Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1960’da İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir ve Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1981 yılında Kara Harp Okulu İnşaat Bölümünden Hava İstihkâm subayı olarak mezun oldu. Hava Kuvvetlerinde Eskişehir, Mardin ve İzmir’de görev yaptıktan sonra, 1994-1997 yılları arasında Napoli-İtalya’da, NATO AIRSOUTH Karargâhında İstihkâm-Altyapı proje subayı olarak çalıştı. 1997-2012 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhlarında görev yaptıktan sonra 2012’de emekliye ayrıldı.

2013-2016 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini “İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk-İtalyan İlişkileri” başlıklı tezi ile tamamlayan Yeter Mengeş, halen aynı enstitüde doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim ve uzmanlık alanı Cumhuriyet Tarihi olan ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapmakta olan Yeter Mengeş’in “İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk-İtalyan İlişkileri” başlıklı yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.