Prof. Dr. Ulvi KESER

HAKKINDA

A. Üniversitesi (Lisans), Gazi Üniversitesi (Yüksek Lisans), Dokuz Eylül Üniversitesi (Doktora) ve Girne Amerikan Üniversitesi (İkinci Doktora)’nde almıştır. Birinci doktora tez konusu (Siyasi Tarih alanında) “1955–1963 Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı”, ikinci doktora tez konusu (İletişim ve Medya Yönetimi alanında) “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde İletişim ve Sancak Radyoları 1955-1974” başlıklı çalışmadır. Çalışma, uzmanlık ve ilgi alanı tamamıyla Kıbrıs, Yunanistan ve Akdeniz’dir. Bugüne kadar yayımlanmış ve editörlüğünü de yaptığı toplam 59 kitabı, 1 tercüme kitabı, basım aşamasında 7 kitabı, yazımı tamamlanmış 14 kitabı, yurtiçi ve yurtdışında ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş ye yayımlanmış çok sayıda araştırması ve makalesi bulunmaktadır. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) kurucu müdürlüğü, ardından KKTC’de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve CIU (Cyprus International University)-AKKA (Akdeniz ve Cyprus Research Center) Müdürlüğü, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı, GAÜ Cyprus Research Center (GAÜ-KAM) Müdürlüğü yapmıştır. Halen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve KAÜ Yakındoğu Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve KAÜ Kıbrıs Tarihi ve Edebiyat Araştırmaları (KAÜ-TAREM) Merkezi ve KAÜ Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

YAZARIN MAKALELERİ

20/07

2020

KIBRIS’TA PSİKOLOJİK ALGI VE KARA PROPAGANDA

… KIBRIS’TA PSİKOLOJİK ALGI VE KARA PROPAGANDA Giriş      Londra ve Zürih’te görüşülen ve 19 Şubat 1959 günü kabul edilip imzalanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapısını ortaya koyan anlaşma Kıbrıs’ta %60’ı Rumlardan, geriye kalanı da Türklerden oluşacak 2000 kişilik bir ordu öngörmektedir. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Türk toplumu ile Rumlar arasında uzun, yorucu ve hayli zorlu görüşmeler sonrasında Türkiye, İngiltere ve ...

20/07

2020

YUNAN ASKERİ KAYNAKLARINDA KIBRIS VE 1974 BARIŞ HAREKÂTI

… YUNAN ASKERİ KAYNAKLARINDA KIBRIS VE 1974 BARIŞ HAREKÂTI 1 Nisan 1955 günü emekli bir Yunan subayı olan Grivas liderliğinde adayı kan gölüne çevirmeye başlayan EOKA tedhiş örgütünün kanlı saldırıları sonrasında Kıbrıs adası kelimenin tam anlamıyla bir kan gölüne döner. Kıbrıs Türklerinin can, mal ve namus güvenliklerini korumak amacıyla başlattıkları mücadele 1959 yılında imzalanan Londra ve Zürih antlaşmalarının ardından 16 ...

20/07

2020

KARA PROPAGANDA VE 1974 BARIŞ HAREKÂTI BİLDİRİLERİ

… KARA PROPAGANDA VE 1974 BARIŞ HAREKÂTI BİLDİRİLERİ Kıbrıs’ta önce EOKA, daha sonra da EOKA-B’yi kuran ve yüzlerce insanı katleden Grivas’ı destekleyen Yunan Cuntası, EOKA-B’ ye Makarios’a karşı harekete geçilmesi emrini verir. Bunun üzerine askerlik kısaltılır ve bir temizlik hareketi başlatılır. Yunanistan darbeyi organize etmek üzere 14 temmuz 1974 tarihinde Tuğgeneral Mihail GEORGİTSİZ komutasında bir grup subayı Lefkoşa’ya gönderir.[1] Makarios’un ...

29/01

2020

KIBRIS ADASINDA TÜRK VARLIĞI VE KIBRIS TÜRKLERİ ARAŞTIRMALARI (1990-2013)

… KIBRIS ADASINDA TÜRK VARLIĞI VE KIBRIS TÜRKLERİ ARAŞTIRMALARI (1990-2013)                                           Bu bilimsel çalışma 1990-2013 döneminde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kaleme alınan, yayımlanan ve çeşitli bilimsel toplantılarda sunulan makale ve kitapları kapsamaktadır. Kıbrıs adası 1878 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından İngiltere’ye verilmesinin ...

27/01

2020

DÜNDEN BUGÜNE KIBRIS VE STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

… DÜNDEN BUGÜNE KIBRIS VE STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 17. yüzyıldan itibaren başta Fransa, Almanya ve İngiltere olmak üzere Batı dünyasının başat ve emperyal güçleri Avrupa’nın göbeğinden başlayarak doğuya uzanan bir hatta kendilerine bir menfaat planlaması yapmışlardır. Berlin’den başlayarak Belgrad-Bosfor (yani Türkiye), Bağdat-Bombay hattı olarak 5/B olarak nitelendirilen söz konusu stratejik hat neredeyse bütün dünyanın kaynayan kazanı Balkanlar, Türkiye, ...

20/07

2019

İSTİHBARAT, STRATEJİ VE YUNAN ASKERİ KAYNAKLARINDA 1974 KIBRIS’I

1 Nisan 1955 günü emekli bir Yunan subayı olan Grivas liderliğinde adayı kan gölüne çevirmeye başlayan EOKA tedhiş örgütünün kanlı saldırıları sonrasında Kıbrıs adası kelimenin tam anlamıyla bir kan gölüne döner. Kıbrıs Türklerinin can, mal ve namus güvenliklerini korumak amacıyla başlattıkları mücadele 1959 yılında imzalanan Londra ve Zürih antlaşmalarının ardından 16 Ağustos 1960 günü kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde de devam ...

08/03

2019

DARAĞACINDAN ÖZGÜRLÜĞE KAHRAMAN BİR KADIN: GÜLTEN TİLKİ

Erkek egemen bir toplumda ailede evin bireyleri tarafından, sosyal hayatta çevre tarafından, resmiyette ise devlet eliyle kanunlar ve kurallarla ezilmiş bir kadın olmak, bu yetmezmiş gibi anne olmak ve üstelik bütün bunları bir savaş ortamında yaşamak ve savaş ortamında kadın olmanın zorluklarına katlanmak doğaldır ki kolay kolay üstesinden gelinemeyecek bir yük getirir insanın omuzlarına. Savaşın belki de en berbat ve ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu