki, Ankara: Boyut Yayıncılık

Sonyel, Salahi R. (2000). Why Did The Intercommunal Talks on Cyprus (1968-1971) Fail. Lefkoşa: Cyrep Yayınları

Sonyel, Salahi R. (1995). “İngiliz Yönetiminde Kıbrıslı Türklerin Varlık Savaşımı (1878-1960”, Belleten, (224): 38-74.

Sonyel, Salahi R. (1998). “Disinformation- The Negative Factor in Turco-Greek Relations”, Perceptions, (3): 39-48.

Sonyel, Salâhi R., (1995). “İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Türklerinin Varlık Savaşımı 1878-1960”,  Belleten, (224): 133-187.

SİSAV Dış Politika ve Savunma Grubu, Siyasî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, (1990). Kıbrıs Sorunu, Gelişmeler ve Görüşler, İstanbul: Reyo Matbaacılık.

SİSAV Dış Politika ve Savunma Grubu, Siyasî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, (1998). 1997 Yılı Sonu İtibarıyla Kıbrıs Sorunu (1998). İstanbul.

Soysal, Mümtaz (1995). Aklını Kıbrıs’la Bozmak, Ankara: Bilgi Yayınları.

Sönmezoğlu, Faruk (2001). “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Yunanistan Faktörü ve Kıbrıs Sorunu”, İktisat Dergisi, (1): 21-27.

Sönmezoğlu, Faruk (2001). “Kıbrıs Sorunu, Bağlantısızlar ve BM Genel Kurulu’ndaki Oylamalar”, (der.) Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, (ss. 453-461). İstanbul: Der Yayınları

Sönmezoğlu, Faruk (1998). “1990’larda Kıbrıs Sorunu ve Türkiye”, İktisat Dergisi, (375): 39-46.

Sönmezoğlu, Faruk (2008). “AB-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu”, Hala Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik?, İstanbul: Levha Yayınları

Sönmezoğlu, Faruk, (2000). Türkiye- Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, Kıbrıs Ege ve Diğer Sorunlar, İstanbul

Sönmezoğlu, Faruk, (1989). “Kıbrıs Sorununda Tarafların Tutumu ve Tezleri”, Esat Çam (der.), Türk Dış Politikasında Sorunlar, İstanbul: Der Yayınevi

Sözen, Ahmet (1998), The Cyprus Conflict and the Negotiations, Ankara

Sözen, Ahmet (2000) “Cyprus Conflict: Continuing Challenge and Prospects for Resolution”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.89-120) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Sözen, Ahmet (2008). The Cyprus Conflict: Looking Ahead. Gazi Mağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları.

Sözen, Ahmet. (2007). Reflections on the Cyprus Problem: A Compilation of Recent Academic Contributions. Gazi Mağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları.

Sözen, Ahmet (2007). “The Annan Plan: State Succession or Continuity” Middle Eastern Studies, (1): 21-36.

Sözen, Ahmet (2004). “A Model of Power Sharing in Cyprus: From the 1959 London-Zurich Agreements to the Annan Plan” Turkish Studies, (5): 61-77

Sözen, Ahmet (2012). “Heading Towards the Defining Moment in Cyprus: Public Opinion vs Realities on the Ground”, Insight Turkey, (14): 23-45.

Sözen, Ahmet (2007). “The Cyprus Conflict and the UNFICYP” in 2nd International Conference on Security: Challenges to Peace Operations in the 21st Century. Editörler Siret Hürsoy ve Nesrin Ada. (ss. 117-123). İzmir: İzmir University of Economics Press.

Sözen, Ahmet (1998). The Cyprus Conflict and the Negotiations: A Political and International Law Perspective. Ankara: Can Reklam.

Şafaklı, Okan Veli. (2010). “KKTC’nin Ekonomik Varlığı Açısından Olmazsa Olmaz Durumunda Bir Ülke: Türkiye”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt III, 20-25 Ekim 2010, (ss.359-370). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Şahin, H (2002). Johnson Mektubu, İstanbul: Gendaş Yayınları

Şanlı, Saime, (2012). “Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara

Şenel, Esra (2010). “1975-1978 Yılları Arasında Türkiye’ye Uygulanan Amerikan Silah Ambargosunun Durum Değerlendirmesi”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.257-270). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Şenocaklı, Şener (2003).Federalizm ve Kıbrıs Uyuşmazlığı, Ankara: Tutku Yayınları

Şimşir, Bilal N. (2004). AB, AKP ve Kıbrıs. Ankara: Bilgi Yayınevi

Tahsin, Arif Hasan (1993). Geçmişi Bilmeden Geleceğe Bakmak. Lefkoşa: Işık Kitapevi

Talmon, Stefan (2000) “The Cyprus Question before the European Court of Justice”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.205-240) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tamçelik, Soyalp, (2009). Kıbrıs’ta Güvenlik Stratejileri ve Kriz Yönetimi, Ankara: ODTÜ Yayıncılık

Tamçelik, Soyalp. (2012). Kıbrıs’taki Çatışmanın Hukuki Boyutu. İstanbul: IQ Yayınları

Tamçelik, Soyalp, (1999). “Kıbrıs Rum Komünist Partisinin (AKEL) 3-6 Mart 1966 Tarihli XI. Kurultayında Aldığı Enosis (İlhak) Kararı ve SSCB’nin Kıbrıs Politikası”, II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Türkçe Bildiriler, Tarih-Kıbrıs Sorunu, Cilt 2, Editörler İsmail Bozkurt ve Mehmet Kansu. (9-56). Gazi Mağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları

Tamçelik, Soyalp (2000). “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’la İlgili 789 Sayılı Kararı ve Buna Bağlı Toprak Hukuku”, İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.391-418) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tamçelik, Soyalp (200). “20. Yüzyılda Kıbrıs’taki İç Göç Hareketleri ve Toplumsal Özellikleri”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-I. 21-23 Kasım 2008. (ss.209-256). Ulvi Keser (Editör). Cilt I, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 2009

Tamçelik, Soyalp “Batı Toplumlarında Kültür, Medeniyet ve Tarih Algılamalarının Eğitim Sürecine Olumsuz Etkileri ve Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine Yansımaları”, Proceedings of International Conference on Education Science-ICES08. 23-25 Haziran 2008, (ss.1855-1861). (Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi-2008), Vol. III, Editör Bekir Özer, Hüseyin Yaratan, Hamit Caner, Department of Educational Sciences Faculty of Education, Famagusta, North Cyprus, 2009.

Tamçelik, Soyalp,(2010).  “Kıbrıs’ta Kurulacak Federal Devletin Temel Unsurları”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-II (21-23 Kasım 2008), Editör Ulvi Keser, (ss.57-80). Cilt II, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları.

Tamçelik, Soyalp, (2010). “İktisat Tarihi Perspektifinden Hareketle 19. Yüzyıl Kıbrıs’ında Ekonomik Yapı ve Üretim-Tüketim İlişkileri”, VII. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Editör İsmail Bozkurt. (ss. 149-191) 4-6 Kasım 2009, Gazi Mağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları

Tamçelik, Soyalp ve Hayati Aktaş, (2011). “The Importance of Cyprus Island in Geopolitical Theories”, 24-25 November 2010 International Conference: The East Mediterranean and Cyprus: Economic and Politic Relations: Cooperation and Integration from Past to Future by the American University Girne-KKTC (ss.63-76). Faculty of Business and Economics Department of Political Science and Public Administration Department of International Relations, GAU Press

Tamçelik, Soyalp (2010). “Kıbrıs’ın Batı Dünyası Açısından Jeopolitik Önemi ve Siyasî Algılamaları”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, 20-25 Ekim 2010, (ss.225-282). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Tamçelik, Soyalp (2011) “Türk Cumhuriyetlerinin KKTC’yi Tanıma Olgusu ve Esasları”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı. 2-5 Aralık 2010, (ss.169-184).  Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Ekoavrasya Yayınları, Ankara

Tamçelik, Soyalp (2012) “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs’ın Stratejik Önemi”, II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.98-146) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Tamçelik, Soyalp (2001) “Kıbrıs ve Avrupa Birliği İlişkileri”, Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi, Editörler Ali Ahmetoğlu-Erhan Afyoncu, İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları: 171-254.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Toplumsal Hareketlerin Yapısal ve Fonsiyonel Özellikleri”, Sivil Toplum Hareketleri, Politikadan Edebiyata, Sanattan Sinemaya, Medyadan Toplumsal Algıya Teorik ve Pratik Analizler ve Yansımaları, Ankara: Nobel Yayınları: 103-200.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıs’ta İç Göç Hareketlerinin Tarihi Gelişimi ve Olası Bir Anlaşmada Ortaya Çıkması Beklenen Etkiler”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (63):. 211-236.

Tamçelik, Soyalp (1995) “Toprak Tavizinin Altında Yatan Gerçekler”, Türk Dünyası Araştırmaları (99): 79-102.

Tamçelik, Soyalp (1999) “Kıbrıs’ın Siyasî Tarihi ile İlgili Bir Belgenin Değerlendirmesi”, Belleten, (236): 165-227

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarih Bilinci ve Ahlâkî Değerlerin Kazandırılması”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, IV (8): 2227-2253.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve Özellikleri”, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Sosyal Bilimler Dergisi, II (1):20-50.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federasyonun Yapısal Özellikleri” Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi – The Pursuit of History International Periodical for History and Social Research, I (2):211-223.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Sistemde Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının Görev ve Yetkileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi – Journal of Academic Studies, XI (42):76-96.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi – Journal of International Law and Politics, V (17):55-84.

Tamçelik, Soyalp (2010) “Kıbrıs Meselesinde Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, II (2):101-135.

Tamçelik, Soyalp (2010) “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Devletin Hukuk Sistemi ve Özellikleri”, Akademik Bakış Dergisi), İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Calalabat-Kırgızistan, (19):1-27.

Tamçelik, Soyalp (2010) “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Sistemde Toplum (Cemaat) Meclisleri ve Özellikleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi – Dogus University Journal, XI (2): 269-285.

Tamçelik, Soyalp (2010) “The Principals of the Planned Federal State in Cyprus”, The Journal of International Social Research – Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, III (10):572-583.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki Anayasal Çözüm Arayışları”, Journal of Cyprus Studies – Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Eastern Mediterranean University Press, XVI (38):21-73.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Saldırmazlık Doktrinin Esasları”, The Journal of International Social Research – Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IV 17): 348-377.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıs’ta Çözüm Plânlarına Göre Kolluk Kuvvetleri ve Özellikleri”, History Studies – International Journal of History, III (2): 337-357.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Stratejik Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VIII (1): 1510-1539.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıslı Rumların Bölge Barışını Tehdit Eden Silahlanma Çabaları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VI (3): 391-424.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Jeopolitik Teoriler Açısından Kıbrıs’ın Önemi”, Center for Turkish Studies Portland State University, the Center for Turkish Studies & The Contemporary Turkish Studies Program, (1):1-32.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi”, Gazi Akademik Bakış, VI (11): 103-129.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Gobi ve Gali Plânlarına Göre Harita Meselesi”, International Journal of Human Sciences Dergisi, IX (2): 1031-1074.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Kurulan Askerî İttifaklar ve Özellikleri”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, XVIII (70): 197-232.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Gali Fikirler Dizisi’ne Göre Toprak Meselesi ve Çözüm Kriterleri”, Fatih University – Journal of Social Science Civilacademy, X (1-2):41-85.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Yeni Sisteme Göre Federe Devlet Sınırlarının Belirlenmesi ve Tarafların Tutum Analizi”, The Journal of Academic Social Science Studies, V (6): 493-511.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Toprak Müzakereleri ve Tarafların Çözüm Kriterleri (1974-1992)”, The Journal of International Social Research, V (23): 103-129.

Tamçelik, Soyalp (2013) “Kıbrıs’ta BM Tarafından Gerçekleştirilen Toplumlararası Görüşmelerin Safhaları ve Analitik Özellikleri”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VIII (5): 733-778.

Tamçelik, Soyalp (2013) “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonda Ekonomik Tedbirler ve Dış Yardım Meselesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, VI (6): 1071-1100.

Tamçelik, Soyalp (1995) “Kıbrıs Adasının Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, Türk Kültürü, XXXIII (386): 321-330.

Tamçelik, Soyalp (1998) “Kıbrıs Meselesi ile İlgili Tespitler ve Öneriler”, Bilge, (17):12-17.

Tamçelik, Soyalp (2001) “Değişen Dünya Düzeninde Kıbrıs’ın Yeri ve Self-Determinasyon İlkesinin Yeniden Değerlendirmesi”, Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Sosyal Bilimler Dergisi, (3): 293-298.

Tamçelik, Soyalp (2003) “Kıbrıs ve Avrupa Birliği İlişkileri – I”, Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Sosyal Bilimler Dergisi, (5): 165-187.

Tamçelik, Soyalp (2003) “Kıbrıs ve Avrupa Birliği İlişkileri – II”, Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Sosyal Bilimler Dergisi, (6): 187-215.

Tamçelik, Soyalp (2008) “Kıbrıs’ta Federal Çözümü Destekleyenlerle, Karşı Çıkanların Görüşleri ve Bunların Mukayesesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, I (2): 137-159.

Tamçelik, Soyalp (2008) “Kıbrıs’ta Türklerle Rumların Toplumsal Çatışma Düzlemi ve Bununla İlgili Ahlâkî ve Mantıksal Değerleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), V (8): 285-320.

Tamçelik, Soyalp (2008) “Rum-Yunan İttifakında Ortak Savunma Doktrini ve Özellikleri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları), VI (12):13-39.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Anayasayla İlgili Bazı Kavramların Her İki Taraf Açısından Değerlendirmesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, I (3):100-126.

Tamçelik, Soyalp (2009) “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devlette Yargı Organları ve Temel Özellikleri”, Türkiye Günlüğü Dergisi, (96):197-223.

Tamçelik, Soyalp (2011) “Kıbrıs’ta Çözüm Plânlarına Göre Garantiler Meselesi”, Soyalp Tamçelik (Editör) 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, 5 Mart 2011, (ss.49-106) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Toprak Düzenlemeleri ve Temel Kriterleri”, Türk Kültürü Araştırmaları M. Cihat Özönder Armağanı, Editör Hayati  Beşerli, Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 265-307.

Tamçelik, Soyalp (2013) “BM Çözüm Plânlarına Göre Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federasyonun Ekonomik Faaliyet Alanı ve Hukukî Yapısı”, 21 Yüzyılda Sosyal Bilimler, (3): 125-171.

Tamçelik, Soyalp (2012) “Kıbrıs’ta Çözüme Dayalı Gali ve Annan Planlarının Temel Özellikleri”, Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.81-140) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Tamçelik, Soyalp (1997)“KKTC Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Kıbrıs Meselesinde Vizyon – 1994 Adlı Eserinin Tanıtılması”, Bilge, (11):89-96.

Tamçelik, Soyalp (2001) “21. Yüzyılda Kıbrıslı Türklerin Milli Kültür Politikası Ne Olmalıdır?”, Madenci, XXXI (359):36-37.

Tamçelik, Soyalp (2002) “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Üyeliğine Başvurusu ve Uluslararası Hukuk”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XV (2): 40-41.

Tamçelik, Soyalp (2002) “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-I”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XV (5): 38-43.

Tamçelik, Soyalp (2002) “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-II”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XV (6):35-40.

Tamçelik, Soyalp (2003) “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-III”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XVI (2): 9-16.

Tamçelik, Soyalp (2003) “Kıbrıs Meselesinin Siyasal Anatomisi-IV”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, XVI (3): 5-12.

Tamçelik, Soyalp (2013) “Kıbrıslı Türklerin Kültür Politikası Üzerine Düşünceler”, Ekoavrasya Dergisi, VI (22): 24-25.

Tamçelik, Soyalp (2013) “Kıbrıs’ta Reformlar”, Ekoavrasya Dergisi, VI (24):38-39.

Tamçelik, Soyalp (1997) Avrupa Birliği – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Münasebetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine İktisadî, Siyasî ve Hukukî Tesirleri, İstanbul: Nil Yayınları

Tamçelik, Soyalp (2009) Kıbrıs’ta Güvenlik Stratejileri ve Kriz Yönetimi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yayınları

Tamçelik, Soyalp (2012). Kıbrıs’taki Çözümün Hukukî Yönü, İstanbul: IQ Yayınları

Tamçelik, S. ve Burcu Ayhan, (2013) Geopolitical Theories and Cyprus – The Importance of Cyprus Island in Geopolitical Theories, Saarbrücken/Almanya: Lambert Academic Publishing

Tanpınar, Fevzi (2011) “Kıbrıs Türk İnsanında Yaşanan Ulusal Belleksezleştirme”.

Taşkın, Derya (2012) “ABD’de Türk Diasporası ve Kıbrıs Konusunda Lobicilik Faaliyetleri”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.200-202) 18-20 Nisan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Taşkıran, Cemalettin (2012) “Kıbrıs Meselesinde Yeni Açılımlar”. Soyalp Tamçelik (Editör)2012 Kuzey Kıbrıs Gelecek Vizyonu Çalıştayı, 12 Mayıs 2012, (ss.31-40) Ankara. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği

Tatarlı, İbrahim.(2000) ”Bulgaristan’da II.Dünya Savaşı Sonrası Döneminde Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sorunlarının Akademik Araştırması“. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.419-439) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tarakçı, Nejat. Winter2004. “533 Yıl Sonraki Rövanş: Kıbrıs”, Jeopolitik. Vol.3, No.9.

Tayfur, M. Fatih. ”Akdeniz’de Bir Adanın Kalın Uçlu Bir Kalemle Yazılmış Hikâyesi:’ Kıbrıs’ “Akdeniz’de Bir Ada KKTC’nin Var Oluş Öyküsü, Der. Oktar Türel, Imge Kitabevi, Ankara,2002 S.28-53.

Tekeli, İlhan, Selim İlkin: Türkiye ve Avrupa Birliği 3, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000

Tetik, Serdar. (2010). “KKTC’de Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Örgütlerinde İletişim Hizmetlerinin Algılanışı”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt III, 20-25 Ekim 2010, (ss.69-80). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Tümerkan, Mete. (2002). ”Kıbrıs’ın AB Üyeliği Sürecinde Türkiye Göz Ardı Edilemez”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, (XV): 12-14

Tezkan, Yılmaz, (2000). Siyaset, Strateji ve Milli Güvenlik, İstanbul: Ülke Kitapları.

Tongul, Neriman (1998). Kıbrıs Türk Toplumunun Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Gelişimi (1974-1983), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlamamış Doktora Tezi, Ankara.

Toramanlı, Gülnihal. (2010). “Kıbrıs’ta Üretim Yatırımları, Üretilen Mamüllerin İhracatı ve Bu Konudaki Dış Politika”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.167-188). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Traut, Johannes Christian (2000) “Federalism and Cyprus”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.169-178) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tuğ, Aydın Zeki (2003). Bütün Yönleriyle Kıbrıs Sorunu ve Denktaş, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,  Ankara

Tuğ, Aydın (2000) “Jeopolitiğin Değişim Süreçleri ve Kıbrıs”. İsmail Bozkurt (Editör) Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Cilt III, 13-17 Kasım 2000, (ss.271-290) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tuğ, Aydın (1998) “Kıbrıs’ta Nasıl Bir Çözüm”. İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin ve Mehmet Kansu  (Editör) Second International Congress for Cyprus Studies, 24-27 Kasım 1998, Volume II (ss.603-618) Gazi Mağusa. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Tuncel, Kamil. (2005). Düşmana İnat Bir Gün Daha Yaşamak. Lefkoşa; Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Yayınları

Tuncer, Hüner;  Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm, Kaynak Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2012.

Tülümen, Turgut (1998) Hayat Boyu Kıbrıs. İstanbul: Boğaziçi Yayınları

Türel, Oktar. (2008) “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Üzerine Otuz İki Paragraf, Tekmili”, Akdeniz’de Bir Ada Ulusoy, Kıvanç; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu, 1999-2008”, Kıbrıslılık, Der. Mehmet Hasgüler, İstanbul: Agora Kitaplığı

Ahsen Vural, Yücel. (1996). Kıbrıs’ta Etnik İlişkilerin Gelişim ve Siyasal Sisteme Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara

Uğural, Çetin ve Soyer, Ferdi Sabit (1998) Şükran Ekonomisi. Lefkoşa: Naci Talat Vakfı Yayınları

Uslu, Nasuh. (2001) ”Kıbrıs Sorunu ve ABD”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi-Bugün ve Yarın, Editörler İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (ss.146-182) Ankara: Hd Yayıncılık Ve Matbaacılık

Uslu, Nasuh (2000) Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs, Ankara: 21.Yüzyıl Yayınları

Uluslararası İlişkiler Ajansı, Kıbrıs Gerçeğinin Bilinmeyen Yönleri, İstanbul, 1992.

Uygun, Oktay: (2004) “Cyprus Case: Historical and Current Perspectives”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, (53): 205-225.

Uzer, Uğur, Mehmet Cengiz (2002) Kıbrıs Sorunu, Ankara: Ankara Barosu Yayınları

Ülgen, Ali Nihat (2012) 1Kıbrıslı Türk Tıp İnsanları ve Kıymetli Çalışmaları Üzerine”. II. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, Editör Ulvi Keser (ss.194-199) 18-20 Nisdan 2012. Girne. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Ülger, İrfan Kaya, Ertan Efegil, (2001) Kıbrıs Meselesi Bugünü ve Yarını, Ankara

Ülger,Irfan Kaya. (2002) Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi, Ankara: Ashen Yayıncılık.

Ülger, İrfan Kaya ve Ertan Efegil, (2001) Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi-Bugün ve Yarın, Ankara: Hd Yayıncılık ve Matbaacılık

Ünalmış, Ahmet Nafiz, (2012) “AB’nin Kıbrıs Sorununa Bakışı ve Türkiye-AB İlişkileri”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ABD Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Üstem, H. (1994) ”Doğu Akdeniz’in Güvenliği”, (ss.19-24). Doğu Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Problemler ve Politik Ekonomik, Askeri İşbirliği Esasları Sempozyumu, Harp Akademileri Basımevi,

Versan, Rauf (2005) “Kıbrıs Uyuşmazlığının Gerçekleri ve Bunlara İliskin Bazı Mülahazalar”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, (1-2): 663-670.

Volkan, Vamık. (2010). Osmanlının Yasından Atatürk’ün Türkiye’sine Onarıcı Liderlik ve Politik Psikoloji. Ankara: Kripto Yayınları

Volkan, Vamık. (2008). Atlarla Yaşayan Kadın. İstanbul: Okuyan Us Yayınları

Volkan, Vamık. (2008) Kıbrıs: Savaş ve Uyum: Çatışan İki Etnik Grubun Psikanalitik Tarihi. İstanbul: Everest Yayınları

Volkan, Vamık ve Norman Itzkowitz. (1994). Türkler ve Yunanlar: Çatışan Komşular. İstanbul: Bağlam Yayınları

Vural, Yücel.(1996). Kıbrıs’ta Etnik İlişkilerin Gelişim ve Siyasal Sisteme Etkileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara

Vural, Mithat Kadri. (2010). “Gazeteci Bülent Ecevit’in Kaleminden Kıbrıs Sorunu”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.297-316). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Yamak, Kemal, Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler, Doğan Kitap, İstanbul, Ocak 2006

Yalçın, Necati. (2010). “Tanımlarından Örneklerine Önemli Bir Halkla İlişkiler Uygulaması: Lobicilik”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.21-46). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Yarar, Ayşe. (2010). “Jeostratejik Bakımdan Kıbrıs’ın Önemi”. “Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt IV, 20-25 Ekim 2010, (ss.47-76). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Yaşın, Gözde Kılıç (2006) “Rumlar Yine İstediğini Aldı”, Müdafaa-i Hukuk Dergisi, (1): 42-47.

Yaşın, Gözde Kılıç. (2010). “Kıbrıs’ta Kimin Çözümü Müzakere Ediliyor?” 21. Yüzyıl Dergisi. (23):67-76

Yaşın, Gözde Kılıç. (2011). “Kıbrıs Müzakerelerinin Eksiklikleri” 21. Yüzyıl Dergisi. (30): 30-43

Yaşın, Gözde Kılıç. (2011). “Doğu Akdeniz’de Petrol Krizi” 21. Yüzyıl Dergisi. (36): 89-96

Yavuz, Kemal, (2001) “Yunan-Rum Ortak Savunma Doktrininin Uygulanabilirliği, GKRY’nin Yunanistan Savunma Sistemi İçinde Yer Almasının Yarattığı Tehlikeler, S-300’ler ve TOR-MI’ler” Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu Sempozyumu, 12-14 Haziran 2001, (ss. 153-158). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa

Yavuzalp, Ercüment. (1993). Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik. Ankara: Bilgi Yayınevi

Yellice, Gürhan. (2010). İngiltere’nin Kıbrıs Politikası”. Ulvi Keser (Editör). Uluslararası İkinci Kıbrıs Sempozyumu Bildirileri, Cilt II. 20-25 Ekim 2010, (ss.189-202). İzmir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi

Yeşilada, Birol (2009) “Kıbrıs Türklerinin Tecritten Kurtulup Tanınması için Etkili Lobicilik Faaliyetleri”. Birinci Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 11-15 Ekim 2009, (ss.320-329) Lefkoşa. Dünya Kıbrıs Türkleri Vakfı

Yetik, Nurten. (2005). Kıbrıs Kıbrıs Dedikleri. Ankara

Yıldız, Dursun. (2009). Doğu Akdeniz’de Isınan Sular. İstanbul: Bizim Kitaplar Yayınları

Yılmaz, Sait. (2010). “Büyük Güçler ve Kıbrıs”. 21. Yüzyıl Dergisi. (15):9-19

Yusuf, Hüseyin Macit ve Sabahattin İsmail (2002) AB Karen Fogg ve Kıbrıs, Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları

Yusuf, Hüseyin Macit (2007) Kıbrıs’ı Verdiler, Lefkoşa: Akdeniz Haber Ajansı Yayınları