Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

12 Mart 1969 Ankara doğumludur. İzmir Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu İşletme mezunudur.Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji üzerine yapmıştır.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : 

Eğitim Veren, Uçuş veya Karargâh Görevi Yapan Helikopter Pilotları ile Uçak/Helikopter Teknisyenlerinin İş Ortamıyla İlgili Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ankara Üniversitesi, 2004, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selim HOVARDAOĞLU

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Toplumsal Gruplara Üye Olan ve Olmayan Gençlerde Kimlik Yönelimi, Toplumsal Karşılaştırma, Arkadaşlara Bağlılık ve Grupla Bütünleşme

(Tezde kullanılan Grupla Bütünleşme Ölçeği tarafımdan geliştirilmiştir)

Ankara Üniversitesi, 2013, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali DÖNMEZ

 1. İdari, Bilimsel ve Kamusal Görevler:
Görev Kurum Yıllar
Yöneticilik (Takım ve Bölük Komutanlığı) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1991-1999

Öğretmenlik ve Ders Kurul Başkanlığı

 

(İnsansız Hava Araçları)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1999-2006

Analiz ve Değerlendirme Uzmanlığı

 

(Güvenlik ve Terör)

Genelkurmay Başkanlığı

 

International Security and Assistance Force /Afganistan

2006-2013

 

2008-2009

 

Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri Amirliği ve Denetleyicilik Kara Kuvvetleri Komutanlığı

2013-2015

 

Eylül 2015 Emekli

 

 1. Yabancı Dil: İngilizce (KPDS 63, 65, 69)
 2. Eğitim/Kurs ve Diğer Belgeler
 • Öğretmen Yetiştirme (Pedagojik Formasyon) Kursu (Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okl. K.lığı)
 • Kıta Gözlem Subayı (Reh. ve Dnş.Mer. Amirliği/Uzman Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık) Eğitimi
 • Çeşitli (İç Güvenlik, Görüntü Kıymetlendirme, İnsansız Hava Araçları, İdari Tahkikat,….) Mesleki Eğitim Kursları
 • Kimlik, Küreselleşme ve Terör Eğitim Sertifikası (Politik Psikoloji Derneği)
 • Mesleki Takdirnameler (70 Adet) ve Üstün Başarı Şerit Rozetleri (8 Adet)
 1. İlgi Alanları

Akademik: Sosyal Psikoloji, Kitle Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, İstatistik, SPSS İstatistik Analiz Programı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Toplumsal Kimlik, Kimlik Gelişimi, Toplumsal Gruplar, Ölçek Geliştirme, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Etkili İletişim ve Beden Dili

Sosyal: Halk Oyunları, Resim, Voleybol, Masa Tenisi

Resmi: Planlama, Sunum, Takip ve Kontrol, Denetleme, Analiz ve Değerlendirme, MS Office Programları, Resmi Yazışmalar,

 1. İletişim Bilgileri

Ev Adresi : Birlik Mah. 404. Sokak Güneş Apt. No. 11/5  Çankaya/Ankara

Telefon : 0 532 3209645

E-posta : saslan91@yahoo.com.tr

 

ÖN YAZI

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığım 24 yıllık süre içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının değişik birliklerinde takım ve bölük komutanlığı, İnsansız Hava Aracı (İHA) Birliğinde görev komutanlığı ve sonrasında İHA sistemi öğretmenliği, Genelkurmay Başkanlığında analiz subaylığı, psikoloji eğitimim sonrasında psikolojik ve sosyal danışmanlık görevlerinde bulundum. Bu görevler esnasında özellikle yöneticilik, eğitim planlaması ve uygulaması, denetleme, literatür incelemesi ve güncel gelişmeler doğrultusunda üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmesi, sosyal psikoloji, bilimsel araştırma ve kişiler arası ilişkiler konularında ileri düzeyde bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olduğuma inanıyorum. Akademik eğitim konuma ve düzeyime uygun olduğunu düşündüğüm;

 • Kimlik gelişimi,
 • İletişim ve beden dili,
 • Toplumsal cinsiyet,
 • Öğrenme ve zekâ gelişimi,
 • İkna psikolojisi,
 • Problem çözme stratejileri,
 • Saldırganlık,
 • Stres ve stresle başa çıkma,
 • Aşk, sevgi, çekicilik,
 • Tutum oluşumu ve değişimi,
 • Grup içi ve gruplar arası davranış,
 • Kalıpyargı, önyargı, ayırımcılık,
 • Liderlik vb.

konularında ihtiyaca yönelik olarak kısa süreli bir hazırlıktan sonra kişisel gelişim eğitimleri, kurumsal ihtiyaçlara yönelik eğitimler verebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca ilerleyen dönemde Türk Psikologlar Derneğinde açılan kurslardan edindiğim bilgi ve tecrübeyi de eğitim programlarına dâhil etmeyi planlıyorum. Sahip olduğum tecrübe, bilgi ve eğitim düzeyimi en iyi biçimde kullanabileceğim, Ankara’da kurumsal yapısı itibarıyla saygın ve seçkin bir kurumda yöneticilik, eğiticilik, eğitim koordinatörlüğü, araştırma-geliştirme vb.  görevlerde çalışmak istiyorum.

Saygılarımla…